Nyheter

There are no entries for this period.

2020

Deltagarna får en tro på sin egen förmåga och att livet kan förändras till det bättre. ”Jag vill att medlemmarna ska veta vilka insatser vi erbjuder, vilka som jobbar här och vilken bred och djup kompetens vi har inom projektet. Tillsammans skapar vi en livsavgörande skillnad i människors liv”, säger Anna Östman från Sollentuna Kommun som är Case manager i Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtunas delprojekt i MIA Vidare.

Tack vare projektet bidrar Anna nu till att personer som tappat sin tillit till myndigheterna börjar tro på samhället igen. Värnar man om personerna, är det lättare att se vilket stöd de faktiskt behöver.

”Jag vill att det ska bli rätt. Ibland ser jag var det gick fel för en deltagare. Det går inte att vända tillbaka och ändra, men man kan göra mycket annat"

Bilden: Anna Östman

                                                           Anna Östman


Som Case manager kommer du nära och kan förstå deltagarens eget perspektiv. Genom att skapa en tillitsfull relation, arbetar Anna för att deltagaren ska återfå förtroendet för sin egen förmåga.

"Arbetssättet gör att medarbetarna kan ge stöd till deltagarna direkt när de skrivs in i projektet. Det vet jag att våra medlemmar också vill göra, men det går inte alltid, det finns systemfel. Vi kan avlasta våra kollegor på de ordinarie myndigheterna. I det myndighetsgemensamma teamet har vi nära till varandra, alla får veta vilket stöd som finns. Genom projektet får vi möjlighet att vara snabba och flexibla”.
 
MIA Vidare är ett stort projekt som kommer att göra avtryck på hela Stockholmsregionen. Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna driver ett av åtta delprojekt i MIA Vidare.
 
”Vi har fått tillgång till så mycket erfarenhet. Vi får in arbetssätt och metoder som prövats av andra delprojekt. Vi kan dra nytta av allt från systematiskt arbete för jämställdhet och mäns våld mot kvinnor, till arbetsträning. Vi jobbar med Supported Employment och Case management – två evidensbaserade personcentrerade och dokumenterat framgångsrika metoder”.
 
"Om en person upplever att det är kaos hemma låter det som om boendestöd är rätt lösning. Men deltagaren kanske känner sig obekväm med att släppa in någon i hemmet. Att tillfredsställa behov och att ta emot stöd och hjälp är inte lätt".

Anna menar att man ibland träffar en deltagare med en idé och agenda, men så tar samtalet ta nya vändningar. Därför är det viktigt att hänga med att vara lyhörd, alert och följsam.

"Är man det, händer spännande och intressanta saker. Jag upplever att många har behov av stöd för att skapa struktur och överblick över sin egen livssituation och de steg de behöver ta framåt. Genom att ta emot stöd visar deltagare att de behöver stöd. De visar sig sårbara när de säger att det här är svårt för mig. Vi måste förtjäna ett förtroende. Bara då kan vi öppna dörrar”
 
Artikeln har ursprungligen varit publicerad på MIA Vidare-projektets hemsida.

Den 21 oktober genomfördes ett digitalt frukostmöte om ”Arbetsförmedlingen – nuläge och framtid”. Det välbesökta mötet genomfördes som ett samarrangemang av de tre samordningsförbunden Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna, Roslagen och Sundbyberg stad.
 
På mötet berättade Robert Flognfeldt och Amer Balbaaki från Arbetsförmedlingen om hur Arbetsförmedlingen förändrats under senaste åren och vad som kommer hända framåt. Förändringarna innebär bland annat att antalet anställda minskat, antal kontor minskat och att digitaliseringen ökat. Förändringarna kommer att fortsätta kommande år, men på vilket sätt är inte helt klart i nuläget.
 
Det stora intresset under mötet visar att många efterfrågar tydlig information om Arbetsförmedlingens arbete och organisation. Samordningsförbunden kommer att återkomma med ytterligare tillfällen med information om aktuella frågor som berör Arbetsförmedlingen.
 
Tyvärr klarade inte verktyget Skype fullt ut av den stora mängden deltagare så att vi hade problem att ta sig in eller hade andra tekniska problem. Vi planerar att erbjuda ett tillfälle i närtid främst för de som p g a de tekniska problemen inte kunde ta del av mötet. .

Vill du veta vad som händer hos Arbetsförmedlingen och vad som planeras framåt? Kom och lyssna på representanter som berättar om nuläget och om planerna framåt.
 
Tid och plats
Datum: onsdagen den 21 oktober 2020
Tid: mötet pågår mellan 8.30-9.30. Frågestund 9.30-9.45. Länken öppnas kl. 8.15
Plats: digitalt, länk skickas några dagar innan mötet till de som anmält sig
Anmälan: senast fredagen den 16 oktober via länk
 
Medverkande är Amer Baalbaki, regional samverkanssamordnare i Stockholm och Robert Flognfeldt, verksamhetsanalytiker, Sektionschef Christer Rindensbacher kommer att finnas tillgänglig för lokala frågor
Webbinariet är ett samarrangemang mellan tre Samordningsförbund i Norra Stockholm: Roslagen, Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna och Sundbybergs stad.  Välkommen att delta i Samordningsförbundens webbinarium! Lär dig och ställ dina frågor!
 
Varmt välkommen!

Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna deltog nyligen tillsammans med fem andra Samordningsförbund i Stockholms län i en bilaga om psykisk hälsa. Syftet med deltagandet i bilagan var att synliggöra och uppmärksamma samordningsförbunden och dess möjligheter att bidra till positiv samhällsutveckling. Den del som handlar om Samordningsförbunden har rubriken ”Samordningsförbunden möjliggör individanpassad och gränsöverskridande satsningar”.
 
En del av bilagan är en artikel om en av HOPPET:s deltagare, Jamie. I artikeln berättar Jamie om sitt deltagande i den öppna mötesplatsen Hoppet i Upplands Väsby. Ett deltagande som blev en början på en ny framtid med praktik och folkhögskolestudier. Via Hoppet fick Jamie hjälp att hitta sin inre motivation och staka ut sin egen framtid. Framtidsdrömmen är att bli fotograf eller karaktärsdesigner i spelbranschen. 

Den 16 september hölls höstens första digitala frukostmöte med temat ”Hur arbetar vi idag med de som är sjukskrivna utan sjukpenning?” Webbinariet var en uppföljning av det projekt, SAMRE, som Samordningsförbundet bedrev mellan 2017-2019.
 
Mötets inleddes av Samordningsförbundets ordförande Mattias Askerson som hälsade alla välkomna. Två av projektmedarbetarna i SAMRE-projektet Anita Javani från Försäkringskassan och Annika Holmberg från Sollentuna kommun informerade sedan om SAMRE-projektet och hur arbetet fortsatt efter det.
 
SAMRE-projektet var framförallt en strukturell insats som bland annat tog fram nya arbetssätt kring gruppen sjukskrivna utan sjukpenning. Projektet har också skapat större förståelse mellan de olika medlemsparterna och deras olika uppdrag. Inte minst handlar det om kvaliteten på läkarintyg. SAMRE-projektet avslutades vid senaste årsskifte. Slutrapporten från projektet och övrig dokumentation finns på Samordningsförbundets hemsida. I samband med att insatsen avslutades tecknades en överenskommelse mellan medlemsparterna om hur det nya arbetssättet ska implementeras och följas upp.
 
Kommunerna arbetar efter SAMRE modellen, men det är ett arbete som behöver hållas levande och fortsätta. Den pågående Coronapandemin har också påverkat möjligheten att arbeta med målgruppen. Det finns också ett nätverk för de som arbetar med målgruppen hos de olika medlemsparterna.
 
Samordningsförbundet har i nuläget bokat in ytterligare två digitala frukostmöten under hösten dels den 21 oktober om arbetsförmedlingen och dels den 25 november om arbetsintegrerade sociala företag.

Den rådande Coronapandemin har medfört att många aktiviteter har ställts om till digitala möten. Det gäller även de frukostmöten och seminarier som samordningsförbunden arrangerar.
 
Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna genomförde sitt första digitala frukostmöte i juni och under hösten planeras för fler. I nuläget är två webbinarier planerade under hösten. Dels den 16 september om ”Hur arbetar vi idag med de som är sjukskrivna utan sjukpenning?” dels den 21 oktober ”Aktuellt inom Arbetsförmedlingen”.
 
De flesta samordningsförbund i Stockholms län genomför under hösten webbinarier kring intressanta ämnen. Det går bra att anmäla sig till dem även för de som inte är aktiva inom just det förbundet. Hur du anmäler dig framgår på respektive förbunds hemsida.
 
