Nyheter

There are no entries for this period.

2020 > 06

Trevlig sommar!

Den gångna våren blev inte riktigt som vi tänkt oss. Den har präglats av omställning och anpassning till situationen under Coronapandemin. Vi har trots detta fortsatt att utveckla insatser som finansieras av Samordningsförbundet. Oavsett hur läget är i höst kommer vi fortsätta vårt arbete med att stödja människor så att de utvecklas och tar sig in på arbetsmarknaden.
 
Vi önskar alla en trevlig sommar! Ta tillvara möjligheter att koppla av och ladda batterierna inför hösten.
 
Samordningsförbundets kansli är bemannat, på distans, enligt följande i sommar:
 
v. 26               Roger Sjöberg
v. 27               Roger Sjöberg
v. 28               Stängt
v. 29               Kipa Poikolainen
v. 30               Stängt
v. 31               Stängt
v. 32               Roger Sjöberg
 
Kontaktuppgifter finns här
 
Vid akuta ärenden de veckor där kansliet är stängt kontakta förbundschef Kipa PoikolainenFredagen den 12 juni startade arbetet i Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtunas delprojekt av MIA Vidare i gång på allvar med en planeringsdag i gröngräset vid Edsvikskyrkan i Sollentuna. Under några timmar samlades alla medarbetare i projektet under ledning av delprojektledaren Kristina Rahbari för att planera arbetet framöver. Även om vi nu är vi skolavslutningstider var det snarare skolstart i luften. Medarbetare är förväntansfulla inför arbetet med att stötta deltagarna mot arbete och egen försörjning.
 
MIA Vidare är en samverkan mellan åtta samordningsförbund i Stockholms län och delfinansieras till nästan 50% av Europeiska Socialfonden (ESF). Samordningsförbundets insats Resursteamen är nu en del av MIA Vidare. Resursteamen är en gemensam samverkansplattform för de individer som hamnar mellan stolarna och är i behov av samordnat stöd från flera av parterna och som de inte kan få genom ordinarie verksamhet. Alla myndighetsparter kan remittera in till Resursteamen och individen själv medverkar.. Det finns ett team per kommun. I nuläget finns kommun, försäkringskassa och arbetsförmedling  representerade i teamen. Utöver myndighetsroller kommer även en roll som kallas ”Case Managers” att kopplas in. Case managers kan ge ytterligare stöd för deltagaren.
 
MIA Vidare kommer att ta in totalt 130 personer från nu fram till 30 september 2022. 

Den 11 juni genomförde Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna sitt första digitala frukostmöte. Den pågående Coronapandemin har tvingat oss att ställa om verksamheten och prova nya metoder. Cirka 40 personer valde att logga in för att lära sig mer om och ställa frågor kring de två ESF-projekten ”Rätt stöd för mig” och ”MIA Vidare”.
 
Tina Claesson, delprojektledare för ”Rätt stöd för mig”, presenterade ESF-projektet samt verksamheten HOPPET som är den del i projektet. Projektet inleddes den 1 april och målgruppen är unga mellan 16-35 år som behöver samordnat stöd. Projektet drivs gemensamt av tre samordningsförbund i Stockholms län.
 
Kristina Rahbari, delprojektledare för ”MIA Vidare”, informerade om projektet som startade den 1 juni. Projektet drivs gemensamt av alla samordningsförbund i Stockholms län och är en fortsättning på det tidigare ”MIA”-projektet. Förbundets insats Resursteamen är nu en del av MIA Vidare och målgruppen är individer i behov av samordnat stöd mellan 16-64 år.
 
Samordningsförbundet planerar att genomföra fler digitala frukostmöten under hösten. Vi hoppas också att pandemin avtar så att vi, under höstens gång, kan gå tillbaka till att arrangera frukostmöten där vi samlas i samma lokal.

Samordningsförbundets insatser behövs mer än någonsin. Vårt arbete fortsätter givetvis även under Coronapandemin, även om vi får arbeta på andra sätt än vad vi vanligtvis gör.
 
I den rapport över tertial 1 som samordningsförbundets styrelse behandlade den 28 maj visar att 118 deltagare varit inskrivna i Samordningsförbundets insatser under första kvartalet 2020. När det gäller utfall är målen för båda de två pågående insatserna, HOPPET OCH Resursteamen, att 20 procent av avslutade deltagare ska ha gått vidare till arbete eller studier. Under första tertialet är utfallet 16 procent för HOPPET och 13 procent för Resursteamen. Utifrån situationen där Coronapandemin påverkat insatserna, och även påverkat arbetsmarknaden i stort, är det ett acceptabelt utfall för första tertialet och målet på 20 procent ligger klart inom räckhåll om vi ser till hela året. Tilläggas ska även göras att båda projekten under första tertialet har varit inne i infasningen i att bli del av varsitt ESF-projekt, vilket påverkat arbetet på flera olika sätt.
 
