Nyheter

There are no entries for this period.

2019

Första veckan i december arrangerade Samordningsförbundet en förmiddag med temat: Hur offentlig sektor kan främja arbetsintegrerande sociala företag (ASF) genom offentlig upphandling och andra ekonomiska relationer.
 
Arbetsintegrerande sociala företag är ett viktigt komplement till det övriga näringslivet då de har intresse av och möjlighet att ta emot personer som varit borta en längre tid från arbetslivet och behöver stöd på arbetsplatsen för att kunna börja arbeta igen. (Se gärna Sofisam.se) Något som alla vinner på - både samhället och individen!
 
Inbjuden föreläsare var Eva Ternegren från Coompanion Göteborg, med mycket kunskap om upphandling både utifrån den offentliga sektorn och den privata- och socialsektorn. Eva berättade om möjligheterna för offentliga sektorn att handla med sociala och idéburna företag med ”Reserverad upphandling” som är en relativt ny upphandlingsform sedan 2017. Den har bland annat tillämpats av Söderhamns kommun vid upphandling av fruktkorgar till kommunens verksamheter, som nu levereras av ett ASF. Vidare beskrev hon möjligheter med Idéburna och offentliga partnerskap (IoP). Sigtuna kommun har fler IoP med arbetsintegrerande sociala företag för praktikplatser för deltagare.
 
Eva har skrivit en guide om sociala företag och offentliga upphandling på uppdrag av Tillväxtverket “Nya grepp i upphandling”. Läs här!
 
Vi hoppas att seminariet inspirerade er till ett fortsatt arbete kring dessa frågor. Vill ni få mer information tveka inte att kontakta Samordningsförbundet så ska vi försöka hjälpa till.
 
Offentliga upphandlingar och inköp är ett verktyg som kan användas för att förbättra och utveckla samhället på olika sätt!

Det är viktigt att medborgare kan påverka de processer och beslut som rör dem själva. Särskilt viktigt är det för målgrupper som av olika skäl behöver samhällets stöd. 

Samordningsförbundet har bjudit in några verksamheter som arbetar med att stärka brukarnas inflytande. Under frukostmötet medverkar medarbetare både från Sollentuna kommun och från Upplands Väsby kommun. Du får till exempel höra om hur socialkontoret i Sollentunas vuxenavdelning och brukarorganisationer tillsammans har skapat ett brukarinflytande som varit hållbart över tid.

Kom och lyssna på intressanta exempel och bidra med dina egna erfarenheter av arbete med brukarinflytande! Träffa nya och gamla samarbetspartners från alla samordningsförbundets medlemsparter! Du bjuds som vanligt på en god frukost.

Tid och plats
Datum: Onsdagen den 5 februari 2020
Tid: Frukost serveras 8.00-8.30. Mötet pågår mellan 8.30-10.30
Plats: Kultur- och aktivitetshuset Messingen, Lokal Abba, Love Almqvists torg 1, Upplands Väsby
Anmälan: Senast onsdag 29 januari till Roger Sjöberg, roger.sjoberg@sollentuna.se eller via länk

Ett 70-tal deltagare kom för att lyssna på resultaten från projektet SAMRE (samordnad rehabilitering för sjukskrivna utan sjukpenning). Deltagarna fick bland annat höra om den unika skriftliga överenskommelse som projektet tagit fram och om arbetsverktyget SAMRE-modellen.

Överenskommelsen beskriver hur alla medlemsparter gemensamt ska samverka kring målgruppen. Den är en viktig pusselbit för att samverkan ska fortsätta att utvecklas.
Projektledaren Elsa Lundqvist visade hur viktigt det är med förrehabiliterande insatser. Insatserna är ett första steg mot rehabilitering, men även ett verktyg för att dokumentera aktivitetsförmågan inför t.ex. ansökan om sjukersättning.
Projektgruppen berättade om en god samverkan med vården och särskilt med psykiatrin. Ett resultat av SAMRE är att socialsekreterarna upplever en ökad kompetens i att läsa läkarintyg.

Vid inskrivning i SAMRE var bara 14 %  av deltagarna inskrivna i en aktivitet. Men efter genomgång visade det sig att 48 % av deltagarna har kapacitet att starta en förrehabiliterande insats. Hälften hade behov av en komplettering av läkarintyget.
Josefin Sandström från Ramböll Management Consulting menade att en styrka med SAMRE är att man fokuserat redan från start på att resultaten ska bli ordinarie verksamhet. Hon såg flera positiva resultat kring implementeringen som kommer sammanfattas i en utvärderingsrapport senare i år.

SAMRE:s slutrapport läggs upp på www.finsamsuvs.se i januari.

Samordningsförbunden i norra delar av Stockholms län har för första gången arrangerat en hel aktivitetsvecka tillsammans. Det har varit en proppfylld vecka med spännande och mycket omtyckta föreläsningar.

Tisdagen 15 okt startade veckan i Sollentuna med exempel och inspiration från Sundbyberg stads fina jämställdhetsarbete och MIA-projektets erfarenheter av inkludering. På onsdagen arrangerades ett möte i Täby om diskriminering och ett annat i Sundbyberg om hur man konkret kan arbeta mot våld i nära relationer.

På torsdagen välkomnade vårt samordningsförbund 80-tal nyfikna personer till frukostmötet som handlade om jämställd etablering. Deltagare och medarbetare från ESF-projektet Etableringslyftet gjorde en tankeväckande och inspirerande presentation.

På fredagen arrangerades ett möte i Stockholm där erfarenheter från två projekt berättade om hur de konkret arbetat med jämställdhet. Under mötet lanserades även webbverktyget Insatskatalogen – ett sökverktyg för både medarbetare hos våra myndigheter och enskilda medborgare.

På frukostmötet om jämställd etablering medverkade Joanna Olin, Nuriyeh Sarvari, Juma Lomani och Zahra Hosseini. Här på bilden tillsammans med samordningsförbundets ordförande Henrik Thureson.
På frukostmötet om jämställd etablering medverkade Joanna Olin, Nuriyeh Sarvari, Juma Lomani och Zahra Hosseini. Här på bilden tillsammans med samordningsförbundets ordförande Henrik Thureson.

Projektet SAMRE (Samordnad rehabilitering för sjukskrivna utan sjukpenning) har pågått i två år. Nu är det dags att berätta om de resultat och erfarenheter som projektet lett till. Som ett resultat av projektet har en lokal skriftlig överenskommelse tagits fram. Den är unik i sitt slag då alla Samordningsförbundets medlemsparter deltar. 
Medverkar gör SAMRE:s projektgrupp samt utvärderaren Josefin Sandström från Ramböll Management Consulting. Josefin reflekterar kring implementeringen av projektet: Kan projektets resultat bli ordinarie verksamhet? Du kommer att få höra bland annat om:  

 • Varför blir målgruppen sällan aktuell för samordnad rehabilitering hos Försäkringskassan? 
 • Varför är tillgång till förrehabiliterande insatser ofta avgörande? 
 • Vilken betydelse har läkarintyget och läkarens roll för arbetslivsinriktad rehabilitering? 
 • Försäkringsmedicin - ska socialsekreterare behöva kunna det? 

Kom och lyssna och dra nytta av lärdomar från projektet och de arbetsverktyg man tagit fram! Träffa nya och gamla samarbetspartners! 

Tid och plats 
Datum: 12 november 2019
Tid: Frukost serveras 8.00-8.30. Mötet pågår fram till 10.30
Plats: Sollentuna kommunhus, Sollentunasalen på plan 13 
Anmälan: Senast 5 november till Roger Sjöberg, roger.sjoberg@sollentuna.se eller via länk 

Varmt välkommen!
Kipa Poikolainen, Förbundschef 

SAMRE-projektet har arrangerat två uppskattade workshops hos psykiatriska mottagningen i Sollentuna. Alla medlemsparter var inbjudna och såväl chefer som medarbetare deltog engagerat.
 
Först bjöds på en summering av SAMRE-projektet och vad som händer framåt. Sedan var det grupparbeten runt verkliga cases. Man diskuterade var i SAMRE-modellen olika personas befann sig och hur man ska komma vidare. Allt utifrån de olika roller och åtaganden man har hos medlemsparterna.