 
11/9 ”Kunskapsdialog – steg 1: MUCF och Unga som varken arbetar eller studerar”
Samordningsförbundet Södertälje
15/9 ”MIA vidare Roslagen”
Samordningsförbundet Roslagen
17/9 ”Boendestöd och personligt ombud”
Samordningsförbundet HBS
18/9 ”Konsekvenser av Corona – hur har krisen påverkat samordningsförbundets målgrupper?”
Samordningsförbundet Östra Södertörn
22/9 ”Individuell Placement and support (IPS)- stöd ut i arbete för personer med psykisk ohälsa”
Samordningsförbundet HBS
1/10 ” Webbinarium med Arbetsförmedlingen”   
Samordningsförbundet Södertälje
7/10 ”Arbetsintegrerande sociala företag”
Samordningsförbundet Roslagen
8/10 ” Medborgare som medskapare- så utvecklar vi samverkan inom offentlig verksamhet”
Samordningsförbundet HBS                       
14/10 ”Att förstå sin egen utsatthet  - stöd för professionella i människovårdande yrken – Jakob Carlander föreläsare”
Samordningsförbundet Sundbyberg
23/10 ”Rasism och diskriminering på arbetsmarknaden, hur lyfter vi blicken och hjälps åt att göra rätt? Kitimbwa Sabuni (Vidga Normen)”
Samordningsförbundet Östra Södertörn
4/11 ”Webbinarium med Försäkringskassan”
Samordningsförbundet Södertälje
17/11 ”Webbinarium: med Psykiatrin”
Samordningsförbundet Södertälje
23-27/11 Föreläsningar och webbinarier ”vecka fri från våld”  
Samordningsförbundet Sundbyberg

Samordningsförbundet har uppmärksammat en målgrupp som har särskilt svårt att få stöd från olika myndigheter och lätt faller mellan stolarna: de sjukskrivna utan sjukpenning som tvingas söka ekonomiskt bistånd men samtidigt inte får den rehabilitering de behöver för att komma tillbaka till arbetslivet.
 
Projektet SAMRE lyfte dessa frågeställningar och arbetade fram en myndighetsgemensam process som skulle underlätta samverkan och ge bättre och snabbare stöd för individerna. SAMRE-projektet avslutades 2019.
 
Hur har det gått då efter projektet? Vad fungerar i praktiken? Hur ser det ut hos kommunernas enheter för ekonomiskt bistånd? Vad ser Försäkringskassan gällande denna målgrupp? Vilka är svårigheterna? Medverkar gör bland annat två av medarbetarna från SAMRE-projektet Anahita Javani, Försäkringskassan och Annika Holmberg, Sollentuna kommun.
 
Välkommen att delta i Samordningsförbundets webbinarium och hör om erfarenheterna och ställ dina frågor! Häng med på vårt digitala forum!
 
Datum: onsdagen den 16 september 2020
Tid: mötet pågår mellan 8.30-9.30
Plats: digitalt, länk skickas några dagar innan mötet till dem som anmält sig per e-post eller via vår länk.

Anmälan: senast fredagen den 11 september till Roger Sjöberg, roger.sjoberg@sollentuna.se eller via länk

HOPPET har under sommaren fortsatt erbjuda drop-in aktiviteter via Discord fyra dagar i veckan samt erbjudit utomhus drop-in på tisdagar!

Flera av deltagarna vittnar om att sommaren är en tuff period för dem. Den känslan har förvärrats ytterligare för vissa på grund av de begränsade sociala kontakterna.
HOPPET:s personal har därför försökt fånga in deltagarnas egna önskemål i syfte att ge deltagarna roliga och minnesvärda aktiviteter under sommaren och därmed minska psykisk ohälsa.

Några av de aktiviteter som genomförts har bland annat varit utomhusspel, betonggjutning, blåbärsplockning, fiske, bad och kanotpaddling. Alla aktiviteterna har varit väldigt uppskattade av både deltagare och personal.

HOPPET har just nu fem deltagare är i pågående arbetsträning. Två deltagare har gått vidare till studier efter avslutad arbetsträning hos Värmekällan. En person kommer under sin avslutsfas sitta hos Värmekällan en dag i veckan för att delta i distansstudier.
 
För fler bilder titta in på Hoppets Instagram, mer information om Hoppet finns på vår hemsida.

Trevlig sommar!

Den gångna våren blev inte riktigt som vi tänkt oss. Den har präglats av omställning och anpassning till situationen under Coronapandemin. Vi har trots detta fortsatt att utveckla insatser som finansieras av Samordningsförbundet. Oavsett hur läget är i höst kommer vi fortsätta vårt arbete med att stödja människor så att de utvecklas och tar sig in på arbetsmarknaden.
 
Vi önskar alla en trevlig sommar! Ta tillvara möjligheter att koppla av och ladda batterierna inför hösten.
 
Samordningsförbundets kansli är bemannat, på distans, enligt följande i sommar:
 
v. 26               Roger Sjöberg
v. 27               Roger Sjöberg
v. 28               Stängt
v. 29               Kipa Poikolainen
v. 30               Stängt
v. 31               Stängt
v. 32               Roger Sjöberg
 
Kontaktuppgifter finns här
 
Vid akuta ärenden de veckor där kansliet är stängt kontakta förbundschef Kipa PoikolainenFredagen den 12 juni startade arbetet i Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtunas delprojekt av MIA Vidare i gång på allvar med en planeringsdag i gröngräset vid Edsvikskyrkan i Sollentuna. Under några timmar samlades alla medarbetare i projektet under ledning av delprojektledaren Kristina Rahbari för att planera arbetet framöver. Även om vi nu är vi skolavslutningstider var det snarare skolstart i luften. Medarbetare är förväntansfulla inför arbetet med att stötta deltagarna mot arbete och egen försörjning.
 
MIA Vidare är en samverkan mellan åtta samordningsförbund i Stockholms län och delfinansieras till nästan 50% av Europeiska Socialfonden (ESF). Samordningsförbundets insats Resursteamen är nu en del av MIA Vidare. Resursteamen är en gemensam samverkansplattform för de individer som hamnar mellan stolarna och är i behov av samordnat stöd från flera av parterna och som de inte kan få genom ordinarie verksamhet. Alla myndighetsparter kan remittera in till Resursteamen och individen själv medverkar.. Det finns ett team per kommun. I nuläget finns kommun, försäkringskassa och arbetsförmedling  representerade i teamen. Utöver myndighetsroller kommer även en roll som kallas ”Case Managers” att kopplas in. Case managers kan ge ytterligare stöd för deltagaren.
 
MIA Vidare kommer att ta in totalt 130 personer från nu fram till 30 september 2022. 

Den 11 juni genomförde Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna sitt första digitala frukostmöte. Den pågående Coronapandemin har tvingat oss att ställa om verksamheten och prova nya metoder. Cirka 40 personer valde att logga in för att lära sig mer om och ställa frågor kring de två ESF-projekten ”Rätt stöd för mig” och ”MIA Vidare”.
 
Tina Claesson, delprojektledare för ”Rätt stöd för mig”, presenterade ESF-projektet samt verksamheten HOPPET som är den del i projektet. Projektet inleddes den 1 april och målgruppen är unga mellan 16-35 år som behöver samordnat stöd. Projektet drivs gemensamt av tre samordningsförbund i Stockholms län.
 
Kristina Rahbari, delprojektledare för ”MIA Vidare”, informerade om projektet som startade den 1 juni. Projektet drivs gemensamt av alla samordningsförbund i Stockholms län och är en fortsättning på det tidigare ”MIA”-projektet. Förbundets insats Resursteamen är nu en del av MIA Vidare och målgruppen är individer i behov av samordnat stöd mellan 16-64 år.
 
Samordningsförbundet planerar att genomföra fler digitala frukostmöten under hösten. Vi hoppas också att pandemin avtar så att vi, under höstens gång, kan gå tillbaka till att arrangera frukostmöten där vi samlas i samma lokal.

Samordningsförbundets insatser behövs mer än någonsin. Vårt arbete fortsätter givetvis även under Coronapandemin, även om vi får arbeta på andra sätt än vad vi vanligtvis gör.
 
