Nyheter

There are no entries for this period.

2018 > 03

Projektet SAMRE - Samordnad rehabilitering inleddes med en kartläggning av målgruppen i alla tre kommuner som förbundet är verksamt i: Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna. Den genomfördes hösten 2017 och nu är rapporten klar. 

De som ingick i kartläggningen var alla aktuella på kommunernas enheter för ekonomiskt bistånd under oktober månad. De skulle vara sjukskrivna på hel- eller deltid och sakna sjukpenninggrundande inkomst. 

Rapporten, som sammanfattar kartläggningen, ger ett bra underlag när det gäller den fortsatta planeringen av insatser för målgruppen. Den visar också på skillnader mellan de tre kommunerna, bl.a. när det gäller arbetssätt, som är viktiga att väga in. 

Läs rapporten här: 

Projektet Samre – Samordnad rehabilitering, med målgruppen sjukskrivna utan sjukpenning, har inlett en utbildningssatsning på temat försäkringsmedicin i samarbete med Försäkringskassan. Hittills har två workshops anordnats och ytterligare utbildningstillfällen planeras. 

Utbildningssatsningen är en del av SAMREs arbete för att öka kompetensen i försäkringsmedicin hos olika yrkesgrupper, inte minst socialsekreterare som arbetar med ekonomiskt bistånd. Den är också till för att informera om Försäkringskassans arbetssätt och främja kunskapsutbyten mellan myndigheterna kring hur vi arbetar med sjukskrivna utan sjukpenning.

Den första workshopen, som hölls den 14 februari, visade att utbildningen är efterlängtad och uppskattad. Den 20 februari var det dags för nästa workhop och fler utbildningstillfällen planeras. 

Elsa Lundqvist (i vitt), projektledare för SAMRE, omgiven av Anahita Javani (SAMRE och Försäkringskassan), samt Camilla Gärdehall och Christine Ängsäter från Försäkringskassan. Bilden tagen vid den första workshopen den 14 februari.

Tre kartläggningar har genomförts, i Sollentuna, Sigtuna respektive Upplands Väsby kommun av unga mellan 16 och 24 år som varken arbetar eller studerar. Kartläggningarna ger förbundet och våra samverkanspartners ett mycket värdefullt underlag inför arbetet med att skapa kontakt med ungdomarna och i samverkan erbjuda stöd utifrån deras behov. Läs kartläggningarna här

Den 6 mars arrangerade förbundet en uppskattad bussrundtur i samverkan med Coompanion. Deltagarna fick besöka flera arbetsintegrerande sociala företag. Representanter för samtliga medlemsmyndigheter deltog, en ledamot i landstingsfullmäktige och gäster från Botkyrka kommun och Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem.

Första anhalten var M29, Arlandastad, som ger stöd vid bildandet av sociala företag. Där bjöds deltagarna på deras egna fräscha smoothies med rawfoodkaka, film och rundvandring i lokalerna. Oskar Rommel berättade om hur M29 skapades och hur de arbetar. Karina Johansson från Coompanion informerade om vad begreppet arbetsintegrerande sociala företag står för.

Därefter besöktes Värmekällans nya second hand-butik i Upplands Väsby. På Yalla Rinkeby avnjöts en fantastiskt god och uppskattad vegetarisk lasagne, som lagats av deltagare i verksamheten. Färden gick sedan vidare till Service i Sigtuna, VIoNI Samhällsentreprenörer, GGG för Seniorer och Blå Vägen

Rundturen gav givande insikter i de arbetsintegrerande företagens verksamhet och den betydelse de har för att människor som står långt från arbetsmrknaden ska kunna öka sina möjligheter att få jobb. 

Detta var förbundets andra arrangemang inom ramen för den satsning på socialt företagande som påbörjats. Satsningen inleddes med ett frukostmöte, också det tillsammans med Coompanion, den 23 november 2017. 

Oskar Rommel från M29 och Karina Johansson från Coompanion informerade om arbetsintegrerande företag.
Oskar Rommel från M29 och Karina Johansson från Coompanion informerade om arbetsintegrerande företag.

Under 2017 anslöt sig ytterligare sex kommuner till de som nu omfattas av ett samordningsförbund. Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna var tre av dessa. De övriga var Ljungby, Älmhult och Robertsfors. Läs mer om samordningsförbundens verksamhet och resultat totalt sett 2017 här (nyheten publicerades 2 mars). 