Exempel på diskussioner under dessa workshops var: 

 • Var det ofta tar ”stopp” i ärendena och vad som konkret kan göras för att komma vidare
 • Varför det är viktigt att aktivitetsförmågan framgår av läkarintyget och hur man gör om informationen saknas
 • Vad som krävs för Samordnad rehabilitering hos Försäkringskassan; ”nålsögat”
 • Skillnader i bedömningen av socialmedicinska skäl till nedsatt arbetsförmåga

 
SAMRE har pågått i drygt 2 år och är nu i sin slutfas. Syftet med projektet har varit att förbättra samverkan kring målgruppen sjukskrivna utan sjukpenning (SGI=0).
 
En gemensam process för samverkan tagits fram i form av en skriftlig lokal överenskommelse mellan medlemsparterna och arbetsverktyget SAMRE-modellen.
 
De effekter man långsiktigt strävar efter är att fler får tillgång till arbetslivsinriktad rehabilitering och kommer i egen försörjning/får rätt ersättning.
 

Välkommen till en halvdagskonferens om varför och hur näringslivet samt offentlig sektor kan och bör göra affärer med ASF (arbetsintegrerande sociala företag)! Möt ASF som berättar om sina verksamheter och erfarenheter av upphandlingar både i konferensens mässdel och från scenen. Lyssna till upphandlingsexperter och ta del av erfarenheter från företagare och myndigheter som gör affärer med ASF. 

Här finns detaljerat program!

Tid: 19 nov, kl 8.30-13.00 inkl. lunch.
Plats: Intiman, teatern vid Odenplan, Odengatan 81 i Stockholm.

Anmäl dig via länk senast den 12 november. Kostnadsfritt deltagande. 
 

Etableringslyftet arbetar särskilt med att stärka kvinnors möjligheter till egen försörjning. Projektet matchar nyanlända och arbetsgivare med hjälp av coacher, skräddarsydd yrkesintroduktion och språkstöd. Kom och lyssna, och inspireras av att höra hur Etableringslyftet jobbar med jämställd etablering!

Vi kommer ockås att lansera den lokala upplagan av Insatskatalogen.

Datum: Torsdag 17 oktober 2019 Tid: Frukost serveras 8.00-8.30. Mötet pågår fram till 10.30
Plats: Sollentuna kommunhus, Sollentunasalen på plan 13 
Anmälan: Senast torsdag 10 oktober till Roger Sjöberg, roger.sjoberg@sollentuna.se eller via denna länk 

Inbjudan som pdf finns här

Välkommen till en inspirerande temavecka kring jämställdhet! 
Ta del av exempel på jämställdhetsarbete ur både nationellt, regionalt och lokalt perspektiv. Få kunskaper om diskriminering i relation till möjlighet att vara delaktig på arbetsmarknaden. Hör om det nationella uppdraget att arbeta mot våld i nära relationer - hur bör jag som handläggare agera?

ESF-projektet Etableringslyftet berättar om sitt arbete för att stärka kvinnors möjligheter till egen försörjning. Hör också Stadsdelsmammor om deras projekt för ökad jämställdhet och hur deltagarna hittar nycklar till egenmakt.

Kom och få inspiration och nya kunskaper! Seminarier hålls på olika platser, se inbjudan för detaljerat program.

Jämt med Finsam arrangeras av:
Samordningsförbundet Stockholms stad
Samordningsförbundet Sundbybergs stad
Samordningsförbundet Sollentuna - Upplands Väsby - Sigtuna
Samordningsförbundet Roslagen 

Höstens första frukostmöte samlade rekordmånga nyfikna deltagare. Det var extra roligt eftersom vi fick möjligheten att presentera viktiga och fantastiskt bra verksamheter inom vården. Hälsopedagogerna Cecilia Brolund och Vladimir Savecs samt enhetschefen Lisa Sjölin berättade om det stora gensvaret de fått från patienter inom psykiatrin när de erbjudit olika typer av hälsoaktiviteter för sina patienter. De har byggt upp en hälsoteam där flera av personalen medverkar och håller i olika pass alltifrån gym, yoga och promenader. Effekten är att patienterna mår så mycket bättre och kan ta steg vidare i sin rehabilitering. 

Verksamhetschefen Ingrid Palmberg från Stiftelsen Parasoll berättade om på vilket sätt personligt ombud kan ge stöd för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Deras verksamhet är särskilt viktig eftersom de är en fristående organisation inom civilsamhället. Från Sollentuna psykiatriska mottagning medverkade kuratorn Johanna Thunholm med att berätta hur rehabkoordinatorn arbetar för patienternas bästa i fokus. I vårt område skulle det behövas flera rehabkoordinatorer som skulle kunna stötta sjukskrivna patienter så att de snabbare kommer tillbaks till arbete.
 
Många av deltagarna på frukostmötet hade inte tidigare hört talas om alla dessa verksamheter. Det knöts många nya kontakter och bokades upp samverkansmöten. Kanske leder det till helt nya initiativ och insatser?!

Medverkande: Ingrid Palmberg från Parasoll, Johanna Thunholm från Sollentuna psykiatriska mottagning, Vladimir Savecs, Cecilia Brolund och Lisa Sjölin från Sigtuna/Upplands Väsby psykiatriska mottagning.
Medverkande: Ingrid Palmberg från Parasoll, Johanna Thunholm från Sollentuna psykiatriska mottagning, Vladimir Savecs, Cecilia Brolund och Lisa Sjölin från Sigtuna/Upplands Väsby psykiatriska mottagning.
Över 80 deltagare från Samordningsförbundets alla medlemsparter samt från föreningar, företag och privatpersoner.
Över 80 deltagare från Samordningsförbundets alla medlemsparter samt från föreningar, företag och privatpersoner.

Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna söker en coach/vägledare till en insats för personer i åldern 16-35 år som varken arbetar eller studerar och som behöver stöd från flera myndigheter. Insatsens syfte är att erbjuda rätt stöd för ungdomar och unga vuxna så att de på sikt kommer till studier eller arbete.
 
Vi välkomnar alla slags sökande med olika bakgrunder, funktioner och erfarenheter.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Vi behöver din ansökan senast den 15 september 2019. Intervjuer sker löpande.

Läs mer om tjänsten

Arkiv

Senaste nyheter

Europeiska socialfonden ger stöd för en insats för unga 16-35 år som behöver samordnat stöd från myndigheter för att komma till arbete eller studier.

”Vi är glada för att vårt samordningsförbund kommer att bedriva insatser tillsammans med två andra samordningsförbund i Stockholmsområdet. Projektet är gemensamt med Samordningsförbundet Stockholm Stad och Samordningsförbundet Roslagen. De nya beviljade medlen ger oss större muskler och lite mer resurser för att arbeta med den påbörjade verksamheten Hoppet ” säger förbundschefen Kipa Poikolainen.

Syftet med insatsen är att ge fler unga stöd för att ta steg vidare mot arbete eller studier. Hoppet kommer att vara den fysiska platsen för verksamheten. Det ekonomiska stödet har beviljats för perioden 1.9 2019-1.8 2022.

Från invigningen av Hoppet. Finsam SUVS ordförande Henrik Thureson, samordnare för Hoppet Tina Claesson, Kipa Poikolainen, coachen Fredrik Sinkkonen Bernhartz, peer support Alissa Part och enhetschef Johanna Part
Från invigningen av Hoppet. Finsam SUVS ordförande Henrik Thureson, samordnare för Hoppet Tina Claesson, Kipa Poikolainen, coachen Fredrik Sinkkonen Bernhartz, peer support Alissa Part och enhetschef Johanna Part

Under maj 2019 genomfördes en workshop med socialsekreterare i de tre kommuner som berörs av SAMRE-projektet – förbundets insats för sjukskrivna utan sjukpenning och som uppbär ekonomiskt bistånd. I samband med workshopen genomfördes en enkätundersökning för att mäta om projektet är på väg att uppnå det strukturella huvudmålet: att det finns en tydlig process för samverkan som är implementerad och förankrad mellan samtliga partners i projektet.
 
En del av samverkansprocessen är den modell som projektet tagit fram: SAMRE-modellen. Den åskådliggör, förenklat sett, en persons möjliga vägar från ekonomiskt bistånd och sjukskrivning till arbetslivsinriktad rehabilitering och/eller rätt ersättning. Stegvis visar den vad som krävs för att komma vidare, liksom myndigheternas olika ansvarsområden.
 
