Nyheter

There are no entries for this period.

2018 > 04

Förbundet har tecknat ett ettårigt samarbetsavtal med Coompanion Roslagen & Norrort 
i syfte att utveckla arbetsintegrerande socialt företagande i Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna.

Karina Johansson från Coompanion kommer att arbeta 40 procent med att stödja befintliga sociala företag och ge stöd till personer som vill starta nya.

Information och utbildning av bland annat politiker, tjänstemän och näringslivsrepresentanter med intresse för socialt företagande kommer att ingå.

– Arbetsintegrerande sociala företag fyller en mycket viktig funktion eftersom de kan tillhandahålla arbetsträningsplatser för målgrupper som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, säger förbundschef Kirsi Poikolainen.

– Vi behöver fler sådana företag i vår region, och ett organiserat samarbete med Coompanion hoppas vi gynnar en sådan utveckling.

Karina Johansson.

En målgruppsinventering/analys har gjorts som ger förbundet en bra bild av målgruppen. Detta för att kunna utforma så bra samverkansinsatser som möjligt för denna grupp nyanlända, med målsättningen att så många som möjligt ska börja arbeta eller studera. Läs målgruppsinventeringen här

2018 > 04

Förbundet har tecknat ett ettårigt samarbetsavtal med Coompanion Roslagen & Norrort 
i syfte att utveckla arbetsintegrerande socialt företagande i Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna.

Karina Johansson från Coompanion kommer att arbeta 40 procent med att stödja befintliga sociala företag och ge stöd till personer som vill starta nya.

Information och utbildning av bland annat politiker, tjänstemän och näringslivsrepresentanter med intresse för socialt företagande kommer att ingå.

– Arbetsintegrerande sociala företag fyller en mycket viktig funktion eftersom de kan tillhandahålla arbetsträningsplatser för målgrupper som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, säger förbundschef Kirsi Poikolainen.

– Vi behöver fler sådana företag i vår region, och ett organiserat samarbete med Coompanion hoppas vi gynnar en sådan utveckling.

Karina Johansson.

En målgruppsinventering/analys har gjorts som ger förbundet en bra bild av målgruppen. Detta för att kunna utforma så bra samverkansinsatser som möjligt för denna grupp nyanlända, med målsättningen att så många som möjligt ska börja arbeta eller studera. Läs målgruppsinventeringen här

-

Mediakontakt

Kipa Poikolainen, tel. 073-915 17 89.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Fyll i och skicka! Vi sprider inte dina uppgifter vidare till andra. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter här. Vill du avsluta prenumerationen? Kontakta förbundet! 

Nyhetsbrev