Nyheter

There are no entries for this period.

2019 > 03

Den årliga konferensen om Finsam, finansiell samverkan, hölls i år i Stockholm  med 700 deltagare från hela landet. Samordningsförbundet Sollentuna - Upplands Väsby - Sigtuna var tillsammans med andra förbund i Stockholms län med och arrangerade konferensen i samarbete med Nationella rådet.

Temat var ”Finsam så in i Norden!” Flera intressanta nordiska forskare och praktiker medverkade. Bland dessa professor Olli Kangas, som berättade om det finska experimentet kring basinkomst och Lidija Kolouh-Söderlund, projektledare för Unga in i Norden där fokus ligger på ungas psykiska ohälsa. Charlotte Liebak Hansen från Vaexthusets Forskningscenter i Danmark berättade om verkningsfulla insatser för arbetslösa.

12 spännande seminarier genomfördes. Vårt samordningsförbund medverkade med projektet SAMRE på ett seminarium om sjukskrivna utan sjukpenning.

Konferensen avslutades med ett besök av socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, som betonade samordningsförbundens betydelse i välfärdsarbetet.

Tisdagkvällens middag anordnades i Stockholms stadshus, med guidning i Gyllene salen och middag i Blå hallen. Deltagarna fick på så vis se lite av huvudstadens kulturskatter!

Nästa års Finsam-konferens anordnas i Halmstad.

Fotona nedan är samtliga tagna av Inger Landberg. 

Från seminariet om sjukskrivna utan sjukpenning. Elsa Lundquist, SAMRE, i mitten i blått.
Professor Olli Kangas berättade om det finska experimentet med basinkomst.
Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll besökte konferensen.

Ansökan är nu inlämnad till Europeiska socialfonden, ESF, avseende medel till ett projekt för unga, 16-29 år, "Rätt stöd för mig". Det avser unga som behöver ett samordnat stöd och som kopplas till förbundets nyligen startade insats för unga. Ett särskilt fokus ligger på unga med funktionsnedsättning.

Ansökan görs tillsammans med två andra samordningsförbund i länet: Roslagen samt Stockholms stad, som blir projektägare. Detta är första gången som vårt förbund söker medel från ESF, som du kan läsa mer om här. Beslut väntas i juni.

Beviljas ansökan kommer varje förbund att driva varsitt delprojekt under det gemensamma projektnamnet Rätt stöd åt mig.

En analys- och planeringsfas påbörjas då i augusti. De första av sammanlagt 200 deltagare kan tas emot i mars-april 2020.

Målet är att projektet ska vara implementerat i myndigheternas ordinarie verksamhet när det avslutas 2022.

Samordningsförbundet anordnade den 12 mars ett lyckat frukostmöte på temat "Arbetsintegrerande sociala företag (ASF) skapar jobb & nya affärer".  

Under frukostmötet fick deltagarna - ett 40-tal politiker, tjänstemän och företagare - ta del av goda samarbeten mellan den offentliga sektorn, ASF och den idéburna sektorn.

Samordningsförbundets ordförande Henrik Thureson inledde frukostmötet med att bland annat lyfta fram den rapport som Coompanion sammanställt, på uppdrag av samordningsförbundet, om arbetsintegrerande sociala företag. Därefter presenterade sig de sociala företag i regionen som förbundet samverkar med och några av deras samarbetspartners. Lions hyllade bland annat sitt samarbete med Love & Hope Secondhand, som skapar dubbel social nytta för båda organisationerna genom att Lions bemannar Love & Hopes affär på lördagar. HSB i Sigtuna och ABF beskrev ett mycket lyckat samarbete med GGG för seniorer, som ger tillvaron en "guldkant" för många äldre samtidigt som GGG kan anställa personer som stått långt ifrån arbetsmarknaden.

Projektet SAMRE beskrev effekterna av att ha finansierat platser på Sigtuna Hantverkshus och Värmekällan, vilket har varit ett bra komplement till de kommunala insatserna. Flera personer i projektet har genom detta samarbete kommit närmare arbetsmarknaden eller studier.

Ordföranden för äldre- och omsorgsnämnden i Sigtuna berättade om förvaltningens mångåriga samarbete med  Service i Sigtuna, genom ett så kallat idéburet och offentligt partnerskap (IoP) avseende personer som är inskrivna i kommunens LSS- och SOL-verksamhet. Detta skapar bra arbetsuppgifter för de anställda och är av nytta för bland andra bostadsbolagen i Sigtuna kommun. 

Coompanion berättade avslutningsvis om tre nya verksamheter som är på väg att starta i regionen. 

Det blev också tid för tipspromenad om ASF, mingel, nätverkande och nya möten.

Läs mer om förbundets samverkan med arbetsintegrerande social företag här
 

Några av de medverkande på frukostmötet.
Några av de medverkande på frukostmötet.

