Våra event

Förbundet anordnar frukostmöten, seminarier, workshops m.m. för medarbetare, förtroendevalda och samverkanspartners  i syfte att alla som är involverade i förbundets verksamhet ska vara välinformerade och få möjlighet till kompetens-utveckling, dialog och kontakter. 

Du anmäler dig via formuläret nedan.
Läs om hur vi behandlar de uppgifter du lämnar till oss här
 

Kommande event

Inställt event:

Det planerade eventet ASF-mingel har ställts in pga risk för spridning av Coronaviruset Covid-19. 
Vi planerar att istället genomföra minglet under april. Vi återkommer med mer information.  
 

Anmäl dig till nästa event här:

Fyll i dina uppgifter, samt vilket event du avser delta på.
 

Kompetensutveckling

Vi erbjuder kontinuerligt tillfällen till kompetensutveckling kring angelägna ämnen, i form av workshops inom våra insatser, seminarier eller liknande. 

Medarbetare från olika myndigheter får då möjlighet att tillsammans fördjupa kunskaperna, utbyta erfarenheter och knyta nya kontakter. 
 

Samordningsförbundets ordförande Henrik Tureson tillsammans med Selene Cortes, som medverkade 14/2.
Samordningsförbundets ordförande Henrik Tureson tillsammans med Selene Cortes, som medverkade 14/2.

Tidigare mötesteman

5/2: ”Vi gör det tillsammans” – Brukarinflytande, medverkan och delaktighet
12/11: Resultat från arbetet med sjukskrivna utan sjukpenning.
17/10: Etableringslyftet – en väg till arbete för nyanlända kvinnor. Insatskatalogen presenteras också. 
16/9: Hjärngym, hälsoteam och stöd till personer med psykisk ohälsa. Messingen, Upplands Väsby.
16/5: Tema: ”Nu bollas jag inte längre runt” – om myndigheternas samverkan i Resursteamen
12/3:  Socialt företagande skapar jobb och nya affärer