Nyheter

There are no entries for this period.

2020 > 03

I dessa coronatider, när det som vanligen är självklart inte längre fungerar, stimuleras vi att pröva nya arbetssätt för att utföra arbetsuppgifterna. Det gäller också för Samordningsförbundets insats för den unga målgruppen, HOPPET. Ryggraden i HOPPETS verksamhet är vanligen ”drop in”-tiderna då de unga kan komma till HOPPETS lokal på Runbyvägen 11 i Upplands Väsby. För att hålla fortsatt kontakt med målgruppen under den tiden lokalen hålls stängs så har HOPPET börjat med ”digitala drop in”.

Tina Claesson, samordnare för HOPPET beskriver de ”Digitala drop in” så här: 
”I vår server på Discord får du möjlighet som ung att träffa oss i personalen och umgås med andra som redan är i fullgång med sin planering på HOPPET. Vi hoppas att detta kan ge ett skönt avbrott i vardagen och ett tillfälle att få skratta lite och bli intresserad av att testa andra aktiviteter vi erbjuder.”

Sagt av en deltagare på Hoppet: "Jag tycker att de digitala drop-in fungerar bra… även om det skulle utmana mig mer om jag fick träffa människor på riktigt”

Digitala drop in fungerar så här:
Skicka ett sms eller ett mejl till någon av oss i personalen så bjuder vi in dig till vår server. Via den inbjudan skaffar du dig ett eget konto på Discord och då får du tillgång till HoppetOnline, som vår server heter. Har du aldrig varit i kontakt med HOPPET tidigare och vill veta mer om oss är det bara att kontakta oss på telefonen eller mejl.

På denna korta tid har det visat sig att det fungerat bra med den nya digitala metoden så att HOPPET:s personal planerar att fortsätta med den som ett komplement även efter denna tid. Detta för att bygga en neutral kommunikationskanal för alla dem som inte kan ta sig till HOPPET på grund av stark oro, kraftig nedstämdhet eller liknande.

Samordningsförbundet hade planerat ett eftermiddagsmingel om arbetsintegrerande sociala företag (ASF) till den 19 mars. Det ställdes in för att inte riskera att bidra till smittspridning. Sedan dess har mycket hänt. Det mesta tyder på att läget på arbetsmarknaden kommer vara ett helt annat framöver. Vi kommer att behöva de sociala företagen mer än någonsin. Vi har därför valt att skjuta eftermiddagsminglet till hösten 2020 för att bättre möta de nya förutsättningarna. 
Under tiden ger vi stöd till ASF till exempel genom webbbinarier och information till kommuner och övriga medlemsparter genom riktade insatser. 
 

Vid Samordningsförbudets styrelsemöte den 18 mars 2020 behandlades årsredovisningen för 2019. Samordningsförbundets verksamhet tagit stora steg framåt under 2019. Några exempel på detta:

 • Förbundet har drivit tre Resursteam, ett i varje kommun. Teamen är multikompetenta och består av medarbetare från alla medlemsparter. Resursteamen har utvärderats och visar goda resultat. 
 • Projektet SAMRE, som riktade sig till sjukskrivna utan sjukpenning, har genomfört sitt sista projektår.  Resultatet från projektet är bland annat att en SAMRE-modell tagits fram och gemensam lokal överenskommelse tecknats mellan samordningsförbundets medlemsparter. 
 • Insatsen HOPPET som riktar sig till målgruppen 16-29 år startade i maj 2019. Många deltagare har hittat till verksamheten vars syfte är att motivera de unga att ta nästa steg för att komma vidare.
 • Samordningsförbundet har beviljats medel från ESF för två olika projekt. Från 2020 deltar förbundet i de länsövergripande ESF-projekt: MIA Vidare och Rätt stöd för mig tillsammans med andra samordningsförbund. 
 • Sex välbesökta frukostmöten har genomförts i syfte att inspirera och kompetensutveckla medlemsparternas medarbetare och chefer.
 • De arbetsintegrerande sociala företagen (ASF) i de tre kommunerna har uppmärksammats som viktiga samarbetspartners.   


Under 2019 har totalt 299 personer, 170 kvinnor och 129 män, registrerats som deltagare i någon av de tre insatserna. En betydande del av deltagarna har gjort någon form av stegförflyttningar. Under året har 12 personer gått ut i icke subventionerat arbete och ytterligare fem i subventionerat arbete. 
Samordningsförbundets verksamhet fortsätter att utvecklas under 2020. Det finns flera stora utmaningar att ta tag i:
HOPPET och Resursteamen kommer under 2020 gå in i varsitt ESF-projekt Rätt stöd för mig och Mia Vidare. Det kommer medföra såväl mer pengar till insatsen som mer administration

 • SAMRE är avslutat som projekt. Nu ligger utmaningen i att implementera och hålla i arbetet utifrån SAMRE-modellen i främst kommunerna. Ansvaret för att förvalta överenskommelsen och SAMRE-modellen ligger på Resursteamens styrgrupp.
 • Säkerställa att det IOP, Idéburet och offentligt partnerskap, som tecknats mellan Samordningsförbundet och Coompanion med kompletterande aktörer blir framgångsrik. Det handlar bl a om att stärka samverkan mellan ASF och övriga näringslivet 
 • Öka kunskapen om IPS, Individual placement and support, inom medlemsparterna


Årsredovisningen i sin helhet kan du läsa på denna länk.

