Nyheter

There are no entries for this period.

2019 > 12

Första veckan i december arrangerade Samordningsförbundet en förmiddag med temat: Hur offentlig sektor kan främja arbetsintegrerande sociala företag (ASF) genom offentlig upphandling och andra ekonomiska relationer.
 
Arbetsintegrerande sociala företag är ett viktigt komplement till det övriga näringslivet då de har intresse av och möjlighet att ta emot personer som varit borta en längre tid från arbetslivet och behöver stöd på arbetsplatsen för att kunna börja arbeta igen. (Se gärna Sofisam.se) Något som alla vinner på - både samhället och individen!
 
Inbjuden föreläsare var Eva Ternegren från Coompanion Göteborg, med mycket kunskap om upphandling både utifrån den offentliga sektorn och den privata- och socialsektorn. Eva berättade om möjligheterna för offentliga sektorn att handla med sociala och idéburna företag med ”Reserverad upphandling” som är en relativt ny upphandlingsform sedan 2017. Den har bland annat tillämpats av Söderhamns kommun vid upphandling av fruktkorgar till kommunens verksamheter, som nu levereras av ett ASF. Vidare beskrev hon möjligheter med Idéburna och offentliga partnerskap (IoP). Sigtuna kommun har fler IoP med arbetsintegrerande sociala företag för praktikplatser för deltagare.
 
Eva har skrivit en guide om sociala företag och offentliga upphandling på uppdrag av Tillväxtverket “Nya grepp i upphandling”. Läs här!
 
Vi hoppas att seminariet inspirerade er till ett fortsatt arbete kring dessa frågor. Vill ni få mer information tveka inte att kontakta Samordningsförbundet så ska vi försöka hjälpa till.
 
Offentliga upphandlingar och inköp är ett verktyg som kan användas för att förbättra och utveckla samhället på olika sätt!

Det är viktigt att medborgare kan påverka de processer och beslut som rör dem själva. Särskilt viktigt är det för målgrupper som av olika skäl behöver samhällets stöd. 

Samordningsförbundet har bjudit in några verksamheter som arbetar med att stärka brukarnas inflytande. Under frukostmötet medverkar medarbetare både från Sollentuna kommun och från Upplands Väsby kommun. Du får till exempel höra om hur socialkontoret i Sollentunas vuxenavdelning och brukarorganisationer tillsammans har skapat ett brukarinflytande som varit hållbart över tid.

Kom och lyssna på intressanta exempel och bidra med dina egna erfarenheter av arbete med brukarinflytande! Träffa nya och gamla samarbetspartners från alla samordningsförbundets medlemsparter! Du bjuds som vanligt på en god frukost.

Tid och plats
Datum: Onsdagen den 5 februari 2020
Tid: Frukost serveras 8.00-8.30. Mötet pågår mellan 8.30-10.30
Plats: Kultur- och aktivitetshuset Messingen, Lokal Abba, Love Almqvists torg 1, Upplands Väsby
Anmälan: Senast onsdag 29 januari till Roger Sjöberg, roger.sjoberg@sollentuna.se eller via länk

2019 > 12

Första veckan i december arrangerade Samordningsförbundet en förmiddag med temat: Hur offentlig sektor kan främja arbetsintegrerande sociala företag (ASF) genom offentlig upphandling och andra ekonomiska relationer.
 
Arbetsintegrerande sociala företag är ett viktigt komplement till det övriga näringslivet då de har intresse av och möjlighet att ta emot personer som varit borta en längre tid från arbetslivet och behöver stöd på arbetsplatsen för att kunna börja arbeta igen. (Se gärna Sofisam.se) Något som alla vinner på - både samhället och individen!
 
Inbjuden föreläsare var Eva Ternegren från Coompanion Göteborg, med mycket kunskap om upphandling både utifrån den offentliga sektorn och den privata- och socialsektorn. Eva berättade om möjligheterna för offentliga sektorn att handla med sociala och idéburna företag med ”Reserverad upphandling” som är en relativt ny upphandlingsform sedan 2017. Den har bland annat tillämpats av Söderhamns kommun vid upphandling av fruktkorgar till kommunens verksamheter, som nu levereras av ett ASF. Vidare beskrev hon möjligheter med Idéburna och offentliga partnerskap (IoP). Sigtuna kommun har fler IoP med arbetsintegrerande sociala företag för praktikplatser för deltagare.
 
Eva har skrivit en guide om sociala företag och offentliga upphandling på uppdrag av Tillväxtverket “Nya grepp i upphandling”. Läs här!
 
Vi hoppas att seminariet inspirerade er till ett fortsatt arbete kring dessa frågor. Vill ni få mer information tveka inte att kontakta Samordningsförbundet så ska vi försöka hjälpa till.
 
Offentliga upphandlingar och inköp är ett verktyg som kan användas för att förbättra och utveckla samhället på olika sätt!

Det är viktigt att medborgare kan påverka de processer och beslut som rör dem själva. Särskilt viktigt är det för målgrupper som av olika skäl behöver samhällets stöd. 

Samordningsförbundet har bjudit in några verksamheter som arbetar med att stärka brukarnas inflytande. Under frukostmötet medverkar medarbetare både från Sollentuna kommun och från Upplands Väsby kommun. Du får till exempel höra om hur socialkontoret i Sollentunas vuxenavdelning och brukarorganisationer tillsammans har skapat ett brukarinflytande som varit hållbart över tid.

Kom och lyssna på intressanta exempel och bidra med dina egna erfarenheter av arbete med brukarinflytande! Träffa nya och gamla samarbetspartners från alla samordningsförbundets medlemsparter! Du bjuds som vanligt på en god frukost.

Tid och plats
Datum: Onsdagen den 5 februari 2020
Tid: Frukost serveras 8.00-8.30. Mötet pågår mellan 8.30-10.30
Plats: Kultur- och aktivitetshuset Messingen, Lokal Abba, Love Almqvists torg 1, Upplands Väsby
Anmälan: Senast onsdag 29 januari till Roger Sjöberg, roger.sjoberg@sollentuna.se eller via länk

-

Mediakontakt

Kipa Poikolainen, tel. 073-915 17 89.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Fyll i och skicka! Vi sprider inte dina uppgifter vidare till andra. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter här. Vill du avsluta prenumerationen? Kontakta förbundet! 

Nyhetsbrev