Nyheter

There are no entries for this period.

2019 > 09

Etableringslyftet arbetar särskilt med att stärka kvinnors möjligheter till egen försörjning. Projektet matchar nyanlända och arbetsgivare med hjälp av coacher, skräddarsydd yrkesintroduktion och språkstöd. Kom och lyssna, och inspireras av att höra hur Etableringslyftet jobbar med jämställd etablering!

Vi kommer ockås att lansera den lokala upplagan av Insatskatalogen.

Datum: Torsdag 17 oktober 2019 Tid: Frukost serveras 8.00-8.30. Mötet pågår fram till 10.30
Plats: Sollentuna kommunhus, Sollentunasalen på plan 13 
Anmälan: Senast torsdag 10 oktober till Roger Sjöberg, roger.sjoberg@sollentuna.se eller via denna länk 

Inbjudan som pdf finns här

Välkommen till en inspirerande temavecka kring jämställdhet! 
Ta del av exempel på jämställdhetsarbete ur både nationellt, regionalt och lokalt perspektiv. Få kunskaper om diskriminering i relation till möjlighet att vara delaktig på arbetsmarknaden. Hör om det nationella uppdraget att arbeta mot våld i nära relationer - hur bör jag som handläggare agera?

ESF-projektet Etableringslyftet berättar om sitt arbete för att stärka kvinnors möjligheter till egen försörjning. Hör också Stadsdelsmammor om deras projekt för ökad jämställdhet och hur deltagarna hittar nycklar till egenmakt.

Kom och få inspiration och nya kunskaper! Seminarier hålls på olika platser, se inbjudan för detaljerat program.

Jämt med Finsam arrangeras av:
Samordningsförbundet Stockholms stad
Samordningsförbundet Sundbybergs stad
Samordningsförbundet Sollentuna - Upplands Väsby - Sigtuna
Samordningsförbundet Roslagen 

Höstens första frukostmöte samlade rekordmånga nyfikna deltagare. Det var extra roligt eftersom vi fick möjligheten att presentera viktiga och fantastiskt bra verksamheter inom vården. Hälsopedagogerna Cecilia Brolund och Vladimir Savecs samt enhetschefen Lisa Sjölin berättade om det stora gensvaret de fått från patienter inom psykiatrin när de erbjudit olika typer av hälsoaktiviteter för sina patienter. De har byggt upp en hälsoteam där flera av personalen medverkar och håller i olika pass alltifrån gym, yoga och promenader. Effekten är att patienterna mår så mycket bättre och kan ta steg vidare i sin rehabilitering. 

Verksamhetschefen Ingrid Palmberg från Stiftelsen Parasoll berättade om på vilket sätt personligt ombud kan ge stöd för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Deras verksamhet är särskilt viktig eftersom de är en fristående organisation inom civilsamhället. Från Sollentuna psykiatriska mottagning medverkade kuratorn Johanna Thunholm med att berätta hur rehabkoordinatorn arbetar för patienternas bästa i fokus. I vårt område skulle det behövas flera rehabkoordinatorer som skulle kunna stötta sjukskrivna patienter så att de snabbare kommer tillbaks till arbete.
 
Många av deltagarna på frukostmötet hade inte tidigare hört talas om alla dessa verksamheter. Det knöts många nya kontakter och bokades upp samverkansmöten. Kanske leder det till helt nya initiativ och insatser?!

Medverkande: Ingrid Palmberg från Parasoll, Johanna Thunholm från Sollentuna psykiatriska mottagning, Vladimir Savecs, Cecilia Brolund och Lisa Sjölin från Sigtuna/Upplands Väsby psykiatriska mottagning.
Medverkande: Ingrid Palmberg från Parasoll, Johanna Thunholm från Sollentuna psykiatriska mottagning, Vladimir Savecs, Cecilia Brolund och Lisa Sjölin från Sigtuna/Upplands Väsby psykiatriska mottagning.
Över 80 deltagare från Samordningsförbundets alla medlemsparter samt från föreningar, företag och privatpersoner.
Över 80 deltagare från Samordningsförbundets alla medlemsparter samt från föreningar, företag och privatpersoner.

Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna söker en coach/vägledare till en insats för personer i åldern 16-35 år som varken arbetar eller studerar och som behöver stöd från flera myndigheter. Insatsens syfte är att erbjuda rätt stöd för ungdomar och unga vuxna så att de på sikt kommer till studier eller arbete.
 
Vi välkomnar alla slags sökande med olika bakgrunder, funktioner och erfarenheter.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Vi behöver din ansökan senast den 15 september 2019. Intervjuer sker löpande.