2019 > 03

Den årliga konferensen om Finsam, finansiell samverkan, hölls i år i Stockholm  med 700 deltagare från hela landet. Samordningsförbundet Sollentuna - Upplands Väsby - Sigtuna var tillsammans med andra förbund i Stockholms län med och arrangerade konferensen i samarbete med Nationella rådet.

Temat var ”Finsam så in i Norden!” Flera intressanta nordiska forskare och praktiker medverkade. Bland dessa professor Olli Kangas, som berättade om det finska experimentet kring basinkomst och Lidija Kolouh-Söderlund, projektledare för Unga in i Norden där fokus ligger på ungas psykiska ohälsa. Charlotte Liebak Hansen från Vaexthusets Forskningscenter i Danmark berättade om verkningsfulla insatser för arbetslösa.

12 spännande seminarier genomfördes. Vårt samordningsförbund medverkade med projektet SAMRE på ett seminarium om sjukskrivna utan sjukpenning.

Konferensen avslutades med ett besök av socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, som betonade samordningsförbundens betydelse i välfärdsarbetet.

Tisdagkvällens middag anordnades i Stockholms stadshus, med guidning i Gyllene salen och middag i Blå hallen. Deltagarna fick på så vis se lite av huvudstadens kulturskatter!

Nästa års Finsam-konferens anordnas i Halmstad.

Fotona nedan är samtliga tagna av Inger Landberg. 

Från seminariet om sjukskrivna utan sjukpenning. Elsa Lundquist, SAMRE, i mitten i blått.
Professor Olli Kangas berättade om det finska experimentet med basinkomst.
Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll besökte konferensen.

Ansökan är nu inlämnad till Europeiska socialfonden, ESF, avseende medel till ett projekt för unga, 16-29 år, "Rätt stöd för mig". Det avser unga som behöver ett samordnat stöd och som kopplas till förbundets nyligen startade insats för unga. Ett särskilt fokus ligger på unga med funktionsnedsättning.

Ansökan görs tillsammans med två andra samordningsförbund i länet: Roslagen samt Stockholms stad, som blir projektägare. Detta är första gången som vårt förbund söker medel från ESF, som du kan läsa mer om här. Beslut väntas i juni.

Beviljas ansökan kommer varje förbund att driva varsitt delprojekt under det gemensamma projektnamnet Rätt stöd åt mig.

En analys- och planeringsfas påbörjas då i augusti. De första av sammanlagt 200 deltagare kan tas emot i mars-april 2020.

Målet är att projektet ska vara implementerat i myndigheternas ordinarie verksamhet när det avslutas 2022.

Samordningsförbundet anordnade den 12 mars ett lyckat frukostmöte på temat "Arbetsintegrerande sociala företag (ASF) skapar jobb & nya affärer".  

Under frukostmötet fick deltagarna - ett 40-tal politiker, tjänstemän och företagare - ta del av goda samarbeten mellan den offentliga sektorn, ASF och den idéburna sektorn.

Samordningsförbundets ordförande Henrik Thureson inledde frukostmötet med att bland annat lyfta fram den rapport som Coompanion sammanställt, på uppdrag av samordningsförbundet, om arbetsintegrerande sociala företag. Därefter presenterade sig de sociala företag i regionen som förbundet samverkar med och några av deras samarbetspartners. Lions hyllade bland annat sitt samarbete med Love & Hope Secondhand, som skapar dubbel social nytta för båda organisationerna genom att Lions bemannar Love & Hopes affär på lördagar. HSB i Sigtuna och ABF beskrev ett mycket lyckat samarbete med GGG för seniorer, som ger tillvaron en "guldkant" för många äldre samtidigt som GGG kan anställa personer som stått långt ifrån arbetsmarknaden.

Projektet SAMRE beskrev effekterna av att ha finansierat platser på Sigtuna Hantverkshus och Värmekällan, vilket har varit ett bra komplement till de kommunala insatserna. Flera personer i projektet har genom detta samarbete kommit närmare arbetsmarknaden eller studier.

Ordföranden för äldre- och omsorgsnämnden i Sigtuna berättade om förvaltningens mångåriga samarbete med  Service i Sigtuna, genom ett så kallat idéburet och offentligt partnerskap (IoP) avseende personer som är inskrivna i kommunens LSS- och SOL-verksamhet. Detta skapar bra arbetsuppgifter för de anställda och är av nytta för bland andra bostadsbolagen i Sigtuna kommun. 

Coompanion berättade avslutningsvis om tre nya verksamheter som är på väg att starta i regionen. 

Det blev också tid för tipspromenad om ASF, mingel, nätverkande och nya möten.

Läs mer om förbundets samverkan med arbetsintegrerande social företag här
 

Några av de medverkande på frukostmötet.
Några av de medverkande på frukostmötet.
-

Mediakontakt

Kipa Poikolainen, tel. 073-915 17 89.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Fyll i och skicka! Vi sprider inte dina uppgifter vidare till andra. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter här. Vill du avsluta prenumerationen? Kontakta förbundet! 

Nyhetsbrev