Sammanställningen av enkätsvaren visade att 93 procent av de svarande ger SAMRE-modellen högt betyg. De anser att den kan fungera som ett användbart verktyg i arbetet med att stödja personer som varit sjukskrivna längre perioder och saknar sjukpenning.
 
Enkäten visar också att SAMRE-projektet ökat kunskapen om läkarintyg bland socialsekreterarna. Här anser 83 procent av de svarande att så är fallet. 90 procent anser att de fått ökad kunskap om hur ett läkarintyg av god kvalitet är beskaffat.

62 procent av de svarande anser också att SAMRE har bidragit till att arbetssättet runt målgruppen blivit tydligare; ”rätt klient med rätt underlag till rätt myndighet”.

Hela 82 procent av socialsekreterarna har fått ökad kunskap om hur de kan vägleda en sjukskriven person utan sjukpenning eller sjukpenninggrundande inkomst (SGI), vidare i rehabiliteringsprocessen.

Enkäten skickades till sammanlagt 37 socialsekreterare som bedömdes beröras av SAMRE-projektet. 29 personer svarade, det vill säga svarsprocenten var 78 procent och bortfallet 22 procent. 37 procent av de som svarat hade varit anställda hos sin arbetsgivare i mer än tre år. 31 procent hade varit anställda1,5 till 3 år, 14 procent mellan 0,5 och 1,5 år, 17 procent under 0,5 år.

62 procent som svarat hade deltagit vid 0-1 ärendekonsultationer, 18 procent i mellan 2 och 5 konsultationer. 24 procent i fler än fem ärendekonsultationer.

En ärendekonsultation innebär att socialsekreteraren tillsammans med projektets medarbetare från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen går igenom ett ärende och tar fram ett gemensamt förslag till planering eller följer upp befintlig planering.

Läs mer om SAMRE här


 

Solen sken över de 70-tal gäster som kommit till Runbyvägen 11 i Upplands Väsby och invigningen av HOPPET – samordningsförbundets insats för unga som behöver samordnat stöd för att kunna börja arbeta eller studera.

Förbundets ordförande Henrik Thureson höll ett invigningstal där han betonade vikten av denna unika insats, som förbundets medlemsmyndigheter gått samman och skapat -en insats som saknats länge.

HOPPETs samordnare Tina Claesson berättade att det redan kommit ungdomar till verksamheten – trots att insatsen precis startat. Det visar att det finns ett stort behov av vägledning och stöd hos målgruppen unga som har haft svårt att fullfölja sina studier eller behålla ett arbete. Tina betonade att HOPPET utgår ifrån de ungas styrkor och ger stöd på vägen.

Gästerna kom från samordningsförbundets alla medlemmar - i vimlet syntes politiker, chefer, medarbetare.  Representanter från andra samordningsförbund deltog också. Alla fick med sig HOPPETs nya fina informationsmaterial förutom att de fick smaka på den goda maten från Värmekällan och Pirogbakeriet.

Läs mer om HOPPET här och följ insatsen på Instagram: hoppet_suvs

Glada företrädare för samordningsförbundet: från vänster förbundschef Kirsi Poikolainen, därefter Hoppets samordnare Tina Claesson och medarbetarna Fredrik Bernhardtz Sinkkonen och Alissa Part. Därefter förbundets ordförande Henrik Thureson och längst till höger Johanna Part, enhetschef i Upplands Väsby kommun (arbetsmarknadsenheten).
Glada företrädare för samordningsförbundet: från vänster förbundschef Kirsi Poikolainen, därefter Hoppets samordnare Tina Claesson och medarbetarna Fredrik Bernhardtz Sinkkonen och Alissa Part. Därefter förbundets ordförande Henrik Thureson och längst till höger Johanna Part, enhetschef i Upplands Väsby kommun (arbetsmarknadsenheten).
Glada gäster på invigningen.
Glada gäster på invigningen.
Det fina vädret gjorde att invigningen delvis kunde hållas utomhus.
Det fina vädret gjorde att invigningen delvis kunde hållas utomhus.
Bettina Och Kirsi med ballonger.
Bettina Och Kirsi med ballonger.

Förbundets insats SAMRE har i maj arrangerat tre workshops på temat "provkör SAMRE-modellen".
 
SAMRE-modellen är ett arbetsverktyg i form av en förenklad "karta" som ryms på en A4. Den visar en sjukskriven persons möjliga vägar från ekonomiskt bistånd till egen försörjning. Modellen tydliggör medlemsmyndigheternas olika ansvar och hur allt hänger ihop.
 
Syftet med modellen är att underlätta medarbetarnas/handläggarnas arbete så att rätt person kommer med rätt underlag till rätt myndighet. Till hösten färdigställs en bilaga med ytterligare information.
 
Under de workshops som anordnades testades modellen i mindre arbetsgrupper av socialsekreterare och arbetsmarknadscoacher från Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna. Några chefer deltog också. Deltagarna kunde med gott resultat använda modellen på fallbeskrivningar från verkligheten, så nu inleds slutjusteringarna av modellen och bilagan.
 

Intresset var stort för SAMRE-modellen, som presenterades och prövades med gott resultat under tre workshops.
Intresset var stort för SAMRE-modellen, som presenterades och prövades med gott resultat under tre workshops.

Förbundets frukostmöte den 16 maj hade temat ”Nu bollas jag inte längre runt” – om myndigheternas samverkan i Resursteamen. Frukostmötet samlade ett 50-tal intresserade åhörare från samtliga förbundets medlemsmyndigheter. Även representanter för Sveriges kommuner och landsting, Samordningsförbundet i Södertälje med flera hade lockats till Messingen i Upplands Väsby för att ta del av Resursteamens framgångsrika arbetssätt.
 
Insatsens koordinator Maria Anger bjöd tillsammans med kollegor i Resursteamen – det finns ett i vardera Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna – på ett inspirerande och engagerat seminariepass. En dramaturgisk beskrivning illustrerade Resursteamens målgrupp och verksamhet. Behöver en person verkligen bollas runt mellan myndigheterna utan att få rätt stöd och rätt insatser för att nå nästa steg närmare arbete? Resursteamen visade hur myndighetsövergripande team kan göra skillnad och vara en möjliggörare när det gäller deltagarnas möjligheter att kunna göra nästa stegförflyttning.
 
Resursteamen beskrev det stora intresset för denna form av samverkan runt personer med ett stort stödbehov, som tidigare inte funnits i vår del av Stockholmsområdet. De berättade också om hur de lyckats få ut deltagare i arbete, även sådana som står långt ifrån arbetsmarknaden när de första gången träffar Resursteamen. Åhörarna fick höra om positiva effekter av samverkan och hur viktigt det är att myndigheterna verkligen samarbetar från grunden. Att deltagaren bjuds in och är delaktig är också en viktig framgångsfaktor.

Magnus Axelsson från Samordningsförbundet Roslagen presenterade därefter delprojektet MIA Södra Roslagen och hur man även i det projektet arbetar aktivt runt personer som behöver stöd för att nå egenförsörjning och arbete. Vikten av kontakter med näringslivet togs upp, liksom samarbetet med de lokala arbetsintegrerande sociala företagen – vilket har lett till att deltagare fått arbete.
 
Båda insatserna visar på vikten av kontinuerlig samverkan och ett gott samarbete för att deltagarna ska lyckas nå nästa steg, liksom att skapa skillnad och kvalitet för dem.
 
Responsen var stor, och många åhörare påtalade vikten av att verksamheter som Resursteamen behövs och gör skillnad.
 
Läs mer om Resursteamen och MIA Södra Roslagen
 

Huvudrollen i det dramaturgiska inslaget, en deltagare, spelades av Maria Öhman, i keps. Övriga medverkande, som representerade olika myndigheter, från vänster: Lilian Khader, Maria Anger, Johanna Thunholm, Mari Ganson och  Anahita Javani.
Huvudrollen i det dramaturgiska inslaget, en deltagare, spelades av Maria Öhman, i keps. Övriga medverkande, som representerade olika myndigheter, från vänster: Lilian Khader, Maria Anger, Johanna Thunholm, Mari Ganson och  Anahita Javani.