I den rapport över tertial 1 som samordningsförbundets styrelse behandlade den 28 maj visar att 118 deltagare varit inskrivna i Samordningsförbundets insatser under första kvartalet 2020. När det gäller utfall är målen för båda de två pågående insatserna, HOPPET OCH Resursteamen, att 20 procent av avslutade deltagare ska ha gått vidare till arbete eller studier. Under första tertialet är utfallet 16 procent för HOPPET och 13 procent för Resursteamen. Utifrån situationen där Coronapandemin påverkat insatserna, och även påverkat arbetsmarknaden i stort, är det ett acceptabelt utfall för första tertialet och målet på 20 procent ligger klart inom räckhåll om vi ser till hela året. Tilläggas ska även göras att båda projekten under första tertialet har varit inne i infasningen i att bli del av varsitt ESF-projekt, vilket påverkat arbetet på flera olika sätt.
 
Samordningsförbundets styrelse beslutade på styrelsemöte i maj att ta fram en strategi för samverkan med näringsliv och arbetsintegrerande sociala företag. Behovet av samordningsförbundens verksamhet kommer att vara större än någonsin.

Den 1 juni fyllde Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna tre år. Vi har under den tiden hunnit starta tre insatser. Ett av dem SAMRE har avslutats och implementerats i ordinarie verksamhet. Vi har genomfört ett tiotal frukostmöten och många workshops. Totalt har 341 deltagare varit in skrivna i någon insatserna. Av de avslutade deltagarna har cirka 25 personer gått ut i arbete och ytterligare cirka 10 gått vidare till studier. Behovet av samordningsförbundens verksamhet kommer att vara större än någonsin de kommande åren. Arbetet fortsätter…

Tema: Lär dig mer om ESF projekten - Rätt stöd för mig! och MIA Vidare

 
Vilka får komma till Rätt stöd för mig? Vilka aktiviteter erbjuds de unga?
Hur kommer Resursteamen att fungera nu? Vilka får remitteras till MIA Vidare?
Träffa de både projektledarna Tina Claesson och Kristina Rahbari och hör om alla de spännande planerna.
 
Vi hoppas att så många som möjligt hänger med på vårt digitala forum! Anmäl dig redan idag och boka in tiden i kalendern så att du får möjlighet att lära dig mer om de två projekten som delfinansieras av Europeiska socialfonden.
 
Datum: torsdagen den 11 juni 2020
Tid: mötet pågår mellan 8.30-9.30
Plats: digitalt, länk skickas några dagar innan mötet till dem som anmält sig (per e-post)
Anmälan: senast fredagen den 5 juni till Roger Sjöberg, roger.sjoberg@sollentuna.se eller via länk

I dessa coronatider, när det som vanligen är självklart inte längre fungerar, stimuleras vi att pröva nya arbetssätt för att utföra arbetsuppgifterna. Det gäller också för Samordningsförbundets insats för den unga målgruppen, HOPPET. Ryggraden i HOPPETS verksamhet är vanligen ”drop in”-tiderna då de unga kan komma till HOPPETS lokal på Runbyvägen 11 i Upplands Väsby. För att hålla fortsatt kontakt med målgruppen under den tiden lokalen hålls stängs så har HOPPET börjat med ”digitala drop in”.

Tina Claesson, samordnare för HOPPET beskriver de ”Digitala drop in” så här: 
”I vår server på Discord får du möjlighet som ung att träffa oss i personalen och umgås med andra som redan är i fullgång med sin planering på HOPPET. Vi hoppas att detta kan ge ett skönt avbrott i vardagen och ett tillfälle att få skratta lite och bli intresserad av att testa andra aktiviteter vi erbjuder.”

Sagt av en deltagare på Hoppet: "Jag tycker att de digitala drop-in fungerar bra… även om det skulle utmana mig mer om jag fick träffa människor på riktigt”

Digitala drop in fungerar så här:
Skicka ett sms eller ett mejl till någon av oss i personalen så bjuder vi in dig till vår server. Via den inbjudan skaffar du dig ett eget konto på Discord och då får du tillgång till HoppetOnline, som vår server heter. Har du aldrig varit i kontakt med HOPPET tidigare och vill veta mer om oss är det bara att kontakta oss på telefonen eller mejl.

På denna korta tid har det visat sig att det fungerat bra med den nya digitala metoden så att HOPPET:s personal planerar att fortsätta med den som ett komplement även efter denna tid. Detta för att bygga en neutral kommunikationskanal för alla dem som inte kan ta sig till HOPPET på grund av stark oro, kraftig nedstämdhet eller liknande.

Samordningsförbundet hade planerat ett eftermiddagsmingel om arbetsintegrerande sociala företag (ASF) till den 19 mars. Det ställdes in för att inte riskera att bidra till smittspridning. Sedan dess har mycket hänt. Det mesta tyder på att läget på arbetsmarknaden kommer vara ett helt annat framöver. Vi kommer att behöva de sociala företagen mer än någonsin. Vi har därför valt att skjuta eftermiddagsminglet till hösten 2020 för att bättre möta de nya förutsättningarna. 
Under tiden ger vi stöd till ASF till exempel genom webbbinarier och information till kommuner och övriga medlemsparter genom riktade insatser. 
 

Vid Samordningsförbudets styrelsemöte den 18 mars 2020 behandlades årsredovisningen för 2019. Samordningsförbundets verksamhet tagit stora steg framåt under 2019. Några exempel på detta:

 • Förbundet har drivit tre Resursteam, ett i varje kommun. Teamen är multikompetenta och består av medarbetare från alla medlemsparter. Resursteamen har utvärderats och visar goda resultat. 
 • Projektet SAMRE, som riktade sig till sjukskrivna utan sjukpenning, har genomfört sitt sista projektår.  Resultatet från projektet är bland annat att en SAMRE-modell tagits fram och gemensam lokal överenskommelse tecknats mellan samordningsförbundets medlemsparter. 
 • Insatsen HOPPET som riktar sig till målgruppen 16-29 år startade i maj 2019. Många deltagare har hittat till verksamheten vars syfte är att motivera de unga att ta nästa steg för att komma vidare.
 • Samordningsförbundet har beviljats medel från ESF för två olika projekt. Från 2020 deltar förbundet i de länsövergripande ESF-projekt: MIA Vidare och Rätt stöd för mig tillsammans med andra samordningsförbund. 
 • Sex välbesökta frukostmöten har genomförts i syfte att inspirera och kompetensutveckla medlemsparternas medarbetare och chefer.
 • De arbetsintegrerande sociala företagen (ASF) i de tre kommunerna har uppmärksammats som viktiga samarbetspartners.   


Under 2019 har totalt 299 personer, 170 kvinnor och 129 män, registrerats som deltagare i någon av de tre insatserna. En betydande del av deltagarna har gjort någon form av stegförflyttningar. Under året har 12 personer gått ut i icke subventionerat arbete och ytterligare fem i subventionerat arbete. 
Samordningsförbundets verksamhet fortsätter att utvecklas under 2020. Det finns flera stora utmaningar att ta tag i:
HOPPET och Resursteamen kommer under 2020 gå in i varsitt ESF-projekt Rätt stöd för mig och Mia Vidare. Det kommer medföra såväl mer pengar till insatsen som mer administration

 • SAMRE är avslutat som projekt. Nu ligger utmaningen i att implementera och hålla i arbetet utifrån SAMRE-modellen i främst kommunerna. Ansvaret för att förvalta överenskommelsen och SAMRE-modellen ligger på Resursteamens styrgrupp.
 • Säkerställa att det IOP, Idéburet och offentligt partnerskap, som tecknats mellan Samordningsförbundet och Coompanion med kompletterande aktörer blir framgångsrik. Det handlar bl a om att stärka samverkan mellan ASF och övriga näringslivet 
 • Öka kunskapen om IPS, Individual placement and support, inom medlemsparterna


Årsredovisningen i sin helhet kan du läsa på denna länk.

Den rådande situationen med anledning av Coronaviruset (Covid-19) påverkar givetvis även Samordningsförbundets verksamhet på olika sätt. Nedan följer uppdaterad information:

 • Resursteamen genomför inga fysiska möten med deltagare, utan sköter avstämningar via telefon. Om du har frågor kontakta koordinator Maria Anger.
 • HOPPET:s lokal håller tillsvidare stängt. HOPPET:s personal håller kontakt med deltagarna på andra sätt tillsvidare. En ny metod ”digitalt drop in” har börjat tillämpas. Om du har frågor kontakta samordnare Tina Claesson.
 • Samordningsförbundet ger via vårt IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap) med tre aktörer stöd till arbetsintegrerade sociala företag till exempel genom till exempel webbbinarier samt riktad information till kommuner och övriga medlemsparter
 • Eftermiddagsmiddagsminglet kring arbetsintegrande sociala företag som skulle genomförts den 19 mars är uppskjutet till hösten och anpassas till de nya förhållandena på arbetsmarknaden
 • Samordningsförbundets kansli arbetar hemifrån
 • När det gäller övrig verksamhet återkommer vi med aktuell information till berörda samt uppdaterar på vår hemsida.