Den rådande situationen med anledning av Coronaviruset (Covid-19) påverkar givetvis även Samordningsförbundets verksamhet på olika sätt. Nedan följer uppdaterad information:

 • Resursteamen genomför inga fysiska möten med deltagare, utan sköter avstämningar via telefon. Om du har frågor kontakta koordinator Maria Anger.
 • HOPPET:s lokal håller tillsvidare stängt. HOPPET:s personal håller kontakt med deltagarna på andra sätt tillsvidare. En ny metod ”digitalt drop in” har börjat tillämpas. Om du har frågor kontakta samordnare Tina Claesson.
 • Samordningsförbundet ger via vårt IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap) med tre aktörer stöd till arbetsintegrerade sociala företag till exempel genom till exempel webbbinarier samt riktad information till kommuner och övriga medlemsparter
 • Eftermiddagsmiddagsminglet kring arbetsintegrande sociala företag som skulle genomförts den 19 mars är uppskjutet till hösten och anpassas till de nya förhållandena på arbetsmarknaden
 • Samordningsförbundets kansli arbetar hemifrån
 • När det gäller övrig verksamhet återkommer vi med aktuell information till berörda samt uppdaterar på vår hemsida.

 
 
Med anledning av det stora behovet av information kopplat till Coronaviruset har Försäkringskassan en särskild sida med aktuell information:
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler
 

Samordningsförbundets planerade eftermiddagsmingel om arbetsintegrerande sociala företag den 19 mars ställs in.
Vår bedömning är att vi det nuvarande läget inte vill riskera att bidra till smittspridning, framförallt med tanke på att en betydande del av deltagarna tillhör riskgrupper. 
Vi planerar att istället genomföra minglet under april. Vi återkommer med mer information.  

2020 > 03

I dessa coronatider, när det som vanligen är självklart inte längre fungerar, stimuleras vi att pröva nya arbetssätt för att utföra arbetsuppgifterna. Det gäller också för Samordningsförbundets insats för den unga målgruppen, HOPPET. Ryggraden i HOPPETS verksamhet är vanligen ”drop in”-tiderna då de unga kan komma till HOPPETS lokal på Runbyvägen 11 i Upplands Väsby. För att hålla fortsatt kontakt med målgruppen under den tiden lokalen hålls stängs så har HOPPET börjat med ”digitala drop in”.

Tina Claesson, samordnare för HOPPET beskriver de ”Digitala drop in” så här: 
”I vår server på Discord får du möjlighet som ung att träffa oss i personalen och umgås med andra som redan är i fullgång med sin planering på HOPPET. Vi hoppas att detta kan ge ett skönt avbrott i vardagen och ett tillfälle att få skratta lite och bli intresserad av att testa andra aktiviteter vi erbjuder.”

Sagt av en deltagare på Hoppet: "Jag tycker att de digitala drop-in fungerar bra… även om det skulle utmana mig mer om jag fick träffa människor på riktigt”

Digitala drop in fungerar så här:
Skicka ett sms eller ett mejl till någon av oss i personalen så bjuder vi in dig till vår server. Via den inbjudan skaffar du dig ett eget konto på Discord och då får du tillgång till HoppetOnline, som vår server heter. Har du aldrig varit i kontakt med HOPPET tidigare och vill veta mer om oss är det bara att kontakta oss på telefonen eller mejl.

På denna korta tid har det visat sig att det fungerat bra med den nya digitala metoden så att HOPPET:s personal planerar att fortsätta med den som ett komplement även efter denna tid. Detta för att bygga en neutral kommunikationskanal för alla dem som inte kan ta sig till HOPPET på grund av stark oro, kraftig nedstämdhet eller liknande.

Samordningsförbundet hade planerat ett eftermiddagsmingel om arbetsintegrerande sociala företag (ASF) till den 19 mars. Det ställdes in för att inte riskera att bidra till smittspridning. Sedan dess har mycket hänt. Det mesta tyder på att läget på arbetsmarknaden kommer vara ett helt annat framöver. Vi kommer att behöva de sociala företagen mer än någonsin. Vi har därför valt att skjuta eftermiddagsminglet till hösten 2020 för att bättre möta de nya förutsättningarna. 
Under tiden ger vi stöd till ASF till exempel genom webbbinarier och information till kommuner och övriga medlemsparter genom riktade insatser. 
 

