Nyheter

There are no entries for this period.

2018 > 09

Under 2018 har lokala Resursteam bildats i Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna och de är nu klara att ta emot deltagare. 

Syftet med dessa samarbetsplattformar är att kunna ge vägledning till personer som har behov av samordnat stöd från flera myndigheter.

I teamen samverkar handläggare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, respektive kommunen och vården.

Faktablad och blanketter finns nu tillgängliga för handläggare/kontaktpersoner. Du hittar dem här
 

Under hösten besöker SAMRE husläkarmottagningar i alla tre kommunerna för att informera om insatsen, som erbjuder sjukskrivna utan sjukpenning en möjlighet till samordnad rehabilitering och där vården spelar en mycket viktig roll.

Den 6 september besöktes Runby vårdcentral i Upplands Väsby, där enhetschef Lars Åberg med kollegor deltog. Under mötet fördes samtal om vad det innebär att ha ekonomiskt bistånd och vilken viktig roll den sjukskrivande läkaren har för SAMRE:s deltagare.

- Hur läkaren formulerar sig i läkarintyget är ofta avgörande för om och hur en deltagare kommer vidare till rehabiliterande insatser hos övriga myndigheter, säger SAMRE:s projektledare Elsa Lundqvist.
 
SAMRE höll ett andra samverkansmöte med Psykiatri Nordväst i Sollentuna den 14 september. Enhetschefen Martina Wolf-Arehult tog emot, tillsammans med kurator Sandra Jannas och en grupp läkare från mottagningen. Ett par av frågorna som togs upp var vilka myndigheter som har lämpliga insatser för SAMRE:s målgrupp och vad läkarna och SAMRE kan bidra med för att underlätta för deltagarna att få tillgång till insatserna.

- Vi behöver gemensamt hitta vägar så att fler sjukskrivna patienter får tillgång till de insatser som kommunerna erbjuder, säger Elsa Lundqvist. 

Läs mer om SAMRE här

Förbundets insats SAMRE - Samordnad rehabilitering har upphandlat förrehabiliterande insatser hos Värmekällan i Upplands Väsby. 

Värmekällan är ett arbetsintegrerande socialt företag, där deltagarna steg för steg får pröva sin arbetsförmåga och efter vars och ens förmåga. De får bland annat möjlighet att pröva olika hantverk, som att sy eller arbeta på en kolonilott.

En viktig del av insatsen är uppföljning och dokumentation som klargör arbetsförmågan.

Läs mer om SAMRE här.

Carolin Karlsson och Sune Sölvstedt, verksamhetsansvariga.

2018 > 09

Under 2018 har lokala Resursteam bildats i Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna och de är nu klara att ta emot deltagare. 

Syftet med dessa samarbetsplattformar är att kunna ge vägledning till personer som har behov av samordnat stöd från flera myndigheter.

I teamen samverkar handläggare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, respektive kommunen och vården.

Faktablad och blanketter finns nu tillgängliga för handläggare/kontaktpersoner. Du hittar dem här
 

Under hösten besöker SAMRE husläkarmottagningar i alla tre kommunerna för att informera om insatsen, som erbjuder sjukskrivna utan sjukpenning en möjlighet till samordnad rehabilitering och där vården spelar en mycket viktig roll.

Den 6 september besöktes Runby vårdcentral i Upplands Väsby, där enhetschef Lars Åberg med kollegor deltog. Under mötet fördes samtal om vad det innebär att ha ekonomiskt bistånd och vilken viktig roll den sjukskrivande läkaren har för SAMRE:s deltagare.

- Hur läkaren formulerar sig i läkarintyget är ofta avgörande för om och hur en deltagare kommer vidare till rehabiliterande insatser hos övriga myndigheter, säger SAMRE:s projektledare Elsa Lundqvist.
 
SAMRE höll ett andra samverkansmöte med Psykiatri Nordväst i Sollentuna den 14 september. Enhetschefen Martina Wolf-Arehult tog emot, tillsammans med kurator Sandra Jannas och en grupp läkare från mottagningen. Ett par av frågorna som togs upp var vilka myndigheter som har lämpliga insatser för SAMRE:s målgrupp och vad läkarna och SAMRE kan bidra med för att underlätta för deltagarna att få tillgång till insatserna.

- Vi behöver gemensamt hitta vägar så att fler sjukskrivna patienter får tillgång till de insatser som kommunerna erbjuder, säger Elsa Lundqvist. 

Läs mer om SAMRE här

Förbundets insats SAMRE - Samordnad rehabilitering har upphandlat förrehabiliterande insatser hos Värmekällan i Upplands Väsby. 

Värmekällan är ett arbetsintegrerande socialt företag, där deltagarna steg för steg får pröva sin arbetsförmåga och efter vars och ens förmåga. De får bland annat möjlighet att pröva olika hantverk, som att sy eller arbeta på en kolonilott.

En viktig del av insatsen är uppföljning och dokumentation som klargör arbetsförmågan.

Läs mer om SAMRE här.

Carolin Karlsson och Sune Sölvstedt, verksamhetsansvariga.
-

Mediakontakt

Kipa Poikolainen, tel. 073-915 17 89.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Fyll i och skicka! Vi sprider inte dina uppgifter vidare till andra. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter här. Vill du avsluta prenumerationen? Kontakta förbundet! 

Nyhetsbrev