 
 
Med anledning av det stora behovet av information kopplat till Coronaviruset har Försäkringskassan en särskild sida med aktuell information:
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler
 

Samordningsförbundets planerade eftermiddagsmingel om arbetsintegrerande sociala företag den 19 mars ställs in.
Vår bedömning är att vi det nuvarande läget inte vill riskera att bidra till smittspridning, framförallt med tanke på att en betydande del av deltagarna tillhör riskgrupper. 
Vi planerar att istället genomföra minglet under april. Vi återkommer med mer information.  

Samordningsförbundet har sedan starten 2017 uppmärksammat de Arbetsintegrerande Sociala Företagen (ASF) som viktiga resurser i det gemensamma arbetet att hitta flera vägar till försörjning för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Inför 2020 förstärker Samordningsförbundet det arbetet genom att ingå ett IOP, Idéburet Offentligt Partnerskap, med tre aktörer. De tre aktörerna är huvudaktören Coompanion Roslagen & Norrort samt de kompletterande aktörerna M29 Socialt Företagscenter och Tanke & Handling.
 
Samverkansmodellen IOP betyder att parterna tillsammans bygger lösningar för att uppnå ett gemensamt allmännyttigt mål. Samordningsförbundet får genom partnerskapet tillgång till kompetens och nätverk inom området arbetsintegrerande socialt företagande. Aktörerna har olika kompetenser och roller som kompletterar varandra.  
 
Genom partnerskapet startar ett  gemensamt arbete för att skapa fler arbetstillfällen genom ASF i de tre kommunerna Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna. Samordningsförbundet bidrar genom ekonomiskt stöd (200 000 kr). Coompanion Roslagen & Norrort och dess kompletterande aktörer ska bland annat:
 

 • bistå regionens ASF vid kontakter med myndigheter, kommuner och resten av näringslivet
 • ordna regelbundna nätverksträffar för regionens ASF samt regelbundna möten där ASF, offentliga sektorn och näringslivet träffas och utbyter kunskap
 • bidra till att informera och, vid behov, utbilda strategiska grupper och beslutsfattare i frågor runt socialt företagande och ASF

Samordningsförbundet har under hösten 2019 beviljats medel från Europeiska socialfonden för två olika projekt under de kommande åren. Det ena projektet riktar sig till målgruppen 16-35 år. Det andra projektet är en fortsättning på ESF-projektet ”Mobilisering inför arbete” (MIA).
 
Förbundschefen Kipa Poikolainen ser ESF-projekten som både en möjlighet och en utmaning och förklarar detta så här:
”Det är en möjlighet till nära samverkan med de andra förbunden där vi kan ta del av andras kunskaper och erfarenheter. Det ger även ekonomiska resurser som kommer samordningsförbundets målgrupper till godo. Eftersom medfinansieringsgraden är så hög som 53 procent och helt bygger på redovisning av medarbetarnas arbetstid är det en utmaning.”
 
Projektet ”Rätt stöd för mig” pågår från april 2020 till april 2022. Den pågående insatsen HOPPET går in under projektet och på det sättet utökar sin målgrupp upp till 35 år och får tillgång till mer resurser för målgruppen. I projektet ”Rätt stöd för mig” samverkar två andra samordningsförbund: Stockholms stad som även är projektägare och VärNA (Värmdö och Nacka).
 
Projektets syfte är att hitta sätt att ge stöd och insatser till målgruppen unga vuxna 16-35 år med behov av samordnat stöd och/eller funktionsnedsättning som medför nedsatt arbets- och studieförmåga. Syftet är även att skapa en hållbar och effektiv samverkansstruktur kring målgruppen.
 
Projektet ”Mia Vidare” pågår från juni 2020 till september 2022 och bygger vidare på de goda erfarenheterna från projektet ”Mobilisering inför arbete” (MIA). Samordningsförbundets insats Resursteamen går in under projektet och får tillgång till mer resurser samt samverkan med de andra  sju samordningsförbunden i länet.
 
Projektets syfte är att är vidareutveckla den myndighetsgemensamma samordningen så att de människor som står långt ifrån arbetsmarknaden får ökade möjligheter att bli självförsörjande.
 
I nuläget håller rekryteringen av delprojektledare för respektive projekt på att avslutas så att delprojektledarna är plats i god tid innan projekten startar.

Vid årsskiftet avslutades Samordningsförbundets insats SAMRE (Samordnad rehabilitering) efter två års arbete. Slutrapporten från SAMRE är nu fastställd av Samordningsförbundets styrelse. SAMRE:s målgrupp var sjukskrivna utan sjukpenning (saknar sjukpenninggrundande inkomst) och är aktuella för ekonomiskt bistånd. Nu har implementeringen av arbetssätten i ordinarie verksamhet påbörjats.
 
Det behövs generellt sett mer samverkan mellan kommunens olika enheter och mellan medlemsparterna. Klienterna som deltog i projektet hade oftast haft försörjningsstöd i flera år, var medelålders eller äldre. De hade en lång historik bakom sig med tidigare misslyckanden, vilket gör det svårare att motivera till en förändring och få förankring på arbetsmarknaden. Nu finns det verktyg för att ge rätt stöd från början.
 
SAMRE har tydliggjort roller och ansvar hos medlemsparterna och samlat den informationen på ett och samma ställe, vilket resulterade i SAMRE-modellen. Modellen förväntas framförallt ge effekt för personer som söker försörjningsstöd för första gången. De kan få en aktiv och effektiv handläggning från start av en socialsekreterare.
 
En extern utvärdering upphandlades våren 2018 och uppdraget tilldelades Ramboll. De ger i sin utvärderingsrapport några rekommendationer som är viktiga för att arbetet framöver ska fortsätta uppvisa goda resultat:

 • Diskutera löpande syfte, mål och avgränsning av målgruppen
 • Tydliggör löpande roller och ansvar
 • Arbeta för en tydlig kommunikation och kontaktvägar
 • Säkerställ legitimitet genom att löpande förmedla resultat
 • Ha en aktiv omvärldsbevakning för att vara lyhörda för förändringar i regelverk

 
Det fortsatta arbetet kring SAMRE-modellen regleras i en överenskommelse mellan medlemsparterna och modellen förvaltas av styrgruppen för förbundets insats Resursteamen. I Överenskommelsen finns fastställda forum för kunskapsutbyte, kunskapsöverföring och samverkan på både medarbetarnivå och chefsnivå.

Brukarinflytande var temat på årets första frukostmöte den 5 februari 2020. Runt 70 personer samlades i Messingen, Upplands Väsby denna förmiddag.
Samordningsförbundets vice ordförande Maria Fälth hälsade alla välkomna. Förbundschefen Kipa Poikolainen presenterade kort Samordningsförbundets verksamhet och introducerade dagens tema: brukarinflytande.

Sollentuna kommun har jobbat med brukarinflytande länge och det finns ett inflytanderåd uppbyggt. Det framkom när Britta Åkerlund, avdelningschef på socialkontoret, och Linda Wiman från inflytanderådet presenterade arbetet. Inflytanderådet lämnar synpunkter, för dialog och reviderar verksamheter utifrån sitt perspektiv.

Upplands Väsby kommun har påbörjat arbetet med brukarinflytande de senaste åren och är inne i ett projekt för att hitta formerna för brukarinflytande. Birgitte Rost, samordnare från social- och omsorgskontoret och Anna Sellén från beroendeenheten presenterade Upplands Väsbys arbete.

I anslutning till mötet var samtalen många och nätverkandet intensivt mellan de närvarande. Den uppskattade frukosten levererades och serverades av det sociala företaget Värmekällan som finns i Upplands Väsby.

Vid årets första sammanträde den 4 februari valdes Mattias Askerson till ordförande för Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna under 2020. Mattias Askerson (M) är även ordförande för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Sigtuna kommun. Ny vice ordförande är Maria Fälth (KD) från Upplands Väsby.

Ordförandeskapet roterar årligen mellan de tre kommunerna som ingår i Samordningsförbundet.

 • Rätt stöd för mig som vänder sig målgruppen 16-35 år som behöver samordnat stöd för att komma till arbete eller studier.
 • MIA Vidare som riktar sig målgruppen som står långt ifrån arbetsmarknaden och som behöver samordnat stöd.