Samordningsförbundets styrelse beslutade på styrelsemöte i maj att ta fram en strategi för samverkan med näringsliv och arbetsintegrerande sociala företag. Behovet av samordningsförbundens verksamhet kommer att vara större än någonsin.

Den 1 juni fyllde Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna tre år. Vi har under den tiden hunnit starta tre insatser. Ett av dem SAMRE har avslutats och implementerats i ordinarie verksamhet. Vi har genomfört ett tiotal frukostmöten och många workshops. Totalt har 341 deltagare varit in skrivna i någon insatserna. Av de avslutade deltagarna har cirka 25 personer gått ut i arbete och ytterligare cirka 10 gått vidare till studier. Behovet av samordningsförbundens verksamhet kommer att vara större än någonsin de kommande åren. Arbetet fortsätter…

Tema: Lär dig mer om ESF projekten - Rätt stöd för mig! och MIA Vidare

 
Vilka får komma till Rätt stöd för mig? Vilka aktiviteter erbjuds de unga?
Hur kommer Resursteamen att fungera nu? Vilka får remitteras till MIA Vidare?
Träffa de både projektledarna Tina Claesson och Kristina Rahbari och hör om alla de spännande planerna.
 
Vi hoppas att så många som möjligt hänger med på vårt digitala forum! Anmäl dig redan idag och boka in tiden i kalendern så att du får möjlighet att lära dig mer om de två projekten som delfinansieras av Europeiska socialfonden.
 
Datum: torsdagen den 11 juni 2020
Tid: mötet pågår mellan 8.30-9.30
Plats: digitalt, länk skickas några dagar innan mötet till dem som anmält sig (per e-post)
Anmälan: senast fredagen den 5 juni till Roger Sjöberg, roger.sjoberg@sollentuna.se eller via länk

2020 > 06

Trevlig sommar!

Den gångna våren blev inte riktigt som vi tänkt oss. Den har präglats av omställning och anpassning till situationen under Coronapandemin. Vi har trots detta fortsatt att utveckla insatser som finansieras av Samordningsförbundet. Oavsett hur läget är i höst kommer vi fortsätta vårt arbete med att stödja människor så att de utvecklas och tar sig in på arbetsmarknaden.
 
Vi önskar alla en trevlig sommar! Ta tillvara möjligheter att koppla av och ladda batterierna inför hösten.
 
Samordningsförbundets kansli är bemannat, på distans, enligt följande i sommar:
 
v. 26               Roger Sjöberg
v. 27               Roger Sjöberg
v. 28               Stängt
v. 29               Kipa Poikolainen
v. 30               Stängt
v. 31               Stängt
v. 32               Roger Sjöberg
 
Kontaktuppgifter finns här
 
Vid akuta ärenden de veckor där kansliet är stängt kontakta förbundschef Kipa PoikolainenFredagen den 12 juni startade arbetet i Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtunas delprojekt av MIA Vidare i gång på allvar med en planeringsdag i gröngräset vid Edsvikskyrkan i Sollentuna. Under några timmar samlades alla medarbetare i projektet under ledning av delprojektledaren Kristina Rahbari för att planera arbetet framöver. Även om vi nu är vi skolavslutningstider var det snarare skolstart i luften. Medarbetare är förväntansfulla inför arbetet med att stötta deltagarna mot arbete och egen försörjning.
 
MIA Vidare är en samverkan mellan åtta samordningsförbund i Stockholms län och delfinansieras till nästan 50% av Europeiska Socialfonden (ESF). Samordningsförbundets insats Resursteamen är nu en del av MIA Vidare. Resursteamen är en gemensam samverkansplattform för de individer som hamnar mellan stolarna och är i behov av samordnat stöd från flera av parterna och som de inte kan få genom ordinarie verksamhet. Alla myndighetsparter kan remittera in till Resursteamen och individen själv medverkar.. Det finns ett team per kommun. I nuläget finns kommun, försäkringskassa och arbetsförmedling  representerade i teamen. Utöver myndighetsroller kommer även en roll som kallas ”Case Managers” att kopplas in. Case managers kan ge ytterligare stöd för deltagaren.
 