Läs mer om tjänsten

2019 > 09

Etableringslyftet arbetar särskilt med att stärka kvinnors möjligheter till egen försörjning. Projektet matchar nyanlända och arbetsgivare med hjälp av coacher, skräddarsydd yrkesintroduktion och språkstöd. Kom och lyssna, och inspireras av att höra hur Etableringslyftet jobbar med jämställd etablering!

Vi kommer ockås att lansera den lokala upplagan av Insatskatalogen.

Datum: Torsdag 17 oktober 2019 Tid: Frukost serveras 8.00-8.30. Mötet pågår fram till 10.30
Plats: Sollentuna kommunhus, Sollentunasalen på plan 13 
Anmälan: Senast torsdag 10 oktober till Roger Sjöberg, roger.sjoberg@sollentuna.se eller via denna länk 

Inbjudan som pdf finns här

Välkommen till en inspirerande temavecka kring jämställdhet! 
Ta del av exempel på jämställdhetsarbete ur både nationellt, regionalt och lokalt perspektiv. Få kunskaper om diskriminering i relation till möjlighet att vara delaktig på arbetsmarknaden. Hör om det nationella uppdraget att arbeta mot våld i nära relationer - hur bör jag som handläggare agera?

ESF-projektet Etableringslyftet berättar om sitt arbete för att stärka kvinnors möjligheter till egen försörjning. Hör också Stadsdelsmammor om deras projekt för ökad jämställdhet och hur deltagarna hittar nycklar till egenmakt.

Kom och få inspiration och nya kunskaper! Seminarier hålls på olika platser, se inbjudan för detaljerat program.

Jämt med Finsam arrangeras av:
Samordningsförbundet Stockholms stad
Samordningsförbundet Sundbybergs stad
Samordningsförbundet Sollentuna - Upplands Väsby - Sigtuna
Samordningsförbundet Roslagen 

Höstens första frukostmöte samlade rekordmånga nyfikna deltagare. Det var extra roligt eftersom vi fick möjligheten att presentera viktiga och fantastiskt bra verksamheter inom vården. Hälsopedagogerna Cecilia Brolund och Vladimir Savecs samt enhetschefen Lisa Sjölin berättade om det stora gensvaret de fått från patienter inom psykiatrin när de erbjudit olika typer av hälsoaktiviteter för sina patienter. De har byggt upp en hälsoteam där flera av personalen medverkar och håller i olika pass alltifrån gym, yoga och promenader. Effekten är att patienterna mår så mycket bättre och kan ta steg vidare i sin rehabilitering. 

Verksamhetschefen Ingrid Palmberg från Stiftelsen Parasoll berättade om på vilket sätt personligt ombud kan ge stöd för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Deras verksamhet är särskilt viktig eftersom de är en fristående organisation inom civilsamhället. Från Sollentuna psykiatriska mottagning medverkade kuratorn Johanna Thunholm med att berätta hur rehabkoordinatorn arbetar för patienternas bästa i fokus. I vårt område skulle det behövas flera rehabkoordinatorer som skulle kunna stötta sjukskrivna patienter så att de snabbare kommer tillbaks till arbete.
 
Många av deltagarna på frukostmötet hade inte tidigare hört talas om alla dessa verksamheter. Det knöts många nya kontakter och bokades upp samverkansmöten. Kanske leder det till helt nya initiativ och insatser?!

Medverkande: Ingrid Palmberg från Parasoll, Johanna Thunholm från Sollentuna psykiatriska mottagning, Vladimir Savecs, Cecilia Brolund och Lisa Sjölin från Sigtuna/Upplands Väsby psykiatriska mottagning.
Medverkande: Ingrid Palmberg från Parasoll, Johanna Thunholm från Sollentuna psykiatriska mottagning, Vladimir Savecs, Cecilia Brolund och Lisa Sjölin från Sigtuna/Upplands Väsby psykiatriska mottagning.
Över 80 deltagare från Samordningsförbundets alla medlemsparter samt från föreningar, företag och privatpersoner.
Över 80 deltagare från Samordningsförbundets alla medlemsparter samt från föreningar, företag och privatpersoner.

Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna söker en coach/vägledare till en insats för personer i åldern 16-35 år som varken arbetar eller studerar och som behöver stöd från flera myndigheter. Insatsens syfte är att erbjuda rätt stöd för ungdomar och unga vuxna så att de på sikt kommer till studier eller arbete.
 
Vi välkomnar alla slags sökande med olika bakgrunder, funktioner och erfarenheter.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Vi behöver din ansökan senast den 15 september 2019. Intervjuer sker löpande.

Läs mer om tjänsten

-

Mediakontakt

Kipa Poikolainen, tel. 073-915 17 89.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Fyll i och skicka! Vi sprider inte dina uppgifter vidare till andra. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter här. Vill du avsluta prenumerationen? Kontakta förbundet! 

Nyhetsbrev