Onsdagen den 22 maj invigs HOPPETs lokaler på Runbyvägen 11 i Upplands Väsby av Henrik Thureson (L) som är förbundets ordförande och även ordförande i kompetens- och arbetsmarknadsnämnden i Sollentuna.

HOPPET är förbundets nya insats för unga mellan 16 och 29 år som på grund av exempelvis psykisk ohälsa eller kombinerade diagnoser har behov av ett samordnat stöd från myndigheterna för att kunna börja arbeta eller studera. I Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna rör det sig om sammanlagt ungefär 2 400 personer.

 Läs mer i pressmeddelandet:

HOPPET har flyttat in i fina lokaler på Runbyvägen.
HOPPET har flyttat in i fina lokaler på Runbyvägen.

I december startade förbundet en insats för unga mellan 16 och 29 år som behöver ett samordnat stöd på grund av till exempel psykisk ohälsa. Den har nu fått namnet Hoppet, som valts efter samråd med de första unga deltagare som sökt sig till insatsen. 

En mötesplats dit de unga kan komma är redan i bruk, på Runbyvägen 11 i Upplands Väsby. Den invigs officiellt den 22 maj av förbundets ordförande Henrik Thureson.

Unga är välkomna till Hoppets mötesplats för att få stöd och vägledning, delta i aktiviteter eller till att börja med bara ta en fika. Handläggare från olika myndigheter, som exempelvis studie- och yrkesvägledare, kommer att finnas på plats. Läs mer om insatsen här

En dikt sätts upp - med förhoppningar om framtiden.
En dikt sätts upp - med förhoppningar om framtiden.

Från 1 april samverkar förbundet med M29 när det gäller den fortsatta utvecklingen av socialt företagande, och Oskar Rommel är vår kontaktperson. Se hans kontaktuppgifter här

Vi tackar Karina Johansson, Coompanion, som under ett år jobbat med frågan på uppdrag av förbundet. 

Förbundet har nu ett väl utvecklat samarbete med en rad arbetsintegrerande sociala företag i regionen och fler är på ingång. Läs mer här
 

Oskar Rommel.

Den årliga konferensen om Finsam, finansiell samverkan, hölls i år i Stockholm  med 700 deltagare från hela landet. Samordningsförbundet Sollentuna - Upplands Väsby - Sigtuna var tillsammans med andra förbund i Stockholms län med och arrangerade konferensen i samarbete med Nationella rådet.

Temat var ”Finsam så in i Norden!” Flera intressanta nordiska forskare och praktiker medverkade. Bland dessa professor Olli Kangas, som berättade om det finska experimentet kring basinkomst och Lidija Kolouh-Söderlund, projektledare för Unga in i Norden där fokus ligger på ungas psykiska ohälsa. Charlotte Liebak Hansen från Vaexthusets Forskningscenter i Danmark berättade om verkningsfulla insatser för arbetslösa.

12 spännande seminarier genomfördes. Vårt samordningsförbund medverkade med projektet SAMRE på ett seminarium om sjukskrivna utan sjukpenning.

Konferensen avslutades med ett besök av socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, som betonade samordningsförbundens betydelse i välfärdsarbetet.

Tisdagkvällens middag anordnades i Stockholms stadshus, med guidning i Gyllene salen och middag i Blå hallen. Deltagarna fick på så vis se lite av huvudstadens kulturskatter!

Nästa års Finsam-konferens anordnas i Halmstad.

Fotona nedan är samtliga tagna av Inger Landberg. 

Från seminariet om sjukskrivna utan sjukpenning. Elsa Lundquist, SAMRE, i mitten i blått.
Professor Olli Kangas berättade om det finska experimentet med basinkomst.
Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll besökte konferensen.

Ansökan är nu inlämnad till Europeiska socialfonden, ESF, avseende medel till ett projekt för unga, 16-29 år, "Rätt stöd för mig". Det avser unga som behöver ett samordnat stöd och som kopplas till förbundets nyligen startade insats för unga. Ett särskilt fokus ligger på unga med funktionsnedsättning.

Ansökan görs tillsammans med två andra samordningsförbund i länet: Roslagen samt Stockholms stad, som blir projektägare. Detta är första gången som vårt förbund söker medel från ESF, som du kan läsa mer om här. Beslut väntas i juni.

Beviljas ansökan kommer varje förbund att driva varsitt delprojekt under det gemensamma projektnamnet Rätt stöd åt mig.

En analys- och planeringsfas påbörjas då i augusti. De första av sammanlagt 200 deltagare kan tas emot i mars-april 2020.

Målet är att projektet ska vara implementerat i myndigheternas ordinarie verksamhet när det avslutas 2022.

Samordningsförbundet anordnade den 12 mars ett lyckat frukostmöte på temat "Arbetsintegrerande sociala företag (ASF) skapar jobb & nya affärer".  

Under frukostmötet fick deltagarna - ett 40-tal politiker, tjänstemän och företagare - ta del av goda samarbeten mellan den offentliga sektorn, ASF och den idéburna sektorn.

Samordningsförbundets ordförande Henrik Thureson inledde frukostmötet med att bland annat lyfta fram den rapport som Coompanion sammanställt, på uppdrag av samordningsförbundet, om arbetsintegrerande sociala företag. Därefter presenterade sig de sociala företag i regionen som förbundet samverkar med och några av deras samarbetspartners. Lions hyllade bland annat sitt samarbete med Love & Hope Secondhand, som skapar dubbel social nytta för båda organisationerna genom att Lions bemannar Love & Hopes affär på lördagar. HSB i Sigtuna och ABF beskrev ett mycket lyckat samarbete med GGG för seniorer, som ger tillvaron en "guldkant" för många äldre samtidigt som GGG kan anställa personer som stått långt ifrån arbetsmarknaden.

Projektet SAMRE beskrev effekterna av att ha finansierat platser på Sigtuna Hantverkshus och Värmekällan, vilket har varit ett bra komplement till de kommunala insatserna. Flera personer i projektet har genom detta samarbete kommit närmare arbetsmarknaden eller studier.

Ordföranden för äldre- och omsorgsnämnden i Sigtuna berättade om förvaltningens mångåriga samarbete med  Service i Sigtuna, genom ett så kallat idéburet och offentligt partnerskap (IoP) avseende personer som är inskrivna i kommunens LSS- och SOL-verksamhet. Detta skapar bra arbetsuppgifter för de anställda och är av nytta för bland andra bostadsbolagen i Sigtuna kommun. 

Coompanion berättade avslutningsvis om tre nya verksamheter som är på väg att starta i regionen. 

Det blev också tid för tipspromenad om ASF, mingel, nätverkande och nya möten.

Läs mer om förbundets samverkan med arbetsintegrerande social företag här
 

Några av de medverkande på frukostmötet.
Några av de medverkande på frukostmötet.

Samordningsförbundet anordnade den 14 februari ett lyckat frukostmöte med temat stressrelaterat psykisk ohälsa. Ett 80-tal deltagare hade kommit för att lyssna på Selene Cortes, som länge arbetat med psykosocialt arbetsmiljöarbete. Hon varvade fakta med egna erfarenheter på ett utmärkt sätt.
 
Selene betonade bland annat vikten av att tala om psykisk ohälsa, för att på det viset få bort skuld och skam hos den det drabbar. Hon gav även konkreta tips till medarbetarna på myndigheterna när det gäller bemötande och stöd för personer de möter som drabbats av psykisk ohälsa.
 
Många nya kontakter knöts bland frukostmötets deltagare, som kom från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna Sollentuna, Sigtuna och Upplands Väsby, vården samt sociala företag.

Föredragshållaren Selene Cortes tillsammans med förbundets nya ordförande Henrik Tureson.
Föredragshållaren Selene Cortes tillsammans med förbundets nya ordförande Henrik Tureson.

Den 14 februari gästar Selene Cortes, konsult i operativt psykosocialt arbetsmiljöarbete, vårt frukostmöte. Hon har arbetat i många år med psykisk ohälsa och har dessutom egna erfarenheter av att ha drabbats av utmattningssyndrom.

Frukostmötet hålls i Sollentuna kommunhus, plan 13, Sollentunasalen. Frukost serveras 8.00-8.30. Mötet pågår till 10.30. 
Läs mer i inbjudan.
Anmäl dig här 

2019

Första veckan i december arrangerade Samordningsförbundet en förmiddag med temat: Hur offentlig sektor kan främja arbetsintegrerande sociala företag (ASF) genom offentlig upphandling och andra ekonomiska relationer.
 
