Våra event

Förbundet anordnar frukostmöten, seminarier, workshops m.m. för medarbetare, förtroendevalda och samverkanspartners  i syfte att alla som är involverade i förbundets verksamhet ska vara välinformerade och få möjlighet till kompetens-utveckling, dialog och kontakter. 

Du anmäler dig via formuläret nedan.
Läs om hur vi behandlar de uppgifter du lämnar till oss här
 

Kommande event

Vi planerar för fler digitala frukostmöten under hösten.

Två datum är klara:

  • 16 september kl. 8.30-9.30 Tema: Arbetet med de sjukskrivna utan sjukpenning efter projektet SAMRE
  • 21 oktober kl. 8.30-9.30 Tema: Aktuellt inom Arbetsförmedlingen

Vi återkommer med mer inbjudan och mer information i augusti!
 

Anmäl dig till nästa event här:

Fyll i dina uppgifter, samt vilket event du avser delta på.
 

Kompetensutveckling

Vi erbjuder kontinuerligt tillfällen till kompetensutveckling kring angelägna ämnen, i form av workshops inom våra insatser, seminarier eller liknande. 

Medarbetare från olika myndigheter får då möjlighet att tillsammans fördjupa kunskaperna, utbyta erfarenheter och knyta nya kontakter. 
 

Samordningsförbundets f.d. ordförande Henrik Tureson tillsammans med föreläsaren Selene Cortes, som medverkade 14/2-2019
Samordningsförbundets f.d. ordförande Henrik Tureson tillsammans med föreläsaren Selene Cortes, som medverkade 14/2-2019

Tidigare mötesteman

5/2-2020: ”Vi gör det tillsammans” – Brukarinflytande, medverkan och delaktighet
12/11-2019: Resultat från arbetet med sjukskrivna utan sjukpenning.
17/10-2019: Etableringslyftet – en väg till arbete för nyanlända kvinnor. Insatskatalogen presenteras också. 
16/9-2019: Hjärngym, hälsoteam och stöd till personer med psykisk ohälsa. Messingen, Upplands Väsby.
16/5-2019: Tema: ”Nu bollas jag inte längre runt” – om myndigheternas samverkan i Resursteamen
12/3-2019:  Socialt företagande skapar jobb och nya affärer