Nyheter

There are no entries for this period.

2019 > 05

Solen sken över de 70-tal gäster som kommit till Runbyvägen 11 i Upplands Väsby och invigningen av HOPPET – samordningsförbundets insats för unga som behöver samordnat stöd för att kunna börja arbeta eller studera.

Förbundets ordförande Henrik Thureson höll ett invigningstal där han betonade vikten av denna unika insats, som förbundets medlemsmyndigheter gått samman och skapat -en insats som saknats länge.

HOPPETs samordnare Tina Claesson berättade att det redan kommit ungdomar till verksamheten – trots att insatsen precis startat. Det visar att det finns ett stort behov av vägledning och stöd hos målgruppen unga som har haft svårt att fullfölja sina studier eller behålla ett arbete. Tina betonade att HOPPET utgår ifrån de ungas styrkor och ger stöd på vägen.

Gästerna kom från samordningsförbundets alla medlemmar - i vimlet syntes politiker, chefer, medarbetare.  Representanter från andra samordningsförbund deltog också. Alla fick med sig HOPPETs nya fina informationsmaterial förutom att de fick smaka på den goda maten från Värmekällan och Pirogbakeriet.

Läs mer om HOPPET här och följ insatsen på Instagram: hoppet_suvs

Glada företrädare för samordningsförbundet: från vänster förbundschef Kirsi Poikolainen, därefter Hoppets samordnare Tina Claesson och medarbetarna Fredrik Bernhardtz Sinkkonen och Alissa Part. Därefter förbundets ordförande Henrik Thureson och längst till höger Johanna Part, enhetschef i Upplands Väsby kommun (arbetsmarknadsenheten).
Glada företrädare för samordningsförbundet: från vänster förbundschef Kirsi Poikolainen, därefter Hoppets samordnare Tina Claesson och medarbetarna Fredrik Bernhardtz Sinkkonen och Alissa Part. Därefter förbundets ordförande Henrik Thureson och längst till höger Johanna Part, enhetschef i Upplands Väsby kommun (arbetsmarknadsenheten).
Glada gäster på invigningen.
Glada gäster på invigningen.
Det fina vädret gjorde att invigningen delvis kunde hållas utomhus.
Det fina vädret gjorde att invigningen delvis kunde hållas utomhus.
Bettina Och Kirsi med ballonger.
Bettina Och Kirsi med ballonger.

Förbundets insats SAMRE har i maj arrangerat tre workshops på temat "provkör SAMRE-modellen".
 
SAMRE-modellen är ett arbetsverktyg i form av en förenklad "karta" som ryms på en A4. Den visar en sjukskriven persons möjliga vägar från ekonomiskt bistånd till egen försörjning. Modellen tydliggör medlemsmyndigheternas olika ansvar och hur allt hänger ihop.
 
Syftet med modellen är att underlätta medarbetarnas/handläggarnas arbete så att rätt person kommer med rätt underlag till rätt myndighet. Till hösten färdigställs en bilaga med ytterligare information.
 
Under de workshops som anordnades testades modellen i mindre arbetsgrupper av socialsekreterare och arbetsmarknadscoacher från Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna. Några chefer deltog också. Deltagarna kunde med gott resultat använda modellen på fallbeskrivningar från verkligheten, så nu inleds slutjusteringarna av modellen och bilagan.
 

Intresset var stort för SAMRE-modellen,  som presenterades och prövades med gott resultat under tre workshops.
Intresset var stort för SAMRE-modellen, som presenterades och prövades med gott resultat under tre workshops.

Förbundets frukostmöte den 16 maj hade temat ”Nu bollas jag inte längre runt” – om myndigheternas samverkan i Resursteamen. Frukostmötet samlade ett 50-tal intresserade åhörare från samtliga förbundets medlemsmyndigheter. Även representanter för Sveriges kommuner och landsting, Samordningsförbundet i Södertälje med flera hade lockats till Messingen i Upplands Väsby för att ta del av Resursteamens framgångsrika arbetssätt.
 
Insatsens koordinator Maria Anger bjöd tillsammans med kollegor i Resursteamen – det finns ett i vardera Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna – på ett inspirerande och engagerat seminariepass. En dramaturgisk beskrivning illustrerade Resursteamens målgrupp och verksamhet. Behöver en person verkligen bollas runt mellan myndigheterna utan att få rätt stöd och rätt insatser för att nå nästa steg närmare arbete? Resursteamen visade hur myndighetsövergripande team kan göra skillnad och vara en möjliggörare när det gäller deltagarnas möjligheter att kunna göra nästa stegförflyttning.
 
Resursteamen beskrev det stora intresset för denna form av samverkan runt personer med ett stort stödbehov, som tidigare inte funnits i vår del av Stockholmsområdet. De berättade också om hur de lyckats få ut deltagare i arbete, även sådana som står långt ifrån arbetsmarknaden när de första gången träffar Resursteamen. Åhörarna fick höra om positiva effekter av samverkan och hur viktigt det är att myndigheterna verkligen samarbetar från grunden. Att deltagaren bjuds in och är delaktig är också en viktig framgångsfaktor.