Arbetsintegrerande sociala företag är ett viktigt komplement till det övriga näringslivet då de har intresse av och möjlighet att ta emot personer som varit borta en längre tid från arbetslivet och behöver stöd på arbetsplatsen för att kunna börja arbeta igen. (Se gärna Sofisam.se) Något som alla vinner på - både samhället och individen!
 
Inbjuden föreläsare var Eva Ternegren från Coompanion Göteborg, med mycket kunskap om upphandling både utifrån den offentliga sektorn och den privata- och socialsektorn. Eva berättade om möjligheterna för offentliga sektorn att handla med sociala och idéburna företag med ”Reserverad upphandling” som är en relativt ny upphandlingsform sedan 2017. Den har bland annat tillämpats av Söderhamns kommun vid upphandling av fruktkorgar till kommunens verksamheter, som nu levereras av ett ASF. Vidare beskrev hon möjligheter med Idéburna och offentliga partnerskap (IoP). Sigtuna kommun har fler IoP med arbetsintegrerande sociala företag för praktikplatser för deltagare.
 
Eva har skrivit en guide om sociala företag och offentliga upphandling på uppdrag av Tillväxtverket “Nya grepp i upphandling”. Läs här!
 
Vi hoppas att seminariet inspirerade er till ett fortsatt arbete kring dessa frågor. Vill ni få mer information tveka inte att kontakta Samordningsförbundet så ska vi försöka hjälpa till.
 
Offentliga upphandlingar och inköp är ett verktyg som kan användas för att förbättra och utveckla samhället på olika sätt!

Det är viktigt att medborgare kan påverka de processer och beslut som rör dem själva. Särskilt viktigt är det för målgrupper som av olika skäl behöver samhällets stöd. 

Samordningsförbundet har bjudit in några verksamheter som arbetar med att stärka brukarnas inflytande. Under frukostmötet medverkar medarbetare både från Sollentuna kommun och från Upplands Väsby kommun. Du får till exempel höra om hur socialkontoret i Sollentunas vuxenavdelning och brukarorganisationer tillsammans har skapat ett brukarinflytande som varit hållbart över tid.

Kom och lyssna på intressanta exempel och bidra med dina egna erfarenheter av arbete med brukarinflytande! Träffa nya och gamla samarbetspartners från alla samordningsförbundets medlemsparter! Du bjuds som vanligt på en god frukost.

Tid och plats
Datum: Onsdagen den 5 februari 2020
Tid: Frukost serveras 8.00-8.30. Mötet pågår mellan 8.30-10.30
Plats: Kultur- och aktivitetshuset Messingen, Lokal Abba, Love Almqvists torg 1, Upplands Väsby
Anmälan: Senast onsdag 29 januari till Roger Sjöberg, roger.sjoberg@sollentuna.se eller via länk

Ett 70-tal deltagare kom för att lyssna på resultaten från projektet SAMRE (samordnad rehabilitering för sjukskrivna utan sjukpenning). Deltagarna fick bland annat höra om den unika skriftliga överenskommelse som projektet tagit fram och om arbetsverktyget SAMRE-modellen.

Överenskommelsen beskriver hur alla medlemsparter gemensamt ska samverka kring målgruppen. Den är en viktig pusselbit för att samverkan ska fortsätta att utvecklas.
Projektledaren Elsa Lundqvist visade hur viktigt det är med förrehabiliterande insatser. Insatserna är ett första steg mot rehabilitering, men även ett verktyg för att dokumentera aktivitetsförmågan inför t.ex. ansökan om sjukersättning.
Projektgruppen berättade om en god samverkan med vården och särskilt med psykiatrin. Ett resultat av SAMRE är att socialsekreterarna upplever en ökad kompetens i att läsa läkarintyg.

Vid inskrivning i SAMRE var bara 14 %  av deltagarna inskrivna i en aktivitet. Men efter genomgång visade det sig att 48 % av deltagarna har kapacitet att starta en förrehabiliterande insats. Hälften hade behov av en komplettering av läkarintyget.
Josefin Sandström från Ramböll Management Consulting menade att en styrka med SAMRE är att man fokuserat redan från start på att resultaten ska bli ordinarie verksamhet. Hon såg flera positiva resultat kring implementeringen som kommer sammanfattas i en utvärderingsrapport senare i år.

SAMRE:s slutrapport läggs upp på www.finsamsuvs.se i januari.

Samordningsförbunden i norra delar av Stockholms län har för första gången arrangerat en hel aktivitetsvecka tillsammans. Det har varit en proppfylld vecka med spännande och mycket omtyckta föreläsningar.

Tisdagen 15 okt startade veckan i Sollentuna med exempel och inspiration från Sundbyberg stads fina jämställdhetsarbete och MIA-projektets erfarenheter av inkludering. På onsdagen arrangerades ett möte i Täby om diskriminering och ett annat i Sundbyberg om hur man konkret kan arbeta mot våld i nära relationer.

På torsdagen välkomnade vårt samordningsförbund 80-tal nyfikna personer till frukostmötet som handlade om jämställd etablering. Deltagare och medarbetare från ESF-projektet Etableringslyftet gjorde en tankeväckande och inspirerande presentation.

På fredagen arrangerades ett möte i Stockholm där erfarenheter från två projekt berättade om hur de konkret arbetat med jämställdhet. Under mötet lanserades även webbverktyget Insatskatalogen – ett sökverktyg för både medarbetare hos våra myndigheter och enskilda medborgare.

På frukostmötet om jämställd etablering medverkade Joanna Olin, Nuriyeh Sarvari, Juma Lomani och Zahra Hosseini. Här på bilden tillsammans med samordningsförbundets ordförande Henrik Thureson.
På frukostmötet om jämställd etablering medverkade Joanna Olin, Nuriyeh Sarvari, Juma Lomani och Zahra Hosseini. Här på bilden tillsammans med samordningsförbundets ordförande Henrik Thureson.

Projektet SAMRE (Samordnad rehabilitering för sjukskrivna utan sjukpenning) har pågått i två år. Nu är det dags att berätta om de resultat och erfarenheter som projektet lett till. Som ett resultat av projektet har en lokal skriftlig överenskommelse tagits fram. Den är unik i sitt slag då alla Samordningsförbundets medlemsparter deltar. 
Medverkar gör SAMRE:s projektgrupp samt utvärderaren Josefin Sandström från Ramböll Management Consulting. Josefin reflekterar kring implementeringen av projektet: Kan projektets resultat bli ordinarie verksamhet? Du kommer att få höra bland annat om:  

 • Varför blir målgruppen sällan aktuell för samordnad rehabilitering hos Försäkringskassan? 
 • Varför är tillgång till förrehabiliterande insatser ofta avgörande? 
 • Vilken betydelse har läkarintyget och läkarens roll för arbetslivsinriktad rehabilitering? 
 • Försäkringsmedicin - ska socialsekreterare behöva kunna det? 

Kom och lyssna och dra nytta av lärdomar från projektet och de arbetsverktyg man tagit fram! Träffa nya och gamla samarbetspartners! 

Tid och plats 
Datum: 12 november 2019
Tid: Frukost serveras 8.00-8.30. Mötet pågår fram till 10.30
Plats: Sollentuna kommunhus, Sollentunasalen på plan 13 
Anmälan: Senast 5 november till Roger Sjöberg, roger.sjoberg@sollentuna.se eller via länk 

Varmt välkommen!
Kipa Poikolainen, Förbundschef 

SAMRE-projektet har arrangerat två uppskattade workshops hos psykiatriska mottagningen i Sollentuna. Alla medlemsparter var inbjudna och såväl chefer som medarbetare deltog engagerat.
 
Först bjöds på en summering av SAMRE-projektet och vad som händer framåt. Sedan var det grupparbeten runt verkliga cases. Man diskuterade var i SAMRE-modellen olika personas befann sig och hur man ska komma vidare. Allt utifrån de olika roller och åtaganden man har hos medlemsparterna.