2020

Deltagarna får en tro på sin egen förmåga och att livet kan förändras till det bättre. ”Jag vill att medlemmarna ska veta vilka insatser vi erbjuder, vilka som jobbar här och vilken bred och djup kompetens vi har inom projektet. Tillsammans skapar vi en livsavgörande skillnad i människors liv”, säger Anna Östman från Sollentuna Kommun som är Case manager i Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtunas delprojekt i MIA Vidare.

Tack vare projektet bidrar Anna nu till att personer som tappat sin tillit till myndigheterna börjar tro på samhället igen. Värnar man om personerna, är det lättare att se vilket stöd de faktiskt behöver.

”Jag vill att det ska bli rätt. Ibland ser jag var det gick fel för en deltagare. Det går inte att vända tillbaka och ändra, men man kan göra mycket annat"

Bilden: Anna Östman

                                                           Anna Östman


Som Case manager kommer du nära och kan förstå deltagarens eget perspektiv. Genom att skapa en tillitsfull relation, arbetar Anna för att deltagaren ska återfå förtroendet för sin egen förmåga.

"Arbetssättet gör att medarbetarna kan ge stöd till deltagarna direkt när de skrivs in i projektet. Det vet jag att våra medlemmar också vill göra, men det går inte alltid, det finns systemfel. Vi kan avlasta våra kollegor på de ordinarie myndigheterna. I det myndighetsgemensamma teamet har vi nära till varandra, alla får veta vilket stöd som finns. Genom projektet får vi möjlighet att vara snabba och flexibla”.
 
MIA Vidare är ett stort projekt som kommer att göra avtryck på hela Stockholmsregionen. Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna driver ett av åtta delprojekt i MIA Vidare.
 
”Vi har fått tillgång till så mycket erfarenhet. Vi får in arbetssätt och metoder som prövats av andra delprojekt. Vi kan dra nytta av allt från systematiskt arbete för jämställdhet och mäns våld mot kvinnor, till arbetsträning. Vi jobbar med Supported Employment och Case management – två evidensbaserade personcentrerade och dokumenterat framgångsrika metoder”.
 
"Om en person upplever att det är kaos hemma låter det som om boendestöd är rätt lösning. Men deltagaren kanske känner sig obekväm med att släppa in någon i hemmet. Att tillfredsställa behov och att ta emot stöd och hjälp är inte lätt".

Anna menar att man ibland träffar en deltagare med en idé och agenda, men så tar samtalet ta nya vändningar. Därför är det viktigt att hänga med att vara lyhörd, alert och följsam.

"Är man det, händer spännande och intressanta saker. Jag upplever att många har behov av stöd för att skapa struktur och överblick över sin egen livssituation och de steg de behöver ta framåt. Genom att ta emot stöd visar deltagare att de behöver stöd. De visar sig sårbara när de säger att det här är svårt för mig. Vi måste förtjäna ett förtroende. Bara då kan vi öppna dörrar”
 
Artikeln har ursprungligen varit publicerad på MIA Vidare-projektets hemsida.

Den 21 oktober genomfördes ett digitalt frukostmöte om ”Arbetsförmedlingen – nuläge och framtid”. Det välbesökta mötet genomfördes som ett samarrangemang av de tre samordningsförbunden Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna, Roslagen och Sundbyberg stad.
 
På mötet berättade Robert Flognfeldt och Amer Balbaaki från Arbetsförmedlingen om hur Arbetsförmedlingen förändrats under senaste åren och vad som kommer hända framåt. Förändringarna innebär bland annat att antalet anställda minskat, antal kontor minskat och att digitaliseringen ökat. Förändringarna kommer att fortsätta kommande år, men på vilket sätt är inte helt klart i nuläget.
 
Det stora intresset under mötet visar att många efterfrågar tydlig information om Arbetsförmedlingens arbete och organisation. Samordningsförbunden kommer att återkomma med ytterligare tillfällen med information om aktuella frågor som berör Arbetsförmedlingen.
 
Tyvärr klarade inte verktyget Skype fullt ut av den stora mängden deltagare så att vi hade problem att ta sig in eller hade andra tekniska problem. Vi planerar att erbjuda ett tillfälle i närtid främst för de som p g a de tekniska problemen inte kunde ta del av mötet. .

Vill du veta vad som händer hos Arbetsförmedlingen och vad som planeras framåt? Kom och lyssna på representanter som berättar om nuläget och om planerna framåt.
 
Tid och plats
Datum: onsdagen den 21 oktober 2020
Tid: mötet pågår mellan 8.30-9.30. Frågestund 9.30-9.45. Länken öppnas kl. 8.15
Plats: digitalt, länk skickas några dagar innan mötet till de som anmält sig
Anmälan: senast fredagen den 16 oktober via länk
 
Medverkande är Amer Baalbaki, regional samverkanssamordnare i Stockholm och Robert Flognfeldt, verksamhetsanalytiker, Sektionschef Christer Rindensbacher kommer att finnas tillgänglig för lokala frågor
Webbinariet är ett samarrangemang mellan tre Samordningsförbund i Norra Stockholm: Roslagen, Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna och Sundbybergs stad.  Välkommen att delta i Samordningsförbundens webbinarium! Lär dig och ställ dina frågor!
 
Varmt välkommen!

Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna deltog nyligen tillsammans med fem andra Samordningsförbund i Stockholms län i en bilaga om psykisk hälsa. Syftet med deltagandet i bilagan var att synliggöra och uppmärksamma samordningsförbunden och dess möjligheter att bidra till positiv samhällsutveckling. Den del som handlar om Samordningsförbunden har rubriken ”Samordningsförbunden möjliggör individanpassad och gränsöverskridande satsningar”.
 
En del av bilagan är en artikel om en av HOPPET:s deltagare, Jamie. I artikeln berättar Jamie om sitt deltagande i den öppna mötesplatsen Hoppet i Upplands Väsby. Ett deltagande som blev en början på en ny framtid med praktik och folkhögskolestudier. Via Hoppet fick Jamie hjälp att hitta sin inre motivation och staka ut sin egen framtid. Framtidsdrömmen är att bli fotograf eller karaktärsdesigner i spelbranschen. 

Den 16 september hölls höstens första digitala frukostmöte med temat ”Hur arbetar vi idag med de som är sjukskrivna utan sjukpenning?” Webbinariet var en uppföljning av det projekt, SAMRE, som Samordningsförbundet bedrev mellan 2017-2019.
 
Mötets inleddes av Samordningsförbundets ordförande Mattias Askerson som hälsade alla välkomna. Två av projektmedarbetarna i SAMRE-projektet Anita Javani från Försäkringskassan och Annika Holmberg från Sollentuna kommun informerade sedan om SAMRE-projektet och hur arbetet fortsatt efter det.
 
SAMRE-projektet var framförallt en strukturell insats som bland annat tog fram nya arbetssätt kring gruppen sjukskrivna utan sjukpenning. Projektet har också skapat större förståelse mellan de olika medlemsparterna och deras olika uppdrag. Inte minst handlar det om kvaliteten på läkarintyg. SAMRE-projektet avslutades vid senaste årsskifte. Slutrapporten från projektet och övrig dokumentation finns på Samordningsförbundets hemsida. I samband med att insatsen avslutades tecknades en överenskommelse mellan medlemsparterna om hur det nya arbetssättet ska implementeras och följas upp.
 
Kommunerna arbetar efter SAMRE modellen, men det är ett arbete som behöver hållas levande och fortsätta. Den pågående Coronapandemin har också påverkat möjligheten att arbeta med målgruppen. Det finns också ett nätverk för de som arbetar med målgruppen hos de olika medlemsparterna.
 
Samordningsförbundet har i nuläget bokat in ytterligare två digitala frukostmöten under hösten dels den 21 oktober om arbetsförmedlingen och dels den 25 november om arbetsintegrerade sociala företag.

Den rådande Coronapandemin har medfört att många aktiviteter har ställts om till digitala möten. Det gäller även de frukostmöten och seminarier som samordningsförbunden arrangerar.
 
Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna genomförde sitt första digitala frukostmöte i juni och under hösten planeras för fler. I nuläget är två webbinarier planerade under hösten. Dels den 16 september om ”Hur arbetar vi idag med de som är sjukskrivna utan sjukpenning?” dels den 21 oktober ”Aktuellt inom Arbetsförmedlingen”.
 
De flesta samordningsförbund i Stockholms län genomför under hösten webbinarier kring intressanta ämnen. Det går bra att anmäla sig till dem även för de som inte är aktiva inom just det förbundet. Hur du anmäler dig framgår på respektive förbunds hemsida.
 
