Nyheter

There are no entries for this period.

2019 > 10

Samordningsförbunden i norra delar av Stockholms län har för första gången arrangerat en hel aktivitetsvecka tillsammans. Det har varit en proppfylld vecka med spännande och mycket omtyckta föreläsningar.

Tisdagen 15 okt startade veckan i Sollentuna med exempel och inspiration från Sundbyberg stads fina jämställdhetsarbete och MIA-projektets erfarenheter av inkludering. På onsdagen arrangerades ett möte i Täby om diskriminering och ett annat i Sundbyberg om hur man konkret kan arbeta mot våld i nära relationer.

På torsdagen välkomnade vårt samordningsförbund 80-tal nyfikna personer till frukostmötet som handlade om jämställd etablering. Deltagare och medarbetare från ESF-projektet Etableringslyftet gjorde en tankeväckande och inspirerande presentation.

På fredagen arrangerades ett möte i Stockholm där erfarenheter från två projekt berättade om hur de konkret arbetat med jämställdhet. Under mötet lanserades även webbverktyget Insatskatalogen – ett sökverktyg för både medarbetare hos våra myndigheter och enskilda medborgare.

På frukostmötet om jämställd etablering medverkade Joanna Olin, Nuriyeh Sarvari, Juma Lomani och Zahra Hosseini. Här på bilden tillsammans med samordningsförbundets ordförande Henrik Thureson.
På frukostmötet om jämställd etablering medverkade Joanna Olin, Nuriyeh Sarvari, Juma Lomani och Zahra Hosseini. Här på bilden tillsammans med samordningsförbundets ordförande Henrik Thureson.

Projektet SAMRE (Samordnad rehabilitering för sjukskrivna utan sjukpenning) har pågått i två år. Nu är det dags att berätta om de resultat och erfarenheter som projektet lett till. Som ett resultat av projektet har en lokal skriftlig överenskommelse tagits fram. Den är unik i sitt slag då alla Samordningsförbundets medlemsparter deltar. 
Medverkar gör SAMRE:s projektgrupp samt utvärderaren Josefin Sandström från Ramböll Management Consulting. Josefin reflekterar kring implementeringen av projektet: Kan projektets resultat bli ordinarie verksamhet? Du kommer att få höra bland annat om:  

 • Varför blir målgruppen sällan aktuell för samordnad rehabilitering hos Försäkringskassan? 
 • Varför är tillgång till förrehabiliterande insatser ofta avgörande? 
 • Vilken betydelse har läkarintyget och läkarens roll för arbetslivsinriktad rehabilitering? 
 • Försäkringsmedicin - ska socialsekreterare behöva kunna det? 

Kom och lyssna och dra nytta av lärdomar från projektet och de arbetsverktyg man tagit fram! Träffa nya och gamla samarbetspartners! 

Tid och plats 
Datum: 12 november 2019
Tid: Frukost serveras 8.00-8.30. Mötet pågår fram till 10.30
Plats: Sollentuna kommunhus, Sollentunasalen på plan 13 
Anmälan: Senast 5 november till Roger Sjöberg, roger.sjoberg@sollentuna.se eller via länk 

Varmt välkommen!
Kipa Poikolainen, Förbundschef 

SAMRE-projektet har arrangerat två uppskattade workshops hos psykiatriska mottagningen i Sollentuna. Alla medlemsparter var inbjudna och såväl chefer som medarbetare deltog engagerat.
 
Först bjöds på en summering av SAMRE-projektet och vad som händer framåt. Sedan var det grupparbeten runt verkliga cases. Man diskuterade var i SAMRE-modellen olika personas befann sig och hur man ska komma vidare. Allt utifrån de olika roller och åtaganden man har hos medlemsparterna.

Exempel på diskussioner under dessa workshops var: 

 • Var det ofta tar ”stopp” i ärendena och vad som konkret kan göras för att komma vidare
 • Varför det är viktigt att aktivitetsförmågan framgår av läkarintyget och hur man gör om informationen saknas
 • Vad som krävs för Samordnad rehabilitering hos Försäkringskassan; ”nålsögat”
 • Skillnader i bedömningen av socialmedicinska skäl till nedsatt arbetsförmåga

 
SAMRE har pågått i drygt 2 år och är nu i sin slutfas. Syftet med projektet har varit att förbättra samverkan kring målgruppen sjukskrivna utan sjukpenning (SGI=0).
 
En gemensam process för samverkan tagits fram i form av en skriftlig lokal överenskommelse mellan medlemsparterna och arbetsverktyget SAMRE-modellen.
 
De effekter man långsiktigt strävar efter är att fler får tillgång till arbetslivsinriktad rehabilitering och kommer i egen försörjning/får rätt ersättning.
 

Välkommen till en halvdagskonferens om varför och hur näringslivet samt offentlig sektor kan och bör göra affärer med ASF (arbetsintegrerande sociala företag)! Möt ASF som berättar om sina verksamheter och erfarenheter av upphandlingar både i konferensens mässdel och från scenen. Lyssna till upphandlingsexperter och ta del av erfarenheter från företagare och myndigheter som gör affärer med ASF. 

Här finns detaljerat program!

Tid: 19 nov, kl 8.30-13.00 inkl. lunch.
Plats: Intiman, teatern vid Odenplan, Odengatan 81 i Stockholm.

Anmäl dig via länk senast den 12 november. Kostnadsfritt deltagande. 
 