Exempel på diskussioner under dessa workshops var: 

 • Var det ofta tar ”stopp” i ärendena och vad som konkret kan göras för att komma vidare
 • Varför det är viktigt att aktivitetsförmågan framgår av läkarintyget och hur man gör om informationen saknas
 • Vad som krävs för Samordnad rehabilitering hos Försäkringskassan; ”nålsögat”
 • Skillnader i bedömningen av socialmedicinska skäl till nedsatt arbetsförmåga

 
SAMRE har pågått i drygt 2 år och är nu i sin slutfas. Syftet med projektet har varit att förbättra samverkan kring målgruppen sjukskrivna utan sjukpenning (SGI=0).
 
En gemensam process för samverkan tagits fram i form av en skriftlig lokal överenskommelse mellan medlemsparterna och arbetsverktyget SAMRE-modellen.
 
De effekter man långsiktigt strävar efter är att fler får tillgång till arbetslivsinriktad rehabilitering och kommer i egen försörjning/får rätt ersättning.
 

Välkommen till en halvdagskonferens om varför och hur näringslivet samt offentlig sektor kan och bör göra affärer med ASF (arbetsintegrerande sociala företag)! Möt ASF som berättar om sina verksamheter och erfarenheter av upphandlingar både i konferensens mässdel och från scenen. Lyssna till upphandlingsexperter och ta del av erfarenheter från företagare och myndigheter som gör affärer med ASF. 

Här finns detaljerat program!

Tid: 19 nov, kl 8.30-13.00 inkl. lunch.
Plats: Intiman, teatern vid Odenplan, Odengatan 81 i Stockholm.

Anmäl dig via länk senast den 12 november. Kostnadsfritt deltagande. 
 

Etableringslyftet arbetar särskilt med att stärka kvinnors möjligheter till egen försörjning. Projektet matchar nyanlända och arbetsgivare med hjälp av coacher, skräddarsydd yrkesintroduktion och språkstöd. Kom och lyssna, och inspireras av att höra hur Etableringslyftet jobbar med jämställd etablering!

Vi kommer ockås att lansera den lokala upplagan av Insatskatalogen.

Datum: Torsdag 17 oktober 2019 Tid: Frukost serveras 8.00-8.30. Mötet pågår fram till 10.30
Plats: Sollentuna kommunhus, Sollentunasalen på plan 13 
Anmälan: Senast torsdag 10 oktober till Roger Sjöberg, roger.sjoberg@sollentuna.se eller via denna länk 

Inbjudan som pdf finns här

Välkommen till en inspirerande temavecka kring jämställdhet! 
Ta del av exempel på jämställdhetsarbete ur både nationellt, regionalt och lokalt perspektiv. Få kunskaper om diskriminering i relation till möjlighet att vara delaktig på arbetsmarknaden. Hör om det nationella uppdraget att arbeta mot våld i nära relationer - hur bör jag som handläggare agera?

ESF-projektet Etableringslyftet berättar om sitt arbete för att stärka kvinnors möjligheter till egen försörjning. Hör också Stadsdelsmammor om deras projekt för ökad jämställdhet och hur deltagarna hittar nycklar till egenmakt.

Kom och få inspiration och nya kunskaper! Seminarier hålls på olika platser, se inbjudan för detaljerat program.

Jämt med Finsam arrangeras av:
Samordningsförbundet Stockholms stad
Samordningsförbundet Sundbybergs stad
Samordningsförbundet Sollentuna - Upplands Väsby - Sigtuna
Samordningsförbundet Roslagen 

Höstens första frukostmöte samlade rekordmånga nyfikna deltagare. Det var extra roligt eftersom vi fick möjligheten att presentera viktiga och fantastiskt bra verksamheter inom vården. Hälsopedagogerna Cecilia Brolund och Vladimir Savecs samt enhetschefen Lisa Sjölin berättade om det stora gensvaret de fått från patienter inom psykiatrin när de erbjudit olika typer av hälsoaktiviteter för sina patienter. De har byggt upp en hälsoteam där flera av personalen medverkar och håller i olika pass alltifrån gym, yoga och promenader. Effekten är att patienterna mår så mycket bättre och kan ta steg vidare i sin rehabilitering. 

Verksamhetschefen Ingrid Palmberg från Stiftelsen Parasoll berättade om på vilket sätt personligt ombud kan ge stöd för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Deras verksamhet är särskilt viktig eftersom de är en fristående organisation inom civilsamhället. Från Sollentuna psykiatriska mottagning medverkade kuratorn Johanna Thunholm med att berätta hur rehabkoordinatorn arbetar för patienternas bästa i fokus. I vårt område skulle det behövas flera rehabkoordinatorer som skulle kunna stötta sjukskrivna patienter så att de snabbare kommer tillbaks till arbete.
 
Många av deltagarna på frukostmötet hade inte tidigare hört talas om alla dessa verksamheter. Det knöts många nya kontakter och bokades upp samverkansmöten. Kanske leder det till helt nya initiativ och insatser?!

Medverkande: Ingrid Palmberg från Parasoll, Johanna Thunholm från Sollentuna psykiatriska mottagning, Vladimir Savecs, Cecilia Brolund och Lisa Sjölin från Sigtuna/Upplands Väsby psykiatriska mottagning.
Medverkande: Ingrid Palmberg från Parasoll, Johanna Thunholm från Sollentuna psykiatriska mottagning, Vladimir Savecs, Cecilia Brolund och Lisa Sjölin från Sigtuna/Upplands Väsby psykiatriska mottagning.
Över 80 deltagare från Samordningsförbundets alla medlemsparter samt från föreningar, företag och privatpersoner.
Över 80 deltagare från Samordningsförbundets alla medlemsparter samt från föreningar, företag och privatpersoner.

Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna söker en coach/vägledare till en insats för personer i åldern 16-35 år som varken arbetar eller studerar och som behöver stöd från flera myndigheter. Insatsens syfte är att erbjuda rätt stöd för ungdomar och unga vuxna så att de på sikt kommer till studier eller arbete.
 
Vi välkomnar alla slags sökande med olika bakgrunder, funktioner och erfarenheter.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Vi behöver din ansökan senast den 15 september 2019. Intervjuer sker löpande.

Läs mer om tjänsten

Arkiv

Senaste nyheter

Europeiska socialfonden ger stöd för en insats för unga 16-35 år som behöver samordnat stöd från myndigheter för att komma till arbete eller studier.

”Vi är glada för att vårt samordningsförbund kommer att bedriva insatser tillsammans med två andra samordningsförbund i Stockholmsområdet. Projektet är gemensamt med Samordningsförbundet Stockholm Stad och Samordningsförbundet Roslagen. De nya beviljade medlen ger oss större muskler och lite mer resurser för att arbeta med den påbörjade verksamheten Hoppet ” säger förbundschefen Kipa Poikolainen.

Syftet med insatsen är att ge fler unga stöd för att ta steg vidare mot arbete eller studier. Hoppet kommer att vara den fysiska platsen för verksamheten. Det ekonomiska stödet har beviljats för perioden 1.9 2019-1.8 2022.

Från invigningen av Hoppet. Finsam SUVS ordförande Henrik Thureson, samordnare för Hoppet Tina Claesson, Kipa Poikolainen, coachen Fredrik Sinkkonen Bernhartz, peer support Alissa Part och enhetschef Johanna Part
Från invigningen av Hoppet. Finsam SUVS ordförande Henrik Thureson, samordnare för Hoppet Tina Claesson, Kipa Poikolainen, coachen Fredrik Sinkkonen Bernhartz, peer support Alissa Part och enhetschef Johanna Part

Under maj 2019 genomfördes en workshop med socialsekreterare i de tre kommuner som berörs av SAMRE-projektet – förbundets insats för sjukskrivna utan sjukpenning och som uppbär ekonomiskt bistånd. I samband med workshopen genomfördes en enkätundersökning för att mäta om projektet är på väg att uppnå det strukturella huvudmålet: att det finns en tydlig process för samverkan som är implementerad och förankrad mellan samtliga partners i projektet.
 
En del av samverkansprocessen är den modell som projektet tagit fram: SAMRE-modellen. Den åskådliggör, förenklat sett, en persons möjliga vägar från ekonomiskt bistånd och sjukskrivning till arbetslivsinriktad rehabilitering och/eller rätt ersättning. Stegvis visar den vad som krävs för att komma vidare, liksom myndigheternas olika ansvarsområden.
 