 
11/9 ”Kunskapsdialog – steg 1: MUCF och Unga som varken arbetar eller studerar”
Samordningsförbundet Södertälje
15/9 ”MIA vidare Roslagen”
Samordningsförbundet Roslagen
17/9 ”Boendestöd och personligt ombud”
Samordningsförbundet HBS
18/9 ”Konsekvenser av Corona – hur har krisen påverkat samordningsförbundets målgrupper?”
Samordningsförbundet Östra Södertörn
22/9 ”Individuell Placement and support (IPS)- stöd ut i arbete för personer med psykisk ohälsa”
Samordningsförbundet HBS
1/10 ” Webbinarium med Arbetsförmedlingen”   
Samordningsförbundet Södertälje
7/10 ”Arbetsintegrerande sociala företag”
Samordningsförbundet Roslagen
8/10 ” Medborgare som medskapare- så utvecklar vi samverkan inom offentlig verksamhet”
Samordningsförbundet HBS                       
14/10 ”Att förstå sin egen utsatthet  - stöd för professionella i människovårdande yrken – Jakob Carlander föreläsare”
Samordningsförbundet Sundbyberg
23/10 ”Rasism och diskriminering på arbetsmarknaden, hur lyfter vi blicken och hjälps åt att göra rätt? Kitimbwa Sabuni (Vidga Normen)”
Samordningsförbundet Östra Södertörn
4/11 ”Webbinarium med Försäkringskassan”
Samordningsförbundet Södertälje
17/11 ”Webbinarium: med Psykiatrin”
Samordningsförbundet Södertälje
23-27/11 Föreläsningar och webbinarier ”vecka fri från våld”  
Samordningsförbundet Sundbyberg

Samordningsförbundet har uppmärksammat en målgrupp som har särskilt svårt att få stöd från olika myndigheter och lätt faller mellan stolarna: de sjukskrivna utan sjukpenning som tvingas söka ekonomiskt bistånd men samtidigt inte får den rehabilitering de behöver för att komma tillbaka till arbetslivet.
 
Projektet SAMRE lyfte dessa frågeställningar och arbetade fram en myndighetsgemensam process som skulle underlätta samverkan och ge bättre och snabbare stöd för individerna. SAMRE-projektet avslutades 2019.
 
Hur har det gått då efter projektet? Vad fungerar i praktiken? Hur ser det ut hos kommunernas enheter för ekonomiskt bistånd? Vad ser Försäkringskassan gällande denna målgrupp? Vilka är svårigheterna? Medverkar gör bland annat två av medarbetarna från SAMRE-projektet Anahita Javani, Försäkringskassan och Annika Holmberg, Sollentuna kommun.
 
Välkommen att delta i Samordningsförbundets webbinarium och hör om erfarenheterna och ställ dina frågor! Häng med på vårt digitala forum!
 
Datum: onsdagen den 16 september 2020
Tid: mötet pågår mellan 8.30-9.30
Plats: digitalt, länk skickas några dagar innan mötet till dem som anmält sig per e-post eller via vår länk.

Anmälan: senast fredagen den 11 september till Roger Sjöberg, roger.sjoberg@sollentuna.se eller via länk

HOPPET har under sommaren fortsatt erbjuda drop-in aktiviteter via Discord fyra dagar i veckan samt erbjudit utomhus drop-in på tisdagar!

Flera av deltagarna vittnar om att sommaren är en tuff period för dem. Den känslan har förvärrats ytterligare för vissa på grund av de begränsade sociala kontakterna.
HOPPET:s personal har därför försökt fånga in deltagarnas egna önskemål i syfte att ge deltagarna roliga och minnesvärda aktiviteter under sommaren och därmed minska psykisk ohälsa.

Några av de aktiviteter som genomförts har bland annat varit utomhusspel, betonggjutning, blåbärsplockning, fiske, bad och kanotpaddling. Alla aktiviteterna har varit väldigt uppskattade av både deltagare och personal.

HOPPET har just nu fem deltagare är i pågående arbetsträning. Två deltagare har gått vidare till studier efter avslutad arbetsträning hos Värmekällan. En person kommer under sin avslutsfas sitta hos Värmekällan en dag i veckan för att delta i distansstudier.
 
För fler bilder titta in på Hoppets Instagram, mer information om Hoppet finns på vår hemsida.

Trevlig sommar!

Den gångna våren blev inte riktigt som vi tänkt oss. Den har präglats av omställning och anpassning till situationen under Coronapandemin. Vi har trots detta fortsatt att utveckla insatser som finansieras av Samordningsförbundet. Oavsett hur läget är i höst kommer vi fortsätta vårt arbete med att stödja människor så att de utvecklas och tar sig in på arbetsmarknaden.
 
Vi önskar alla en trevlig sommar! Ta tillvara möjligheter att koppla av och ladda batterierna inför hösten.
 
Samordningsförbundets kansli är bemannat, på distans, enligt följande i sommar:
 
v. 26               Roger Sjöberg
v. 27               Roger Sjöberg
v. 28               Stängt
v. 29               Kipa Poikolainen
v. 30               Stängt
v. 31               Stängt
v. 32               Roger Sjöberg
 
Kontaktuppgifter finns här
 
Vid akuta ärenden de veckor där kansliet är stängt kontakta förbundschef Kipa PoikolainenFredagen den 12 juni startade arbetet i Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtunas delprojekt av MIA Vidare i gång på allvar med en planeringsdag i gröngräset vid Edsvikskyrkan i Sollentuna. Under några timmar samlades alla medarbetare i projektet under ledning av delprojektledaren Kristina Rahbari för att planera arbetet framöver. Även om vi nu är vi skolavslutningstider var det snarare skolstart i luften. Medarbetare är förväntansfulla inför arbetet med att stötta deltagarna mot arbete och egen försörjning.
 
MIA Vidare är en samverkan mellan åtta samordningsförbund i Stockholms län och delfinansieras till nästan 50% av Europeiska Socialfonden (ESF). Samordningsförbundets insats Resursteamen är nu en del av MIA Vidare. Resursteamen är en gemensam samverkansplattform för de individer som hamnar mellan stolarna och är i behov av samordnat stöd från flera av parterna och som de inte kan få genom ordinarie verksamhet. Alla myndighetsparter kan remittera in till Resursteamen och individen själv medverkar.. Det finns ett team per kommun. I nuläget finns kommun, försäkringskassa och arbetsförmedling  representerade i teamen. Utöver myndighetsroller kommer även en roll som kallas ”Case Managers” att kopplas in. Case managers kan ge ytterligare stöd för deltagaren.
 
MIA Vidare kommer att ta in totalt 130 personer från nu fram till 30 september 2022. 

Den 11 juni genomförde Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna sitt första digitala frukostmöte. Den pågående Coronapandemin har tvingat oss att ställa om verksamheten och prova nya metoder. Cirka 40 personer valde att logga in för att lära sig mer om och ställa frågor kring de två ESF-projekten ”Rätt stöd för mig” och ”MIA Vidare”.
 
Tina Claesson, delprojektledare för ”Rätt stöd för mig”, presenterade ESF-projektet samt verksamheten HOPPET som är den del i projektet. Projektet inleddes den 1 april och målgruppen är unga mellan 16-35 år som behöver samordnat stöd. Projektet drivs gemensamt av tre samordningsförbund i Stockholms län.
 
Kristina Rahbari, delprojektledare för ”MIA Vidare”, informerade om projektet som startade den 1 juni. Projektet drivs gemensamt av alla samordningsförbund i Stockholms län och är en fortsättning på det tidigare ”MIA”-projektet. Förbundets insats Resursteamen är nu en del av MIA Vidare och målgruppen är individer i behov av samordnat stöd mellan 16-64 år.
 
Samordningsförbundet planerar att genomföra fler digitala frukostmöten under hösten. Vi hoppas också att pandemin avtar så att vi, under höstens gång, kan gå tillbaka till att arrangera frukostmöten där vi samlas i samma lokal.

Samordningsförbundets insatser behövs mer än någonsin. Vårt arbete fortsätter givetvis även under Coronapandemin, även om vi får arbeta på andra sätt än vad vi vanligtvis gör.
 
I den rapport över tertial 1 som samordningsförbundets styrelse behandlade den 28 maj visar att 118 deltagare varit inskrivna i Samordningsförbundets insatser under första kvartalet 2020. När det gäller utfall är målen för båda de två pågående insatserna, HOPPET OCH Resursteamen, att 20 procent av avslutade deltagare ska ha gått vidare till arbete eller studier. Under första tertialet är utfallet 16 procent för HOPPET och 13 procent för Resursteamen. Utifrån situationen där Coronapandemin påverkat insatserna, och även påverkat arbetsmarknaden i stort, är det ett acceptabelt utfall för första tertialet och målet på 20 procent ligger klart inom räckhåll om vi ser till hela året. Tilläggas ska även göras att båda projekten under första tertialet har varit inne i infasningen i att bli del av varsitt ESF-projekt, vilket påverkat arbetet på flera olika sätt.
 
