Nyheter

There are no entries for this period.

2017

Ett Resursteam kommer att startas i alla tre kommunerna under 2018. Teamen bygger på samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, respektive kommun samt vården. De syftar till att samordna insatser för personer som riskerar att ”ramla mellan stolarna” då de behöver stöd från fler myndigheter än en. Just nu söker förbundet en koordinator med uppgift att få igång teamen och samordna deras arbete. 

Den 5 december fick förbundets projekt SAMRE besök av Helene Walhed, Pia Rydberg och Kristina Hildingsson från Samordningsförbundet i Halland. De berättade då om sitt förbunds erfarenheter av arbetet med sjukskrivna utan sjukpenning. I Halland har man sedan flera år tillbaka satsat på myndighetssamverkan för att ge målgruppen bästa möjliga stöd.

Det var ett inspirerande möte där projektgruppen för SAMRE, styrgruppsmedlemmar och förbundschef Kirsi Poikolainen deltog. Projektgruppen fick många nya uppslag inför det  framtida arbetet.

SAMREs projektledare Elsa Lundqvist, närmast t h om roll-upen, omgiven av halländska gäster.

Sjukskrivna i Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna som inte uppbär sjukpenning får idag inte tillgång till samordnad rehabilitering på samma sätt som personer som får sådan. I det nya samordningsförbundets första insats utvecklar medlemsmyndigheterna en modell för samarbete kring denna målgrupp, som sammanlagt uppgår till 266 personer.

Sedan våren 2016 har en arbetsgrupp med representanter från kommunerna, Arbetsförmedlingen, och Försäkringskassan diskuterat utformningen av ett sådant samarbete, och genom förbundet blir en samverkansinsats möjlig. 

Förbundet har beviljat medel till en behovsanalys avseende nyanlända i Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna som saknar arbete och får ekonomiskt bistånd. Syftet är att få en bild av deras behov så att rätt insatser kan planeras. 

- Vi behöver veta mer om målgruppen för att myndigheterna ska kunna samverka på rätt sätt och ge bästa möjliga stöd, säger förbundschef Kirsi Poikolainen som hoppas att insatser ska kunna komma igång nästa vår. 

Behovsanalysen ska vara klar i januari, därefter beslutar förbundets styrelse hur man ska gå vidare. 

2017

Ett Resursteam kommer att startas i alla tre kommunerna under 2018. Teamen bygger på samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, respektive kommun samt vården. De syftar till att samordna insatser för personer som riskerar att ”ramla mellan stolarna” då de behöver stöd från fler myndigheter än en. Just nu söker förbundet en koordinator med uppgift att få igång teamen och samordna deras arbete. 

Den 5 december fick förbundets projekt SAMRE besök av Helene Walhed, Pia Rydberg och Kristina Hildingsson från Samordningsförbundet i Halland. De berättade då om sitt förbunds erfarenheter av arbetet med sjukskrivna utan sjukpenning. I Halland har man sedan flera år tillbaka satsat på myndighetssamverkan för att ge målgruppen bästa möjliga stöd.

Det var ett inspirerande möte där projektgruppen för SAMRE, styrgruppsmedlemmar och förbundschef Kirsi Poikolainen deltog. Projektgruppen fick många nya uppslag inför det  framtida arbetet.

SAMREs projektledare Elsa Lundqvist, närmast t h om roll-upen, omgiven av halländska gäster.

Sjukskrivna i Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna som inte uppbär sjukpenning får idag inte tillgång till samordnad rehabilitering på samma sätt som personer som får sådan. I det nya samordningsförbundets första insats utvecklar medlemsmyndigheterna en modell för samarbete kring denna målgrupp, som sammanlagt uppgår till 266 personer.

Sedan våren 2016 har en arbetsgrupp med representanter från kommunerna, Arbetsförmedlingen, och Försäkringskassan diskuterat utformningen av ett sådant samarbete, och genom förbundet blir en samverkansinsats möjlig. 

Förbundet har beviljat medel till en behovsanalys avseende nyanlända i Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna som saknar arbete och får ekonomiskt bistånd. Syftet är att få en bild av deras behov så att rätt insatser kan planeras. 

- Vi behöver veta mer om målgruppen för att myndigheterna ska kunna samverka på rätt sätt och ge bästa möjliga stöd, säger förbundschef Kirsi Poikolainen som hoppas att insatser ska kunna komma igång nästa vår. 

Behovsanalysen ska vara klar i januari, därefter beslutar förbundets styrelse hur man ska gå vidare. 

-

Mediakontakt

Kipa Poikolainen, tel. 073-915 17 89.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Fyll i och skicka! Vi sprider inte dina uppgifter vidare till andra. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter här. Vill du avsluta prenumerationen? Kontakta förbundet! 

Nyhetsbrev