Sammanställningen av enkätsvaren visade att 93 procent av de svarande ger SAMRE-modellen högt betyg. De anser att den kan fungera som ett användbart verktyg i arbetet med att stödja personer som varit sjukskrivna längre perioder och saknar sjukpenning.
 
Enkäten visar också att SAMRE-projektet ökat kunskapen om läkarintyg bland socialsekreterarna. Här anser 83 procent av de svarande att så är fallet. 90 procent anser att de fått ökad kunskap om hur ett läkarintyg av god kvalitet är beskaffat.

62 procent av de svarande anser också att SAMRE har bidragit till att arbetssättet runt målgruppen blivit tydligare; ”rätt klient med rätt underlag till rätt myndighet”.

Hela 82 procent av socialsekreterarna har fått ökad kunskap om hur de kan vägleda en sjukskriven person utan sjukpenning eller sjukpenninggrundande inkomst (SGI), vidare i rehabiliteringsprocessen.

Enkäten skickades till sammanlagt 37 socialsekreterare som bedömdes beröras av SAMRE-projektet. 29 personer svarade, det vill säga svarsprocenten var 78 procent och bortfallet 22 procent. 37 procent av de som svarat hade varit anställda hos sin arbetsgivare i mer än tre år. 31 procent hade varit anställda1,5 till 3 år, 14 procent mellan 0,5 och 1,5 år, 17 procent under 0,5 år.

62 procent som svarat hade deltagit vid 0-1 ärendekonsultationer, 18 procent i mellan 2 och 5 konsultationer. 24 procent i fler än fem ärendekonsultationer.

En ärendekonsultation innebär att socialsekreteraren tillsammans med projektets medarbetare från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen går igenom ett ärende och tar fram ett gemensamt förslag till planering eller följer upp befintlig planering.

Läs mer om SAMRE här


 

Solen sken över de 70-tal gäster som kommit till Runbyvägen 11 i Upplands Väsby och invigningen av HOPPET – samordningsförbundets insats för unga som behöver samordnat stöd för att kunna börja arbeta eller studera.

Förbundets ordförande Henrik Thureson höll ett invigningstal där han betonade vikten av denna unika insats, som förbundets medlemsmyndigheter gått samman och skapat -en insats som saknats länge.

HOPPETs samordnare Tina Claesson berättade att det redan kommit ungdomar till verksamheten – trots att insatsen precis startat. Det visar att det finns ett stort behov av vägledning och stöd hos målgruppen unga som har haft svårt att fullfölja sina studier eller behålla ett arbete. Tina betonade att HOPPET utgår ifrån de ungas styrkor och ger stöd på vägen.

Gästerna kom från samordningsförbundets alla medlemmar - i vimlet syntes politiker, chefer, medarbetare.  Representanter från andra samordningsförbund deltog också. Alla fick med sig HOPPETs nya fina informationsmaterial förutom att de fick smaka på den goda maten från Värmekällan och Pirogbakeriet.

Läs mer om HOPPET här och följ insatsen på Instagram: hoppet_suvs

Glada företrädare för samordningsförbundet: från vänster förbundschef Kirsi Poikolainen, därefter Hoppets samordnare Tina Claesson och medarbetarna Fredrik Bernhardtz Sinkkonen och Alissa Part. Därefter förbundets ordförande Henrik Thureson och längst till höger Johanna Part, enhetschef i Upplands Väsby kommun (arbetsmarknadsenheten).
Glada företrädare för samordningsförbundet: från vänster förbundschef Kirsi Poikolainen, därefter Hoppets samordnare Tina Claesson och medarbetarna Fredrik Bernhardtz Sinkkonen och Alissa Part. Därefter förbundets ordförande Henrik Thureson och längst till höger Johanna Part, enhetschef i Upplands Väsby kommun (arbetsmarknadsenheten).
Glada gäster på invigningen.
Glada gäster på invigningen.
Det fina vädret gjorde att invigningen delvis kunde hållas utomhus.
Det fina vädret gjorde att invigningen delvis kunde hållas utomhus.
Bettina Och Kirsi med ballonger.
Bettina Och Kirsi med ballonger.

Förbundets insats SAMRE har i maj arrangerat tre workshops på temat "provkör SAMRE-modellen".
 
SAMRE-modellen är ett arbetsverktyg i form av en förenklad "karta" som ryms på en A4. Den visar en sjukskriven persons möjliga vägar från ekonomiskt bistånd till egen försörjning. Modellen tydliggör medlemsmyndigheternas olika ansvar och hur allt hänger ihop.
 
Syftet med modellen är att underlätta medarbetarnas/handläggarnas arbete så att rätt person kommer med rätt underlag till rätt myndighet. Till hösten färdigställs en bilaga med ytterligare information.
 
Under de workshops som anordnades testades modellen i mindre arbetsgrupper av socialsekreterare och arbetsmarknadscoacher från Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna. Några chefer deltog också. Deltagarna kunde med gott resultat använda modellen på fallbeskrivningar från verkligheten, så nu inleds slutjusteringarna av modellen och bilagan.
 

Intresset var stort för SAMRE-modellen, som presenterades och prövades med gott resultat under tre workshops.
Intresset var stort för SAMRE-modellen, som presenterades och prövades med gott resultat under tre workshops.

Förbundets frukostmöte den 16 maj hade temat ”Nu bollas jag inte längre runt” – om myndigheternas samverkan i Resursteamen. Frukostmötet samlade ett 50-tal intresserade åhörare från samtliga förbundets medlemsmyndigheter. Även representanter för Sveriges kommuner och landsting, Samordningsförbundet i Södertälje med flera hade lockats till Messingen i Upplands Väsby för att ta del av Resursteamens framgångsrika arbetssätt.
 
Insatsens koordinator Maria Anger bjöd tillsammans med kollegor i Resursteamen – det finns ett i vardera Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna – på ett inspirerande och engagerat seminariepass. En dramaturgisk beskrivning illustrerade Resursteamens målgrupp och verksamhet. Behöver en person verkligen bollas runt mellan myndigheterna utan att få rätt stöd och rätt insatser för att nå nästa steg närmare arbete? Resursteamen visade hur myndighetsövergripande team kan göra skillnad och vara en möjliggörare när det gäller deltagarnas möjligheter att kunna göra nästa stegförflyttning.
 
Resursteamen beskrev det stora intresset för denna form av samverkan runt personer med ett stort stödbehov, som tidigare inte funnits i vår del av Stockholmsområdet. De berättade också om hur de lyckats få ut deltagare i arbete, även sådana som står långt ifrån arbetsmarknaden när de första gången träffar Resursteamen. Åhörarna fick höra om positiva effekter av samverkan och hur viktigt det är att myndigheterna verkligen samarbetar från grunden. Att deltagaren bjuds in och är delaktig är också en viktig framgångsfaktor.

Magnus Axelsson från Samordningsförbundet Roslagen presenterade därefter delprojektet MIA Södra Roslagen och hur man även i det projektet arbetar aktivt runt personer som behöver stöd för att nå egenförsörjning och arbete. Vikten av kontakter med näringslivet togs upp, liksom samarbetet med de lokala arbetsintegrerande sociala företagen – vilket har lett till att deltagare fått arbete.
 
Båda insatserna visar på vikten av kontinuerlig samverkan och ett gott samarbete för att deltagarna ska lyckas nå nästa steg, liksom att skapa skillnad och kvalitet för dem.
 
Responsen var stor, och många åhörare påtalade vikten av att verksamheter som Resursteamen behövs och gör skillnad.
 
Läs mer om Resursteamen och MIA Södra Roslagen
 

Huvudrollen i det dramaturgiska inslaget, en deltagare, spelades av Maria Öhman, i keps. Övriga medverkande, som representerade olika myndigheter, från vänster: Lilian Khader, Maria Anger, Johanna Thunholm, Mari Ganson och  Anahita Javani.
Huvudrollen i det dramaturgiska inslaget, en deltagare, spelades av Maria Öhman, i keps. Övriga medverkande, som representerade olika myndigheter, från vänster: Lilian Khader, Maria Anger, Johanna Thunholm, Mari Ganson och  Anahita Javani.

Onsdagen den 22 maj invigs HOPPETs lokaler på Runbyvägen 11 i Upplands Väsby av Henrik Thureson (L) som är förbundets ordförande och även ordförande i kompetens- och arbetsmarknadsnämnden i Sollentuna.

