Samverkan kring rehabiliteringsinsatser för att få fler i arbete.

Förbundet gör
samverkan mellan myndigheterna
möjlig.

Kipa Poikolainen, förbundschef.

Vi samverkar med sociala företag i vårt område!

Läs mer om företagen här.

Boka in ASF-dagen 19/11!

Läs inbjudan här

Vilka är vi?

Förbundet bildades 1 juni 2017 och är ett av åtta samordningsförbund i Stockholms län.

Ett komplement
till ordinarie insatser

Myndigheterna har många insatser för personer som behöver rehabilitering innan de kan försörja sig sjg själva. Våra insatser är ett komplement och bygger på samverkan kring dem som behöver stöd från fler myndigheter än en. 

En region med möjligheter

Vi verkar i den expansiva regionen nära Arlanda. Det innebär goda möjligheter för deltagarna i våra insatser att med rätt stöd hitta praktik eller arbete.
Läs mer om våra insatser!

Senaste nyhetsbrevet