Magnus Axelsson från Samordningsförbundet Roslagen presenterade därefter delprojektet MIA Södra Roslagen och hur man även i det projektet arbetar aktivt runt personer som behöver stöd för att nå egenförsörjning och arbete. Vikten av kontakter med näringslivet togs upp, liksom samarbetet med de lokala arbetsintegrerande sociala företagen – vilket har lett till att deltagare fått arbete.
 
Båda insatserna visar på vikten av kontinuerlig samverkan och ett gott samarbete för att deltagarna ska lyckas nå nästa steg, liksom att skapa skillnad och kvalitet för dem.
 
Responsen var stor, och många åhörare påtalade vikten av att verksamheter som Resursteamen behövs och gör skillnad.
 
Läs mer om Resursteamen och MIA Södra Roslagen
 

Huvudrollen i det dramaturgiska inslaget, en deltagare, spelades av Maria Öhman, i keps. Övriga medverkande, som representerade olika myndigheter, från vänster: Lilian Khader, Maria Anger, Johanna Thunholm, Mari Ganson och  Anahita Javani.
Huvudrollen i det dramaturgiska inslaget, en deltagare, spelades av Maria Öhman, i keps. Övriga medverkande, som representerade olika myndigheter, från vänster: Lilian Khader, Maria Anger, Johanna Thunholm, Mari Ganson och  Anahita Javani.

Onsdagen den 22 maj invigs HOPPETs lokaler på Runbyvägen 11 i Upplands Väsby av Henrik Thureson (L) som är förbundets ordförande och även ordförande i kompetens- och arbetsmarknadsnämnden i Sollentuna.

HOPPET är förbundets nya insats för unga mellan 16 och 29 år som på grund av exempelvis psykisk ohälsa eller kombinerade diagnoser har behov av ett samordnat stöd från myndigheterna för att kunna börja arbeta eller studera. I Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna rör det sig om sammanlagt ungefär 2 400 personer.

 Läs mer i pressmeddelandet:

HOPPET har flyttat in i fina lokaler på Runbyvägen.
HOPPET har flyttat in i fina lokaler på Runbyvägen.

2019 > 05

Solen sken över de 70-tal gäster som kommit till Runbyvägen 11 i Upplands Väsby och invigningen av HOPPET – samordningsförbundets insats för unga som behöver samordnat stöd för att kunna börja arbeta eller studera.

Förbundets ordförande Henrik Thureson höll ett invigningstal där han betonade vikten av denna unika insats, som förbundets medlemsmyndigheter gått samman och skapat -en insats som saknats länge.

HOPPETs samordnare Tina Claesson berättade att det redan kommit ungdomar till verksamheten – trots att insatsen precis startat. Det visar att det finns ett stort behov av vägledning och stöd hos målgruppen unga som har haft svårt att fullfölja sina studier eller behålla ett arbete. Tina betonade att HOPPET utgår ifrån de ungas styrkor och ger stöd på vägen.

Gästerna kom från samordningsförbundets alla medlemmar - i vimlet syntes politiker, chefer, medarbetare.  Representanter från andra samordningsförbund deltog också. Alla fick med sig HOPPETs nya fina informationsmaterial förutom att de fick smaka på den goda maten från Värmekällan och Pirogbakeriet.

Läs mer om HOPPET här och följ insatsen på Instagram: hoppet_suvs

Glada företrädare för samordningsförbundet: från vänster förbundschef Kirsi Poikolainen, därefter Hoppets samordnare Tina Claesson och medarbetarna Fredrik Bernhardtz Sinkkonen och Alissa Part. Därefter förbundets ordförande Henrik Thureson och längst till höger Johanna Part, enhetschef i Upplands Väsby kommun (arbetsmarknadsenheten).
Glada företrädare för samordningsförbundet: från vänster förbundschef Kirsi Poikolainen, därefter Hoppets samordnare Tina Claesson och medarbetarna Fredrik Bernhardtz Sinkkonen och Alissa Part. Därefter förbundets ordförande Henrik Thureson och längst till höger Johanna Part, enhetschef i Upplands Väsby kommun (arbetsmarknadsenheten).
Glada gäster på invigningen.
Glada gäster på invigningen.
Det fina vädret gjorde att invigningen delvis kunde hållas utomhus.
Det fina vädret gjorde att invigningen delvis kunde hållas utomhus.
Bettina Och Kirsi med ballonger.
Bettina Och Kirsi med ballonger.

Förbundets insats SAMRE har i maj arrangerat tre workshops på temat "provkör SAMRE-modellen".
 