Samordningsförbundets styrelse beslutade på styrelsemöte i maj att ta fram en strategi för samverkan med näringsliv och arbetsintegrerande sociala företag. Behovet av samordningsförbundens verksamhet kommer att vara större än någonsin.

Den 1 juni fyllde Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna tre år. Vi har under den tiden hunnit starta tre insatser. Ett av dem SAMRE har avslutats och implementerats i ordinarie verksamhet. Vi har genomfört ett tiotal frukostmöten och många workshops. Totalt har 341 deltagare varit in skrivna i någon insatserna. Av de avslutade deltagarna har cirka 25 personer gått ut i arbete och ytterligare cirka 10 gått vidare till studier. Behovet av samordningsförbundens verksamhet kommer att vara större än någonsin de kommande åren. Arbetet fortsätter…

Tema: Lär dig mer om ESF projekten - Rätt stöd för mig! och MIA Vidare

 
Vilka får komma till Rätt stöd för mig? Vilka aktiviteter erbjuds de unga?
Hur kommer Resursteamen att fungera nu? Vilka får remitteras till MIA Vidare?
Träffa de både projektledarna Tina Claesson och Kristina Rahbari och hör om alla de spännande planerna.
 
Vi hoppas att så många som möjligt hänger med på vårt digitala forum! Anmäl dig redan idag och boka in tiden i kalendern så att du får möjlighet att lära dig mer om de två projekten som delfinansieras av Europeiska socialfonden.
 
Datum: torsdagen den 11 juni 2020
Tid: mötet pågår mellan 8.30-9.30
Plats: digitalt, länk skickas några dagar innan mötet till dem som anmält sig (per e-post)
Anmälan: senast fredagen den 5 juni till Roger Sjöberg, roger.sjoberg@sollentuna.se eller via länk

I dessa coronatider, när det som vanligen är självklart inte längre fungerar, stimuleras vi att pröva nya arbetssätt för att utföra arbetsuppgifterna. Det gäller också för Samordningsförbundets insats för den unga målgruppen, HOPPET. Ryggraden i HOPPETS verksamhet är vanligen ”drop in”-tiderna då de unga kan komma till HOPPETS lokal på Runbyvägen 11 i Upplands Väsby. För att hålla fortsatt kontakt med målgruppen under den tiden lokalen hålls stängs så har HOPPET börjat med ”digitala drop in”.

Tina Claesson, samordnare för HOPPET beskriver de ”Digitala drop in” så här: 
”I vår server på Discord får du möjlighet som ung att träffa oss i personalen och umgås med andra som redan är i fullgång med sin planering på HOPPET. Vi hoppas att detta kan ge ett skönt avbrott i vardagen och ett tillfälle att få skratta lite och bli intresserad av att testa andra aktiviteter vi erbjuder.”

Sagt av en deltagare på Hoppet: "Jag tycker att de digitala drop-in fungerar bra… även om det skulle utmana mig mer om jag fick träffa människor på riktigt”

Digitala drop in fungerar så här:
Skicka ett sms eller ett mejl till någon av oss i personalen så bjuder vi in dig till vår server. Via den inbjudan skaffar du dig ett eget konto på Discord och då får du tillgång till HoppetOnline, som vår server heter. Har du aldrig varit i kontakt med HOPPET tidigare och vill veta mer om oss är det bara att kontakta oss på telefonen eller mejl.

På denna korta tid har det visat sig att det fungerat bra med den nya digitala metoden så att HOPPET:s personal planerar att fortsätta med den som ett komplement även efter denna tid. Detta för att bygga en neutral kommunikationskanal för alla dem som inte kan ta sig till HOPPET på grund av stark oro, kraftig nedstämdhet eller liknande.

Samordningsförbundet hade planerat ett eftermiddagsmingel om arbetsintegrerande sociala företag (ASF) till den 19 mars. Det ställdes in för att inte riskera att bidra till smittspridning. Sedan dess har mycket hänt. Det mesta tyder på att läget på arbetsmarknaden kommer vara ett helt annat framöver. Vi kommer att behöva de sociala företagen mer än någonsin. Vi har därför valt att skjuta eftermiddagsminglet till hösten 2020 för att bättre möta de nya förutsättningarna. 
Under tiden ger vi stöd till ASF till exempel genom webbbinarier och information till kommuner och övriga medlemsparter genom riktade insatser. 
 

Vid Samordningsförbudets styrelsemöte den 18 mars 2020 behandlades årsredovisningen för 2019. Samordningsförbundets verksamhet tagit stora steg framåt under 2019. Några exempel på detta:

 • Förbundet har drivit tre Resursteam, ett i varje kommun. Teamen är multikompetenta och består av medarbetare från alla medlemsparter. Resursteamen har utvärderats och visar goda resultat. 
 • Projektet SAMRE, som riktade sig till sjukskrivna utan sjukpenning, har genomfört sitt sista projektår.  Resultatet från projektet är bland annat att en SAMRE-modell tagits fram och gemensam lokal överenskommelse tecknats mellan samordningsförbundets medlemsparter. 
 • Insatsen HOPPET som riktar sig till målgruppen 16-29 år startade i maj 2019. Många deltagare har hittat till verksamheten vars syfte är att motivera de unga att ta nästa steg för att komma vidare.
 • Samordningsförbundet har beviljats medel från ESF för två olika projekt. Från 2020 deltar förbundet i de länsövergripande ESF-projekt: MIA Vidare och Rätt stöd för mig tillsammans med andra samordningsförbund. 
 • Sex välbesökta frukostmöten har genomförts i syfte att inspirera och kompetensutveckla medlemsparternas medarbetare och chefer.
 • De arbetsintegrerande sociala företagen (ASF) i de tre kommunerna har uppmärksammats som viktiga samarbetspartners.   


Under 2019 har totalt 299 personer, 170 kvinnor och 129 män, registrerats som deltagare i någon av de tre insatserna. En betydande del av deltagarna har gjort någon form av stegförflyttningar. Under året har 12 personer gått ut i icke subventionerat arbete och ytterligare fem i subventionerat arbete. 
Samordningsförbundets verksamhet fortsätter att utvecklas under 2020. Det finns flera stora utmaningar att ta tag i:
HOPPET och Resursteamen kommer under 2020 gå in i varsitt ESF-projekt Rätt stöd för mig och Mia Vidare. Det kommer medföra såväl mer pengar till insatsen som mer administration

 • SAMRE är avslutat som projekt. Nu ligger utmaningen i att implementera och hålla i arbetet utifrån SAMRE-modellen i främst kommunerna. Ansvaret för att förvalta överenskommelsen och SAMRE-modellen ligger på Resursteamens styrgrupp.
 • Säkerställa att det IOP, Idéburet och offentligt partnerskap, som tecknats mellan Samordningsförbundet och Coompanion med kompletterande aktörer blir framgångsrik. Det handlar bl a om att stärka samverkan mellan ASF och övriga näringslivet 
 • Öka kunskapen om IPS, Individual placement and support, inom medlemsparterna


Årsredovisningen i sin helhet kan du läsa på denna länk.

Den rådande situationen med anledning av Coronaviruset (Covid-19) påverkar givetvis även Samordningsförbundets verksamhet på olika sätt. Nedan följer uppdaterad information:

 • Resursteamen genomför inga fysiska möten med deltagare, utan sköter avstämningar via telefon. Om du har frågor kontakta koordinator Maria Anger.
 • HOPPET:s lokal håller tillsvidare stängt. HOPPET:s personal håller kontakt med deltagarna på andra sätt tillsvidare. En ny metod ”digitalt drop in” har börjat tillämpas. Om du har frågor kontakta samordnare Tina Claesson.
 • Samordningsförbundet ger via vårt IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap) med tre aktörer stöd till arbetsintegrerade sociala företag till exempel genom till exempel webbbinarier samt riktad information till kommuner och övriga medlemsparter
 • Eftermiddagsmiddagsminglet kring arbetsintegrande sociala företag som skulle genomförts den 19 mars är uppskjutet till hösten och anpassas till de nya förhållandena på arbetsmarknaden
 • Samordningsförbundets kansli arbetar hemifrån
 • När det gäller övrig verksamhet återkommer vi med aktuell information till berörda samt uppdaterar på vår hemsida.

