Nyheter

There are no entries for this period.

2018 > 05

Förbundets insats SAMRE - Samordnad rehabilitering - har haft ett uppföljande möte  med handläggarna för ekonomiskt bistånd i varje kommun.

Det aktuella mötet hölls den 22 maj i Sollentuna kommun på enheten för ekonomiskt bistånd. Syftet var bland annat att följa upp den uppskattade workshop i försäkringsmedicin som hölls i februari och fördjupa kunskapen om SAMREs arbete.

Inte minst viktigt var att ge handläggarna möjlighet att ställa frågor kring försäkringsmedicin och de konsultationer som de har möjlighet till inom ramen för SAMRE. Konsultationerna innebär att de får förslag till myndighetsövergripande planering kring personer som behöver ett samordnat stöd.

Under mötet fick de också lära sig mer kring hur man arbetar med sjukskrivna i behov av rehabilitering och vilka roller de olika myndigheterna har i arbetet med att stödja denna målgrupp.

Workshopen den 22 maj hölls i Sollentuna kommun.

Med anledning av den nya dataskyddslagstiftningen som träder i kraft 25 maj har vi sammanfattat hur personuppgifter behandlas hos förbundet. Läs mer i dokumentet:

Samordningsförbundet anordnade den 4 maj ett lyckat frukostmöte med temat ungas psykiska ohälsa. Ett 60-tal personer från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, gymnasieskolor, kommunernas arbetsmarknadsenheter och socialtjänsten deltog.

Fokus låg på lyckade insatser och betydelsen av samverkan.

Nina Mautner Granath från projektet Uppdrag psykisk hälsa vid  Stockholms läns landsting – Storstockholm berättade om satsningar som görs i länet. Lidija Kolouh Söderlund,  projektledare för Barn och ungas psykiska ohälsa i Norden vid Nordens välfärdscenter, höll ett inspirerande föredrag om de ungas situation och bemötandet från professionella. Sist presenterade Marve Diop, processledare och coach, en framgångsrik samverkansinsats i Huddinge: Lyra.

Kirsi Poikolainen (t v), Marve Diop, Nina Mautner Granath, Lidija Kolouh Söderlund.
Frukostmötet lockade en stor publik!

2018 > 05

Förbundets insats SAMRE - Samordnad rehabilitering - har haft ett uppföljande möte  med handläggarna för ekonomiskt bistånd i varje kommun.

Det aktuella mötet hölls den 22 maj i Sollentuna kommun på enheten för ekonomiskt bistånd. Syftet var bland annat att följa upp den uppskattade workshop i försäkringsmedicin som hölls i februari och fördjupa kunskapen om SAMREs arbete.

Inte minst viktigt var att ge handläggarna möjlighet att ställa frågor kring försäkringsmedicin och de konsultationer som de har möjlighet till inom ramen för SAMRE. Konsultationerna innebär att de får förslag till myndighetsövergripande planering kring personer som behöver ett samordnat stöd.

Under mötet fick de också lära sig mer kring hur man arbetar med sjukskrivna i behov av rehabilitering och vilka roller de olika myndigheterna har i arbetet med att stödja denna målgrupp.

Workshopen den 22 maj hölls i Sollentuna kommun.

Med anledning av den nya dataskyddslagstiftningen som träder i kraft 25 maj har vi sammanfattat hur personuppgifter behandlas hos förbundet. Läs mer i dokumentet:

Samordningsförbundet anordnade den 4 maj ett lyckat frukostmöte med temat ungas psykiska ohälsa. Ett 60-tal personer från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, gymnasieskolor, kommunernas arbetsmarknadsenheter och socialtjänsten deltog.

Fokus låg på lyckade insatser och betydelsen av samverkan.

Nina Mautner Granath från projektet Uppdrag psykisk hälsa vid  Stockholms läns landsting – Storstockholm berättade om satsningar som görs i länet. Lidija Kolouh Söderlund,  projektledare för Barn och ungas psykiska ohälsa i Norden vid Nordens välfärdscenter, höll ett inspirerande föredrag om de ungas situation och bemötandet från professionella. Sist presenterade Marve Diop, processledare och coach, en framgångsrik samverkansinsats i Huddinge: Lyra.

Kirsi Poikolainen (t v), Marve Diop, Nina Mautner Granath, Lidija Kolouh Söderlund.
Frukostmötet lockade en stor publik!
-

Mediakontakt

Kipa Poikolainen, tel. 073-915 17 89.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Fyll i och skicka! Vi sprider inte dina uppgifter vidare till andra. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter här. Vill du avsluta prenumerationen? Kontakta förbundet! 

Nyhetsbrev