SAMRE-modellen är ett arbetsverktyg i form av en förenklad "karta" som ryms på en A4. Den visar en sjukskriven persons möjliga vägar från ekonomiskt bistånd till egen försörjning. Modellen tydliggör medlemsmyndigheternas olika ansvar och hur allt hänger ihop.
 
Syftet med modellen är att underlätta medarbetarnas/handläggarnas arbete så att rätt person kommer med rätt underlag till rätt myndighet. Till hösten färdigställs en bilaga med ytterligare information.
 
Under de workshops som anordnades testades modellen i mindre arbetsgrupper av socialsekreterare och arbetsmarknadscoacher från Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna. Några chefer deltog också. Deltagarna kunde med gott resultat använda modellen på fallbeskrivningar från verkligheten, så nu inleds slutjusteringarna av modellen och bilagan.
 

Intresset var stort för SAMRE-modellen,  som presenterades och prövades med gott resultat under tre workshops.
Intresset var stort för SAMRE-modellen, som presenterades och prövades med gott resultat under tre workshops.

Förbundets frukostmöte den 16 maj hade temat ”Nu bollas jag inte längre runt” – om myndigheternas samverkan i Resursteamen. Frukostmötet samlade ett 50-tal intresserade åhörare från samtliga förbundets medlemsmyndigheter. Även representanter för Sveriges kommuner och landsting, Samordningsförbundet i Södertälje med flera hade lockats till Messingen i Upplands Väsby för att ta del av Resursteamens framgångsrika arbetssätt.
 
Insatsens koordinator Maria Anger bjöd tillsammans med kollegor i Resursteamen – det finns ett i vardera Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna – på ett inspirerande och engagerat seminariepass. En dramaturgisk beskrivning illustrerade Resursteamens målgrupp och verksamhet. Behöver en person verkligen bollas runt mellan myndigheterna utan att få rätt stöd och rätt insatser för att nå nästa steg närmare arbete? Resursteamen visade hur myndighetsövergripande team kan göra skillnad och vara en möjliggörare när det gäller deltagarnas möjligheter att kunna göra nästa stegförflyttning.
 
Resursteamen beskrev det stora intresset för denna form av samverkan runt personer med ett stort stödbehov, som tidigare inte funnits i vår del av Stockholmsområdet. De berättade också om hur de lyckats få ut deltagare i arbete, även sådana som står långt ifrån arbetsmarknaden när de första gången träffar Resursteamen. Åhörarna fick höra om positiva effekter av samverkan och hur viktigt det är att myndigheterna verkligen samarbetar från grunden. Att deltagaren bjuds in och är delaktig är också en viktig framgångsfaktor.

Magnus Axelsson från Samordningsförbundet Roslagen presenterade därefter delprojektet MIA Södra Roslagen och hur man även i det projektet arbetar aktivt runt personer som behöver stöd för att nå egenförsörjning och arbete. Vikten av kontakter med näringslivet togs upp, liksom samarbetet med de lokala arbetsintegrerande sociala företagen – vilket har lett till att deltagare fått arbete.
 
Båda insatserna visar på vikten av kontinuerlig samverkan och ett gott samarbete för att deltagarna ska lyckas nå nästa steg, liksom att skapa skillnad och kvalitet för dem.
 
Responsen var stor, och många åhörare påtalade vikten av att verksamheter som Resursteamen behövs och gör skillnad.
 
Läs mer om Resursteamen och MIA Södra Roslagen
 

Huvudrollen i det dramaturgiska inslaget, en deltagare, spelades av Maria Öhman, i keps. Övriga medverkande, som representerade olika myndigheter, från vänster: Lilian Khader, Maria Anger, Johanna Thunholm, Mari Ganson och  Anahita Javani.
Huvudrollen i det dramaturgiska inslaget, en deltagare, spelades av Maria Öhman, i keps. Övriga medverkande, som representerade olika myndigheter, från vänster: Lilian Khader, Maria Anger, Johanna Thunholm, Mari Ganson och  Anahita Javani.

Onsdagen den 22 maj invigs HOPPETs lokaler på Runbyvägen 11 i Upplands Väsby av Henrik Thureson (L) som är förbundets ordförande och även ordförande i kompetens- och arbetsmarknadsnämnden i Sollentuna.

HOPPET är förbundets nya insats för unga mellan 16 och 29 år som på grund av exempelvis psykisk ohälsa eller kombinerade diagnoser har behov av ett samordnat stöd från myndigheterna för att kunna börja arbeta eller studera. I Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna rör det sig om sammanlagt ungefär 2 400 personer.

 Läs mer i pressmeddelandet:

HOPPET har flyttat in i fina lokaler på Runbyvägen.
HOPPET har flyttat in i fina lokaler på Runbyvägen.
-

Mediakontakt

Kipa Poikolainen, tel. 073-915 17 89.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Fyll i och skicka! Vi sprider inte dina uppgifter vidare till andra. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter här. Vill du avsluta prenumerationen? Kontakta förbundet! 

Nyhetsbrev