MIA Vidare kommer att ta in totalt 130 personer från nu fram till 30 september 2022. 

Den 11 juni genomförde Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna sitt första digitala frukostmöte. Den pågående Coronapandemin har tvingat oss att ställa om verksamheten och prova nya metoder. Cirka 40 personer valde att logga in för att lära sig mer om och ställa frågor kring de två ESF-projekten ”Rätt stöd för mig” och ”MIA Vidare”.
 
Tina Claesson, delprojektledare för ”Rätt stöd för mig”, presenterade ESF-projektet samt verksamheten HOPPET som är den del i projektet. Projektet inleddes den 1 april och målgruppen är unga mellan 16-35 år som behöver samordnat stöd. Projektet drivs gemensamt av tre samordningsförbund i Stockholms län.
 
Kristina Rahbari, delprojektledare för ”MIA Vidare”, informerade om projektet som startade den 1 juni. Projektet drivs gemensamt av alla samordningsförbund i Stockholms län och är en fortsättning på det tidigare ”MIA”-projektet. Förbundets insats Resursteamen är nu en del av MIA Vidare och målgruppen är individer i behov av samordnat stöd mellan 16-64 år.
 
Samordningsförbundet planerar att genomföra fler digitala frukostmöten under hösten. Vi hoppas också att pandemin avtar så att vi, under höstens gång, kan gå tillbaka till att arrangera frukostmöten där vi samlas i samma lokal.

Samordningsförbundets insatser behövs mer än någonsin. Vårt arbete fortsätter givetvis även under Coronapandemin, även om vi får arbeta på andra sätt än vad vi vanligtvis gör.
 
I den rapport över tertial 1 som samordningsförbundets styrelse behandlade den 28 maj visar att 118 deltagare varit inskrivna i Samordningsförbundets insatser under första kvartalet 2020. När det gäller utfall är målen för båda de två pågående insatserna, HOPPET OCH Resursteamen, att 20 procent av avslutade deltagare ska ha gått vidare till arbete eller studier. Under första tertialet är utfallet 16 procent för HOPPET och 13 procent för Resursteamen. Utifrån situationen där Coronapandemin påverkat insatserna, och även påverkat arbetsmarknaden i stort, är det ett acceptabelt utfall för första tertialet och målet på 20 procent ligger klart inom räckhåll om vi ser till hela året. Tilläggas ska även göras att båda projekten under första tertialet har varit inne i infasningen i att bli del av varsitt ESF-projekt, vilket påverkat arbetet på flera olika sätt.
 
Samordningsförbundets styrelse beslutade på styrelsemöte i maj att ta fram en strategi för samverkan med näringsliv och arbetsintegrerande sociala företag. Behovet av samordningsförbundens verksamhet kommer att vara större än någonsin.

Den 1 juni fyllde Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna tre år. Vi har under den tiden hunnit starta tre insatser. Ett av dem SAMRE har avslutats och implementerats i ordinarie verksamhet. Vi har genomfört ett tiotal frukostmöten och många workshops. Totalt har 341 deltagare varit in skrivna i någon insatserna. Av de avslutade deltagarna har cirka 25 personer gått ut i arbete och ytterligare cirka 10 gått vidare till studier. Behovet av samordningsförbundens verksamhet kommer att vara större än någonsin de kommande åren. Arbetet fortsätter…

Tema: Lär dig mer om ESF projekten - Rätt stöd för mig! och MIA Vidare

 
Vilka får komma till Rätt stöd för mig? Vilka aktiviteter erbjuds de unga?
Hur kommer Resursteamen att fungera nu? Vilka får remitteras till MIA Vidare?
Träffa de både projektledarna Tina Claesson och Kristina Rahbari och hör om alla de spännande planerna.
 
Vi hoppas att så många som möjligt hänger med på vårt digitala forum! Anmäl dig redan idag och boka in tiden i kalendern så att du får möjlighet att lära dig mer om de två projekten som delfinansieras av Europeiska socialfonden.
 
Datum: torsdagen den 11 juni 2020
Tid: mötet pågår mellan 8.30-9.30
Plats: digitalt, länk skickas några dagar innan mötet till dem som anmält sig (per e-post)
Anmälan: senast fredagen den 5 juni till Roger Sjöberg, roger.sjoberg@sollentuna.se eller via länk

-

Mediakontakt

Kipa Poikolainen, tel. 073-915 17 89.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Fyll i och skicka! Vi sprider inte dina uppgifter vidare till andra. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter här. Vill du avsluta prenumerationen? Kontakta förbundet! 

Nyhetsbrev