2018 > 03

Projektet SAMRE - Samordnad rehabilitering inleddes med en kartläggning av målgruppen i alla tre kommuner som förbundet är verksamt i: Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna. Den genomfördes hösten 2017 och nu är rapporten klar. 

De som ingick i kartläggningen var alla aktuella på kommunernas enheter för ekonomiskt bistånd under oktober månad. De skulle vara sjukskrivna på hel- eller deltid och sakna sjukpenninggrundande inkomst. 

Rapporten, som sammanfattar kartläggningen, ger ett bra underlag när det gäller den fortsatta planeringen av insatser för målgruppen. Den visar också på skillnader mellan de tre kommunerna, bl.a. när det gäller arbetssätt, som är viktiga att väga in. 

Läs rapporten här: 

Projektet Samre – Samordnad rehabilitering, med målgruppen sjukskrivna utan sjukpenning, har inlett en utbildningssatsning på temat försäkringsmedicin i samarbete med Försäkringskassan. Hittills har två workshops anordnats och ytterligare utbildningstillfällen planeras. 

Utbildningssatsningen är en del av SAMREs arbete för att öka kompetensen i försäkringsmedicin hos olika yrkesgrupper, inte minst socialsekreterare som arbetar med ekonomiskt bistånd. Den är också till för att informera om Försäkringskassans arbetssätt och främja kunskapsutbyten mellan myndigheterna kring hur vi arbetar med sjukskrivna utan sjukpenning.

Den första workshopen, som hölls den 14 februari, visade att utbildningen är efterlängtad och uppskattad. Den 20 februari var det dags för nästa workhop och fler utbildningstillfällen planeras. 

Elsa Lundqvist (i vitt), projektledare för SAMRE, omgiven av Anahita Javani (SAMRE och Försäkringskassan), samt Camilla Gärdehall och Christine Ängsäter från Försäkringskassan. Bilden tagen vid den första workshopen den 14 februari.

Tre kartläggningar har genomförts, i Sollentuna, Sigtuna respektive Upplands Väsby kommun av unga mellan 16 och 24 år som varken arbetar eller studerar. Kartläggningarna ger förbundet och våra samverkanspartners ett mycket värdefullt underlag inför arbetet med att skapa kontakt med ungdomarna och i samverkan erbjuda stöd utifrån deras behov. Läs kartläggningarna här

Den 6 mars arrangerade förbundet en uppskattad bussrundtur i samverkan med Coompanion. Deltagarna fick besöka flera arbetsintegrerande sociala företag. Representanter för samtliga medlemsmyndigheter deltog, en ledamot i landstingsfullmäktige och gäster från Botkyrka kommun och Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem.

Första anhalten var M29, Arlandastad, som ger stöd vid bildandet av sociala företag. Där bjöds deltagarna på deras egna fräscha smoothies med rawfoodkaka, film och rundvandring i lokalerna. Oskar Rommel berättade om hur M29 skapades och hur de arbetar. Karina Johansson från Coompanion informerade om vad begreppet arbetsintegrerande sociala företag står för.

Därefter besöktes Värmekällans nya second hand-butik i Upplands Väsby. På Yalla Rinkeby avnjöts en fantastiskt god och uppskattad vegetarisk lasagne, som lagats av deltagare i verksamheten. Färden gick sedan vidare till Service i Sigtuna, VIoNI Samhällsentreprenörer, GGG för Seniorer och Blå Vägen

Rundturen gav givande insikter i de arbetsintegrerande företagens verksamhet och den betydelse de har för att människor som står långt från arbetsmrknaden ska kunna öka sina möjligheter att få jobb. 

Detta var förbundets andra arrangemang inom ramen för den satsning på socialt företagande som påbörjats. Satsningen inleddes med ett frukostmöte, också det tillsammans med Coompanion, den 23 november 2017. 

Oskar Rommel från M29 och Karina Johansson från Coompanion informerade om arbetsintegrerande företag.
Oskar Rommel från M29 och Karina Johansson från Coompanion informerade om arbetsintegrerande företag.

Under 2017 anslöt sig ytterligare sex kommuner till de som nu omfattas av ett samordningsförbund. Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna var tre av dessa. De övriga var Ljungby, Älmhult och Robertsfors. Läs mer om samordningsförbundens verksamhet och resultat totalt sett 2017 här (nyheten publicerades 2 mars). 

-

Mediakontakt

Kipa Poikolainen, tel. 073-915 17 89.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Fyll i och skicka! Vi sprider inte dina uppgifter vidare till andra. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter här. Vill du avsluta prenumerationen? Kontakta förbundet! 

Nyhetsbrev