Vid Samordningsförbudets styrelsemöte den 18 mars 2020 behandlades årsredovisningen för 2019. Samordningsförbundets verksamhet tagit stora steg framåt under 2019. Några exempel på detta:

 • Förbundet har drivit tre Resursteam, ett i varje kommun. Teamen är multikompetenta och består av medarbetare från alla medlemsparter. Resursteamen har utvärderats och visar goda resultat. 
 • Projektet SAMRE, som riktade sig till sjukskrivna utan sjukpenning, har genomfört sitt sista projektår.  Resultatet från projektet är bland annat att en SAMRE-modell tagits fram och gemensam lokal överenskommelse tecknats mellan samordningsförbundets medlemsparter. 
 • Insatsen HOPPET som riktar sig till målgruppen 16-29 år startade i maj 2019. Många deltagare har hittat till verksamheten vars syfte är att motivera de unga att ta nästa steg för att komma vidare.
 • Samordningsförbundet har beviljats medel från ESF för två olika projekt. Från 2020 deltar förbundet i de länsövergripande ESF-projekt: MIA Vidare och Rätt stöd för mig tillsammans med andra samordningsförbund. 
 • Sex välbesökta frukostmöten har genomförts i syfte att inspirera och kompetensutveckla medlemsparternas medarbetare och chefer.
 • De arbetsintegrerande sociala företagen (ASF) i de tre kommunerna har uppmärksammats som viktiga samarbetspartners.   


Under 2019 har totalt 299 personer, 170 kvinnor och 129 män, registrerats som deltagare i någon av de tre insatserna. En betydande del av deltagarna har gjort någon form av stegförflyttningar. Under året har 12 personer gått ut i icke subventionerat arbete och ytterligare fem i subventionerat arbete. 
Samordningsförbundets verksamhet fortsätter att utvecklas under 2020. Det finns flera stora utmaningar att ta tag i:
HOPPET och Resursteamen kommer under 2020 gå in i varsitt ESF-projekt Rätt stöd för mig och Mia Vidare. Det kommer medföra såväl mer pengar till insatsen som mer administration

 • SAMRE är avslutat som projekt. Nu ligger utmaningen i att implementera och hålla i arbetet utifrån SAMRE-modellen i främst kommunerna. Ansvaret för att förvalta överenskommelsen och SAMRE-modellen ligger på Resursteamens styrgrupp.
 • Säkerställa att det IOP, Idéburet och offentligt partnerskap, som tecknats mellan Samordningsförbundet och Coompanion med kompletterande aktörer blir framgångsrik. Det handlar bl a om att stärka samverkan mellan ASF och övriga näringslivet 
 • Öka kunskapen om IPS, Individual placement and support, inom medlemsparterna


Årsredovisningen i sin helhet kan du läsa på denna länk.

Den rådande situationen med anledning av Coronaviruset (Covid-19) påverkar givetvis även Samordningsförbundets verksamhet på olika sätt. Nedan följer uppdaterad information:

 • Resursteamen genomför inga fysiska möten med deltagare, utan sköter avstämningar via telefon. Om du har frågor kontakta koordinator Maria Anger.
 • HOPPET:s lokal håller tillsvidare stängt. HOPPET:s personal håller kontakt med deltagarna på andra sätt tillsvidare. En ny metod ”digitalt drop in” har börjat tillämpas. Om du har frågor kontakta samordnare Tina Claesson.
 • Samordningsförbundet ger via vårt IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap) med tre aktörer stöd till arbetsintegrerade sociala företag till exempel genom till exempel webbbinarier samt riktad information till kommuner och övriga medlemsparter
 • Eftermiddagsmiddagsminglet kring arbetsintegrande sociala företag som skulle genomförts den 19 mars är uppskjutet till hösten och anpassas till de nya förhållandena på arbetsmarknaden
 • Samordningsförbundets kansli arbetar hemifrån
 • När det gäller övrig verksamhet återkommer vi med aktuell information till berörda samt uppdaterar på vår hemsida.

 
 
Med anledning av det stora behovet av information kopplat till Coronaviruset har Försäkringskassan en särskild sida med aktuell information:
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler
 

Samordningsförbundets planerade eftermiddagsmingel om arbetsintegrerande sociala företag den 19 mars ställs in.
Vår bedömning är att vi det nuvarande läget inte vill riskera att bidra till smittspridning, framförallt med tanke på att en betydande del av deltagarna tillhör riskgrupper. 
Vi planerar att istället genomföra minglet under april. Vi återkommer med mer information.  

-

Mediakontakt

Kipa Poikolainen, tel. 073-915 17 89.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Fyll i och skicka! Vi sprider inte dina uppgifter vidare till andra. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter här. Vill du avsluta prenumerationen? Kontakta förbundet! 

Nyhetsbrev