2019 > 10

Samordningsförbunden i norra delar av Stockholms län har för första gången arrangerat en hel aktivitetsvecka tillsammans. Det har varit en proppfylld vecka med spännande och mycket omtyckta föreläsningar.

Tisdagen 15 okt startade veckan i Sollentuna med exempel och inspiration från Sundbyberg stads fina jämställdhetsarbete och MIA-projektets erfarenheter av inkludering. På onsdagen arrangerades ett möte i Täby om diskriminering och ett annat i Sundbyberg om hur man konkret kan arbeta mot våld i nära relationer.

På torsdagen välkomnade vårt samordningsförbund 80-tal nyfikna personer till frukostmötet som handlade om jämställd etablering. Deltagare och medarbetare från ESF-projektet Etableringslyftet gjorde en tankeväckande och inspirerande presentation.

På fredagen arrangerades ett möte i Stockholm där erfarenheter från två projekt berättade om hur de konkret arbetat med jämställdhet. Under mötet lanserades även webbverktyget Insatskatalogen – ett sökverktyg för både medarbetare hos våra myndigheter och enskilda medborgare.

På frukostmötet om jämställd etablering medverkade Joanna Olin, Nuriyeh Sarvari, Juma Lomani och Zahra Hosseini. Här på bilden tillsammans med samordningsförbundets ordförande Henrik Thureson.
På frukostmötet om jämställd etablering medverkade Joanna Olin, Nuriyeh Sarvari, Juma Lomani och Zahra Hosseini. Här på bilden tillsammans med samordningsförbundets ordförande Henrik Thureson.

Projektet SAMRE (Samordnad rehabilitering för sjukskrivna utan sjukpenning) har pågått i två år. Nu är det dags att berätta om de resultat och erfarenheter som projektet lett till. Som ett resultat av projektet har en lokal skriftlig överenskommelse tagits fram. Den är unik i sitt slag då alla Samordningsförbundets medlemsparter deltar. 
Medverkar gör SAMRE:s projektgrupp samt utvärderaren Josefin Sandström från Ramböll Management Consulting. Josefin reflekterar kring implementeringen av projektet: Kan projektets resultat bli ordinarie verksamhet? Du kommer att få höra bland annat om:  

 • Varför blir målgruppen sällan aktuell för samordnad rehabilitering hos Försäkringskassan? 
 • Varför är tillgång till förrehabiliterande insatser ofta avgörande? 
 • Vilken betydelse har läkarintyget och läkarens roll för arbetslivsinriktad rehabilitering? 
 • Försäkringsmedicin - ska socialsekreterare behöva kunna det? 

Kom och lyssna och dra nytta av lärdomar från projektet och de arbetsverktyg man tagit fram! Träffa nya och gamla samarbetspartners! 

Tid och plats 
Datum: 12 november 2019
Tid: Frukost serveras 8.00-8.30. Mötet pågår fram till 10.30
Plats: Sollentuna kommunhus, Sollentunasalen på plan 13 
Anmälan: Senast 5 november till Roger Sjöberg, roger.sjoberg@sollentuna.se eller via länk 

Varmt välkommen!
Kipa Poikolainen, Förbundschef 

SAMRE-projektet har arrangerat två uppskattade workshops hos psykiatriska mottagningen i Sollentuna. Alla medlemsparter var inbjudna och såväl chefer som medarbetare deltog engagerat.
 
Först bjöds på en summering av SAMRE-projektet och vad som händer framåt. Sedan var det grupparbeten runt verkliga cases. Man diskuterade var i SAMRE-modellen olika personas befann sig och hur man ska komma vidare. Allt utifrån de olika roller och åtaganden man har hos medlemsparterna.

Exempel på diskussioner under dessa workshops var: 

 • Var det ofta tar ”stopp” i ärendena och vad som konkret kan göras för att komma vidare
 • Varför det är viktigt att aktivitetsförmågan framgår av läkarintyget och hur man gör om informationen saknas
 • Vad som krävs för Samordnad rehabilitering hos Försäkringskassan; ”nålsögat”
 • Skillnader i bedömningen av socialmedicinska skäl till nedsatt arbetsförmåga

 
SAMRE har pågått i drygt 2 år och är nu i sin slutfas. Syftet med projektet har varit att förbättra samverkan kring målgruppen sjukskrivna utan sjukpenning (SGI=0).
 
En gemensam process för samverkan tagits fram i form av en skriftlig lokal överenskommelse mellan medlemsparterna och arbetsverktyget SAMRE-modellen.
 
De effekter man långsiktigt strävar efter är att fler får tillgång till arbetslivsinriktad rehabilitering och kommer i egen försörjning/får rätt ersättning.
 

Välkommen till en halvdagskonferens om varför och hur näringslivet samt offentlig sektor kan och bör göra affärer med ASF (arbetsintegrerande sociala företag)! Möt ASF som berättar om sina verksamheter och erfarenheter av upphandlingar både i konferensens mässdel och från scenen. Lyssna till upphandlingsexperter och ta del av erfarenheter från företagare och myndigheter som gör affärer med ASF. 

Här finns detaljerat program!

Tid: 19 nov, kl 8.30-13.00 inkl. lunch.
Plats: Intiman, teatern vid Odenplan, Odengatan 81 i Stockholm.

Anmäl dig via länk senast den 12 november. Kostnadsfritt deltagande. 
 

-

Mediakontakt

Kipa Poikolainen, tel. 073-915 17 89.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Fyll i och skicka! Vi sprider inte dina uppgifter vidare till andra. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter här. Vill du avsluta prenumerationen? Kontakta förbundet! 

Nyhetsbrev