Nyheter

There are no entries for this period.

2018 > 10

I samarbete med Ramböll höll förbundet i början av oktober en workshop med dialog och övningar kring hur det arbetssätt som insatsen SAMRE – Samordnad rehabilitering utvecklar och som sedan ska kunna implementeras i myndigheternas ordinarie verksamheter.

Ett 20-tal berörda chefer och medarbetare på olika nivåer i organisationerna träffades och diskuterade vad som är viktigt och möjligt att genomföra och var det finns sådant som "skaver" i det nuvarande samarbetet. 

Landstingets psykiatrimottagningar i Upplands Väsby och Sollentuna deltog och gav viktiga perspektiv från vården.

– En stark, gemensam vilja att förbättra för målgruppen finns, och genom mer kunskap om varandras arbete och var gränserna går stärks förutsättningarna för en god samverkan, säger Elsa Lundqvist som är projektledare för SAMRE.

Ledorden är Rätt Person med Rätt Underlag till Rätt Myndighet.

Arbetet med implementeringen fortsätter parallellt med SAMREs övriga verksamhet och under hela projekttiden. Forskning visar att frågan om implementering är viktig att ha med redan från början i komplexa projekt.
 

Höstens första frukostmöte, som hölls den 9 oktober i Upplands Väsby, samlade 55 intresserade deltagare. Temat för dagen var hur natur och trädgård kan vara ett stöd vid rehabilitering.

Naturtemat fanns också i samlingssalen, som var vackert dekorerad med löv och frukter!

Micka Hahne, hälsopedagog,  och Louise Lindgren, arbetscoach, från Nacka kommuns Hälsoträdgård berättade om hur de lyckas stärka människor så att de kan gå vidare.

Mikael Andersson, handledare och tidigare projektledare för Eko-odlarna i Telje, presenterade en verksamhet där både människor och grödor växer.

Fem lokala verksamheter fick också möjlighet att berätta om hur de använder, eller planerar att använda, natur och trädgård i rehabiliteringen.

Forskningen visar att vistelser i naturen gör oss friskare. Därför är naturbaserad rehabilitering en viktig pusselbit i arbetsinriktad rehabilitering.

Frukostmötet samlade många intresserade deltagare. Foto: Micka Hahne
Mikael Andersson från Eko-odlarna i Telje berättade hur kooperativet växt fram. Foto: Micka Hahne

På den nya mötesplatsen, planerad att ligga centralt i Upplands Väsby, kommer olika myndigheter att finnas tillgängliga för att tillsammans erbjuda studie- och yrkesvägledning, kuratorstöd, hälsovägledning med mera. Det kommer också att finnas mentorskaps- och näringslivskompetens.

Målgruppen är unga som varken arbetar eller studerar och behöver mer stöd än de kan få genom ordinarie insatser. Ungdomar såväl från Upplands Väsby som Sollentuna och Sigtuna är välkomna. Även uppsökande verksamhet kommer att bedrivas. 

Det är förbundets finansiering som gör det möjligt för myndigheterna att gemensamt ge det samordnade stöd och den vägledning som behövs för att ungdomarna på kort eller längre sikt ska kunna komma in på arbetsmarknaden och försörja sig själva. Just nu söker förbundet en samordnare för insatsen - vars namn ungdomarna får vara med och bestämma!

2018 > 10

I samarbete med Ramböll höll förbundet i början av oktober en workshop med dialog och övningar kring hur det arbetssätt som insatsen SAMRE – Samordnad rehabilitering utvecklar och som sedan ska kunna implementeras i myndigheternas ordinarie verksamheter.

Ett 20-tal berörda chefer och medarbetare på olika nivåer i organisationerna träffades och diskuterade vad som är viktigt och möjligt att genomföra och var det finns sådant som "skaver" i det nuvarande samarbetet. 

Landstingets psykiatrimottagningar i Upplands Väsby och Sollentuna deltog och gav viktiga perspektiv från vården.

– En stark, gemensam vilja att förbättra för målgruppen finns, och genom mer kunskap om varandras arbete och var gränserna går stärks förutsättningarna för en god samverkan, säger Elsa Lundqvist som är projektledare för SAMRE.

Ledorden är Rätt Person med Rätt Underlag till Rätt Myndighet.

Arbetet med implementeringen fortsätter parallellt med SAMREs övriga verksamhet och under hela projekttiden. Forskning visar att frågan om implementering är viktig att ha med redan från början i komplexa projekt.
 

Höstens första frukostmöte, som hölls den 9 oktober i Upplands Väsby, samlade 55 intresserade deltagare. Temat för dagen var hur natur och trädgård kan vara ett stöd vid rehabilitering.

Naturtemat fanns också i samlingssalen, som var vackert dekorerad med löv och frukter!

Micka Hahne, hälsopedagog,  och Louise Lindgren, arbetscoach, från Nacka kommuns Hälsoträdgård berättade om hur de lyckas stärka människor så att de kan gå vidare.

Mikael Andersson, handledare och tidigare projektledare för Eko-odlarna i Telje, presenterade en verksamhet där både människor och grödor växer.

Fem lokala verksamheter fick också möjlighet att berätta om hur de använder, eller planerar att använda, natur och trädgård i rehabiliteringen.

Forskningen visar att vistelser i naturen gör oss friskare. Därför är naturbaserad rehabilitering en viktig pusselbit i arbetsinriktad rehabilitering.

Frukostmötet samlade många intresserade deltagare. Foto: Micka Hahne
Mikael Andersson från Eko-odlarna i Telje berättade hur kooperativet växt fram. Foto: Micka Hahne

På den nya mötesplatsen, planerad att ligga centralt i Upplands Väsby, kommer olika myndigheter att finnas tillgängliga för att tillsammans erbjuda studie- och yrkesvägledning, kuratorstöd, hälsovägledning med mera. Det kommer också att finnas mentorskaps- och näringslivskompetens.

Målgruppen är unga som varken arbetar eller studerar och behöver mer stöd än de kan få genom ordinarie insatser. Ungdomar såväl från Upplands Väsby som Sollentuna och Sigtuna är välkomna. Även uppsökande verksamhet kommer att bedrivas. 

Det är förbundets finansiering som gör det möjligt för myndigheterna att gemensamt ge det samordnade stöd och den vägledning som behövs för att ungdomarna på kort eller längre sikt ska kunna komma in på arbetsmarknaden och försörja sig själva. Just nu söker förbundet en samordnare för insatsen - vars namn ungdomarna får vara med och bestämma!

-

Mediakontakt

Kipa Poikolainen, tel. 073-915 17 89.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Fyll i och skicka! Vi sprider inte dina uppgifter vidare till andra. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter här. Vill du avsluta prenumerationen? Kontakta förbundet! 

Nyhetsbrev