Nyheter

There are no entries for this period.

2017 > 12

Ett Resursteam kommer att startas i alla tre kommunerna under 2018. Teamen bygger på samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, respektive kommun samt vården. De syftar till att samordna insatser för personer som riskerar att ”ramla mellan stolarna” då de behöver stöd från fler myndigheter än en. Just nu söker förbundet en koordinator med uppgift att få igång teamen och samordna deras arbete. 

Den 5 december fick förbundets projekt SAMRE besök av Helene Walhed, Pia Rydberg och Kristina Hildingsson från Samordningsförbundet i Halland. De berättade då om sitt förbunds erfarenheter av arbetet med sjukskrivna utan sjukpenning. I Halland har man sedan flera år tillbaka satsat på myndighetssamverkan för att ge målgruppen bästa möjliga stöd.

Det var ett inspirerande möte där projektgruppen för SAMRE, styrgruppsmedlemmar och förbundschef Kirsi Poikolainen deltog. Projektgruppen fick många nya uppslag inför det  framtida arbetet.

SAMREs projektledare Elsa Lundqvist, närmast t h om roll-upen, omgiven av halländska gäster.

2017 > 12

Ett Resursteam kommer att startas i alla tre kommunerna under 2018. Teamen bygger på samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, respektive kommun samt vården. De syftar till att samordna insatser för personer som riskerar att ”ramla mellan stolarna” då de behöver stöd från fler myndigheter än en. Just nu söker förbundet en koordinator med uppgift att få igång teamen och samordna deras arbete. 

Den 5 december fick förbundets projekt SAMRE besök av Helene Walhed, Pia Rydberg och Kristina Hildingsson från Samordningsförbundet i Halland. De berättade då om sitt förbunds erfarenheter av arbetet med sjukskrivna utan sjukpenning. I Halland har man sedan flera år tillbaka satsat på myndighetssamverkan för att ge målgruppen bästa möjliga stöd.

Det var ett inspirerande möte där projektgruppen för SAMRE, styrgruppsmedlemmar och förbundschef Kirsi Poikolainen deltog. Projektgruppen fick många nya uppslag inför det  framtida arbetet.

SAMREs projektledare Elsa Lundqvist, närmast t h om roll-upen, omgiven av halländska gäster.
-

Mediakontakt

Kipa Poikolainen, tel. 073-915 17 89.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Fyll i och skicka! Vi sprider inte dina uppgifter vidare till andra. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter här. Vill du avsluta prenumerationen? Kontakta förbundet! 

Nyhetsbrev