HOPPET är förbundets nya insats för unga mellan 16 och 29 år som på grund av exempelvis psykisk ohälsa eller kombinerade diagnoser har behov av ett samordnat stöd från myndigheterna för att kunna börja arbeta eller studera. I Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna rör det sig om sammanlagt ungefär 2 400 personer.

 Läs mer i pressmeddelandet:

HOPPET har flyttat in i fina lokaler på Runbyvägen.
HOPPET har flyttat in i fina lokaler på Runbyvägen.

I december startade förbundet en insats för unga mellan 16 och 29 år som behöver ett samordnat stöd på grund av till exempel psykisk ohälsa. Den har nu fått namnet Hoppet, som valts efter samråd med de första unga deltagare som sökt sig till insatsen. 

En mötesplats dit de unga kan komma är redan i bruk, på Runbyvägen 11 i Upplands Väsby. Den invigs officiellt den 22 maj av förbundets ordförande Henrik Thureson.

Unga är välkomna till Hoppets mötesplats för att få stöd och vägledning, delta i aktiviteter eller till att börja med bara ta en fika. Handläggare från olika myndigheter, som exempelvis studie- och yrkesvägledare, kommer att finnas på plats. Läs mer om insatsen här

En dikt sätts upp - med förhoppningar om framtiden.
En dikt sätts upp - med förhoppningar om framtiden.

Från 1 april samverkar förbundet med M29 när det gäller den fortsatta utvecklingen av socialt företagande, och Oskar Rommel är vår kontaktperson. Se hans kontaktuppgifter här

Vi tackar Karina Johansson, Coompanion, som under ett år jobbat med frågan på uppdrag av förbundet. 

Förbundet har nu ett väl utvecklat samarbete med en rad arbetsintegrerande sociala företag i regionen och fler är på ingång. Läs mer här
 

Oskar Rommel.

Den årliga konferensen om Finsam, finansiell samverkan, hölls i år i Stockholm  med 700 deltagare från hela landet. Samordningsförbundet Sollentuna - Upplands Väsby - Sigtuna var tillsammans med andra förbund i Stockholms län med och arrangerade konferensen i samarbete med Nationella rådet.

Temat var ”Finsam så in i Norden!” Flera intressanta nordiska forskare och praktiker medverkade. Bland dessa professor Olli Kangas, som berättade om det finska experimentet kring basinkomst och Lidija Kolouh-Söderlund, projektledare för Unga in i Norden där fokus ligger på ungas psykiska ohälsa. Charlotte Liebak Hansen från Vaexthusets Forskningscenter i Danmark berättade om verkningsfulla insatser för arbetslösa.

12 spännande seminarier genomfördes. Vårt samordningsförbund medverkade med projektet SAMRE på ett seminarium om sjukskrivna utan sjukpenning.

Konferensen avslutades med ett besök av socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, som betonade samordningsförbundens betydelse i välfärdsarbetet.

Tisdagkvällens middag anordnades i Stockholms stadshus, med guidning i Gyllene salen och middag i Blå hallen. Deltagarna fick på så vis se lite av huvudstadens kulturskatter!

Nästa års Finsam-konferens anordnas i Halmstad.

Fotona nedan är samtliga tagna av Inger Landberg. 

Från seminariet om sjukskrivna utan sjukpenning. Elsa Lundquist, SAMRE, i mitten i blått.
Professor Olli Kangas berättade om det finska experimentet med basinkomst.
Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll besökte konferensen.

Ansökan är nu inlämnad till Europeiska socialfonden, ESF, avseende medel till ett projekt för unga, 16-29 år, "Rätt stöd för mig". Det avser unga som behöver ett samordnat stöd och som kopplas till förbundets nyligen startade insats för unga. Ett särskilt fokus ligger på unga med funktionsnedsättning.

Ansökan görs tillsammans med två andra samordningsförbund i länet: Roslagen samt Stockholms stad, som blir projektägare. Detta är första gången som vårt förbund söker medel från ESF, som du kan läsa mer om här. Beslut väntas i juni.

Beviljas ansökan kommer varje förbund att driva varsitt delprojekt under det gemensamma projektnamnet Rätt stöd åt mig.

En analys- och planeringsfas påbörjas då i augusti. De första av sammanlagt 200 deltagare kan tas emot i mars-april 2020.

Målet är att projektet ska vara implementerat i myndigheternas ordinarie verksamhet när det avslutas 2022.

Samordningsförbundet anordnade den 12 mars ett lyckat frukostmöte på temat "Arbetsintegrerande sociala företag (ASF) skapar jobb & nya affärer".  

Under frukostmötet fick deltagarna - ett 40-tal politiker, tjänstemän och företagare - ta del av goda samarbeten mellan den offentliga sektorn, ASF och den idéburna sektorn.

Samordningsförbundets ordförande Henrik Thureson inledde frukostmötet med att bland annat lyfta fram den rapport som Coompanion sammanställt, på uppdrag av samordningsförbundet, om arbetsintegrerande sociala företag. Därefter presenterade sig de sociala företag i regionen som förbundet samverkar med och några av deras samarbetspartners. Lions hyllade bland annat sitt samarbete med Love & Hope Secondhand, som skapar dubbel social nytta för båda organisationerna genom att Lions bemannar Love & Hopes affär på lördagar. HSB i Sigtuna och ABF beskrev ett mycket lyckat samarbete med GGG för seniorer, som ger tillvaron en "guldkant" för många äldre samtidigt som GGG kan anställa personer som stått långt ifrån arbetsmarknaden.

Projektet SAMRE beskrev effekterna av att ha finansierat platser på Sigtuna Hantverkshus och Värmekällan, vilket har varit ett bra komplement till de kommunala insatserna. Flera personer i projektet har genom detta samarbete kommit närmare arbetsmarknaden eller studier.

Ordföranden för äldre- och omsorgsnämnden i Sigtuna berättade om förvaltningens mångåriga samarbete med  Service i Sigtuna, genom ett så kallat idéburet och offentligt partnerskap (IoP) avseende personer som är inskrivna i kommunens LSS- och SOL-verksamhet. Detta skapar bra arbetsuppgifter för de anställda och är av nytta för bland andra bostadsbolagen i Sigtuna kommun. 

Coompanion berättade avslutningsvis om tre nya verksamheter som är på väg att starta i regionen. 

Det blev också tid för tipspromenad om ASF, mingel, nätverkande och nya möten.

Läs mer om förbundets samverkan med arbetsintegrerande social företag här
 

Några av de medverkande på frukostmötet.
Några av de medverkande på frukostmötet.

Samordningsförbundet anordnade den 14 februari ett lyckat frukostmöte med temat stressrelaterat psykisk ohälsa. Ett 80-tal deltagare hade kommit för att lyssna på Selene Cortes, som länge arbetat med psykosocialt arbetsmiljöarbete. Hon varvade fakta med egna erfarenheter på ett utmärkt sätt.
 
Selene betonade bland annat vikten av att tala om psykisk ohälsa, för att på det viset få bort skuld och skam hos den det drabbar. Hon gav även konkreta tips till medarbetarna på myndigheterna när det gäller bemötande och stöd för personer de möter som drabbats av psykisk ohälsa.
 
Många nya kontakter knöts bland frukostmötets deltagare, som kom från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna Sollentuna, Sigtuna och Upplands Väsby, vården samt sociala företag.

Föredragshållaren Selene Cortes tillsammans med förbundets nya ordförande Henrik Tureson.
Föredragshållaren Selene Cortes tillsammans med förbundets nya ordförande Henrik Tureson.

Den 14 februari gästar Selene Cortes, konsult i operativt psykosocialt arbetsmiljöarbete, vårt frukostmöte. Hon har arbetat i många år med psykisk ohälsa och har dessutom egna erfarenheter av att ha drabbats av utmattningssyndrom.

Frukostmötet hålls i Sollentuna kommunhus, plan 13, Sollentunasalen. Frukost serveras 8.00-8.30. Mötet pågår till 10.30. 
Läs mer i inbjudan.
Anmäl dig här 

-

Mediakontakt

Kipa Poikolainen, tel. 073-915 17 89.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Fyll i och skicka! Vi sprider inte dina uppgifter vidare till andra. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter här. Vill du avsluta prenumerationen? Kontakta förbundet! 

Nyhetsbrev