 
 
Med anledning av det stora behovet av information kopplat till Coronaviruset har Försäkringskassan en särskild sida med aktuell information:
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler
 

Samordningsförbundets planerade eftermiddagsmingel om arbetsintegrerande sociala företag den 19 mars ställs in.
Vår bedömning är att vi det nuvarande läget inte vill riskera att bidra till smittspridning, framförallt med tanke på att en betydande del av deltagarna tillhör riskgrupper. 
Vi planerar att istället genomföra minglet under april. Vi återkommer med mer information.  

Samordningsförbundet har sedan starten 2017 uppmärksammat de Arbetsintegrerande Sociala Företagen (ASF) som viktiga resurser i det gemensamma arbetet att hitta flera vägar till försörjning för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Inför 2020 förstärker Samordningsförbundet det arbetet genom att ingå ett IOP, Idéburet Offentligt Partnerskap, med tre aktörer. De tre aktörerna är huvudaktören Coompanion Roslagen & Norrort samt de kompletterande aktörerna M29 Socialt Företagscenter och Tanke & Handling.
 
Samverkansmodellen IOP betyder att parterna tillsammans bygger lösningar för att uppnå ett gemensamt allmännyttigt mål. Samordningsförbundet får genom partnerskapet tillgång till kompetens och nätverk inom området arbetsintegrerande socialt företagande. Aktörerna har olika kompetenser och roller som kompletterar varandra.  
 
Genom partnerskapet startar ett  gemensamt arbete för att skapa fler arbetstillfällen genom ASF i de tre kommunerna Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna. Samordningsförbundet bidrar genom ekonomiskt stöd (200 000 kr). Coompanion Roslagen & Norrort och dess kompletterande aktörer ska bland annat:
 

 • bistå regionens ASF vid kontakter med myndigheter, kommuner och resten av näringslivet
 • ordna regelbundna nätverksträffar för regionens ASF samt regelbundna möten där ASF, offentliga sektorn och näringslivet träffas och utbyter kunskap
 • bidra till att informera och, vid behov, utbilda strategiska grupper och beslutsfattare i frågor runt socialt företagande och ASF

Samordningsförbundet har under hösten 2019 beviljats medel från Europeiska socialfonden för två olika projekt under de kommande åren. Det ena projektet riktar sig till målgruppen 16-35 år. Det andra projektet är en fortsättning på ESF-projektet ”Mobilisering inför arbete” (MIA).
 
Förbundschefen Kipa Poikolainen ser ESF-projekten som både en möjlighet och en utmaning och förklarar detta så här:
”Det är en möjlighet till nära samverkan med de andra förbunden där vi kan ta del av andras kunskaper och erfarenheter. Det ger även ekonomiska resurser som kommer samordningsförbundets målgrupper till godo. Eftersom medfinansieringsgraden är så hög som 53 procent och helt bygger på redovisning av medarbetarnas arbetstid är det en utmaning.”
 
Projektet ”Rätt stöd för mig” pågår från april 2020 till april 2022. Den pågående insatsen HOPPET går in under projektet och på det sättet utökar sin målgrupp upp till 35 år och får tillgång till mer resurser för målgruppen. I projektet ”Rätt stöd för mig” samverkar två andra samordningsförbund: Stockholms stad som även är projektägare och VärNA (Värmdö och Nacka).
 
Projektets syfte är att hitta sätt att ge stöd och insatser till målgruppen unga vuxna 16-35 år med behov av samordnat stöd och/eller funktionsnedsättning som medför nedsatt arbets- och studieförmåga. Syftet är även att skapa en hållbar och effektiv samverkansstruktur kring målgruppen.
 
Projektet ”Mia Vidare” pågår från juni 2020 till september 2022 och bygger vidare på de goda erfarenheterna från projektet ”Mobilisering inför arbete” (MIA). Samordningsförbundets insats Resursteamen går in under projektet och får tillgång till mer resurser samt samverkan med de andra  sju samordningsförbunden i länet.
 
Projektets syfte är att är vidareutveckla den myndighetsgemensamma samordningen så att de människor som står långt ifrån arbetsmarknaden får ökade möjligheter att bli självförsörjande.
 
I nuläget håller rekryteringen av delprojektledare för respektive projekt på att avslutas så att delprojektledarna är plats i god tid innan projekten startar.

Vid årsskiftet avslutades Samordningsförbundets insats SAMRE (Samordnad rehabilitering) efter två års arbete. Slutrapporten från SAMRE är nu fastställd av Samordningsförbundets styrelse. SAMRE:s målgrupp var sjukskrivna utan sjukpenning (saknar sjukpenninggrundande inkomst) och är aktuella för ekonomiskt bistånd. Nu har implementeringen av arbetssätten i ordinarie verksamhet påbörjats.
 
Det behövs generellt sett mer samverkan mellan kommunens olika enheter och mellan medlemsparterna. Klienterna som deltog i projektet hade oftast haft försörjningsstöd i flera år, var medelålders eller äldre. De hade en lång historik bakom sig med tidigare misslyckanden, vilket gör det svårare att motivera till en förändring och få förankring på arbetsmarknaden. Nu finns det verktyg för att ge rätt stöd från början.
 
SAMRE har tydliggjort roller och ansvar hos medlemsparterna och samlat den informationen på ett och samma ställe, vilket resulterade i SAMRE-modellen. Modellen förväntas framförallt ge effekt för personer som söker försörjningsstöd för första gången. De kan få en aktiv och effektiv handläggning från start av en socialsekreterare.
 
En extern utvärdering upphandlades våren 2018 och uppdraget tilldelades Ramboll. De ger i sin utvärderingsrapport några rekommendationer som är viktiga för att arbetet framöver ska fortsätta uppvisa goda resultat:

 • Diskutera löpande syfte, mål och avgränsning av målgruppen
 • Tydliggör löpande roller och ansvar
 • Arbeta för en tydlig kommunikation och kontaktvägar
 • Säkerställ legitimitet genom att löpande förmedla resultat
 • Ha en aktiv omvärldsbevakning för att vara lyhörda för förändringar i regelverk

 
Det fortsatta arbetet kring SAMRE-modellen regleras i en överenskommelse mellan medlemsparterna och modellen förvaltas av styrgruppen för förbundets insats Resursteamen. I Överenskommelsen finns fastställda forum för kunskapsutbyte, kunskapsöverföring och samverkan på både medarbetarnivå och chefsnivå.

Brukarinflytande var temat på årets första frukostmöte den 5 februari 2020. Runt 70 personer samlades i Messingen, Upplands Väsby denna förmiddag.
Samordningsförbundets vice ordförande Maria Fälth hälsade alla välkomna. Förbundschefen Kipa Poikolainen presenterade kort Samordningsförbundets verksamhet och introducerade dagens tema: brukarinflytande.

Sollentuna kommun har jobbat med brukarinflytande länge och det finns ett inflytanderåd uppbyggt. Det framkom när Britta Åkerlund, avdelningschef på socialkontoret, och Linda Wiman från inflytanderådet presenterade arbetet. Inflytanderådet lämnar synpunkter, för dialog och reviderar verksamheter utifrån sitt perspektiv.

Upplands Väsby kommun har påbörjat arbetet med brukarinflytande de senaste åren och är inne i ett projekt för att hitta formerna för brukarinflytande. Birgitte Rost, samordnare från social- och omsorgskontoret och Anna Sellén från beroendeenheten presenterade Upplands Väsbys arbete.

I anslutning till mötet var samtalen många och nätverkandet intensivt mellan de närvarande. Den uppskattade frukosten levererades och serverades av det sociala företaget Värmekällan som finns i Upplands Väsby.

Vid årets första sammanträde den 4 februari valdes Mattias Askerson till ordförande för Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna under 2020. Mattias Askerson (M) är även ordförande för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Sigtuna kommun. Ny vice ordförande är Maria Fälth (KD) från Upplands Väsby.

Ordförandeskapet roterar årligen mellan de tre kommunerna som ingår i Samordningsförbundet.

 • Rätt stöd för mig som vänder sig målgruppen 16-35 år som behöver samordnat stöd för att komma till arbete eller studier.
 • MIA Vidare som riktar sig målgruppen som står långt ifrån arbetsmarknaden och som behöver samordnat stöd.
-

Mediakontakt

Kipa Poikolainen, tel. 073-915 17 89.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Fyll i och skicka! Vi sprider inte dina uppgifter vidare till andra. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter här. Vill du avsluta prenumerationen? Kontakta förbundet! 

Nyhetsbrev