Workshop kring sjukskrivna utan sjukpenning (SGI=0), 8 och 10 oktober

SAMRE-projektet har arrangerat två uppskattade workshops hos psykiatriska mottagningen i Sollentuna. Alla medlemsparter var inbjudna och såväl chefer som medarbetare deltog engagerat.
 
Först bjöds på en summering av SAMRE-projektet och vad som händer framåt. Sedan var det grupparbeten runt verkliga cases. Man diskuterade var i SAMRE-modellen olika personas befann sig och hur man ska komma vidare. Allt utifrån de olika roller och åtaganden man har hos medlemsparterna.

Exempel på diskussioner under dessa workshops var: 

  • Var det ofta tar ”stopp” i ärendena och vad som konkret kan göras för att komma vidare
  • Varför det är viktigt att aktivitetsförmågan framgår av läkarintyget och hur man gör om informationen saknas
  • Vad som krävs för Samordnad rehabilitering hos Försäkringskassan; ”nålsögat”
  • Skillnader i bedömningen av socialmedicinska skäl till nedsatt arbetsförmåga

 
SAMRE har pågått i drygt 2 år och är nu i sin slutfas. Syftet med projektet har varit att förbättra samverkan kring målgruppen sjukskrivna utan sjukpenning (SGI=0).
 
En gemensam process för samverkan tagits fram i form av en skriftlig lokal överenskommelse mellan medlemsparterna och arbetsverktyget SAMRE-modellen.
 
De effekter man långsiktigt strävar efter är att fler får tillgång till arbetslivsinriktad rehabilitering och kommer i egen försörjning/får rätt ersättning.
 

Arkiv

Senaste kommentarer

-

Senate inlägg