Nyheter

There are no entries for this period.

2020 > 09

Vill du veta vad som händer hos Arbetsförmedlingen och vad som planeras framåt? Kom och lyssna på representanter som berättar om nuläget och om planerna framåt.
 
Tid och plats
Datum: onsdagen den 21 oktober 2020
Tid: mötet pågår mellan 8.30-9.30. Frågestund 9.30-9.45. Länken öppnas kl. 8.15
Plats: digitalt, länk skickas några dagar innan mötet till de som anmält sig
Anmälan: senast fredagen den 16 oktober via länk
 
Medverkande är Amer Baalbaki, regional samverkanssamordnare i Stockholm och Robert Flognfeldt, verksamhetsanalytiker, Sektionschef Christer Rindensbacher kommer att finnas tillgänglig för lokala frågor
Webbinariet är ett samarrangemang mellan tre Samordningsförbund i Norra Stockholm: Roslagen, Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna och Sundbybergs stad.  Välkommen att delta i Samordningsförbundens webbinarium! Lär dig och ställ dina frågor!
 
Varmt välkommen!

Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna deltog nyligen tillsammans med fem andra Samordningsförbund i Stockholms län i en bilaga om psykisk hälsa. Syftet med deltagandet i bilagan var att synliggöra och uppmärksamma samordningsförbunden och dess möjligheter att bidra till positiv samhällsutveckling. Den del som handlar om Samordningsförbunden har rubriken ”Samordningsförbunden möjliggör individanpassad och gränsöverskridande satsningar”.
 
En del av bilagan är en artikel om en av HOPPET:s deltagare, Jamie. I artikeln berättar Jamie om sitt deltagande i den öppna mötesplatsen Hoppet i Upplands Väsby. Ett deltagande som blev en början på en ny framtid med praktik och folkhögskolestudier. Via Hoppet fick Jamie hjälp att hitta sin inre motivation och staka ut sin egen framtid. Framtidsdrömmen är att bli fotograf eller karaktärsdesigner i spelbranschen. 

Den 16 september hölls höstens första digitala frukostmöte med temat ”Hur arbetar vi idag med de som är sjukskrivna utan sjukpenning?” Webbinariet var en uppföljning av det projekt, SAMRE, som Samordningsförbundet bedrev mellan 2017-2019.
 
Mötets inleddes av Samordningsförbundets ordförande Mattias Askerson som hälsade alla välkomna. Två av projektmedarbetarna i SAMRE-projektet Anita Javani från Försäkringskassan och Annika Holmberg från Sollentuna kommun informerade sedan om SAMRE-projektet och hur arbetet fortsatt efter det.
 
SAMRE-projektet var framförallt en strukturell insats som bland annat tog fram nya arbetssätt kring gruppen sjukskrivna utan sjukpenning. Projektet har också skapat större förståelse mellan de olika medlemsparterna och deras olika uppdrag. Inte minst handlar det om kvaliteten på läkarintyg. SAMRE-projektet avslutades vid senaste årsskifte. Slutrapporten från projektet och övrig dokumentation finns på Samordningsförbundets hemsida. I samband med att insatsen avslutades tecknades en överenskommelse mellan medlemsparterna om hur det nya arbetssättet ska implementeras och följas upp.
 
Kommunerna arbetar efter SAMRE modellen, men det är ett arbete som behöver hållas levande och fortsätta. Den pågående Coronapandemin har också påverkat möjligheten att arbeta med målgruppen. Det finns också ett nätverk för de som arbetar med målgruppen hos de olika medlemsparterna.
 
Samordningsförbundet har i nuläget bokat in ytterligare två digitala frukostmöten under hösten dels den 21 oktober om arbetsförmedlingen och dels den 25 november om arbetsintegrerade sociala företag.

Den rådande Coronapandemin har medfört att många aktiviteter har ställts om till digitala möten. Det gäller även de frukostmöten och seminarier som samordningsförbunden arrangerar.
 
Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna genomförde sitt första digitala frukostmöte i juni och under hösten planeras för fler. I nuläget är två webbinarier planerade under hösten. Dels den 16 september om ”Hur arbetar vi idag med de som är sjukskrivna utan sjukpenning?” dels den 21 oktober ”Aktuellt inom Arbetsförmedlingen”.
 
De flesta samordningsförbund i Stockholms län genomför under hösten webbinarier kring intressanta ämnen. Det går bra att anmäla sig till dem även för de som inte är aktiva inom just det förbundet. Hur du anmäler dig framgår på respektive förbunds hemsida.
 
 
11/9 ”Kunskapsdialog – steg 1: MUCF och Unga som varken arbetar eller studerar”
Samordningsförbundet Södertälje
15/9 ”MIA vidare Roslagen”
Samordningsförbundet Roslagen
17/9 ”Boendestöd och personligt ombud”
Samordningsförbundet HBS
18/9 ”Konsekvenser av Corona – hur har krisen påverkat samordningsförbundets målgrupper?”
Samordningsförbundet Östra Södertörn
22/9 ”Individuell Placement and support (IPS)- stöd ut i arbete för personer med psykisk ohälsa”
Samordningsförbundet HBS
1/10 ” Webbinarium med Arbetsförmedlingen”   
Samordningsförbundet Södertälje
7/10 ”Arbetsintegrerande sociala företag”
Samordningsförbundet Roslagen
8/10 ” Medborgare som medskapare- så utvecklar vi samverkan inom offentlig verksamhet”
Samordningsförbundet HBS                       
14/10 ”Att förstå sin egen utsatthet  - stöd för professionella i människovårdande yrken – Jakob Carlander föreläsare”
Samordningsförbundet Sundbyberg
23/10 ”Rasism och diskriminering på arbetsmarknaden, hur lyfter vi blicken och hjälps åt att göra rätt? Kitimbwa Sabuni (Vidga Normen)”
Samordningsförbundet Östra Södertörn
4/11 ”Webbinarium med Försäkringskassan”
Samordningsförbundet Södertälje
17/11 ”Webbinarium: med Psykiatrin”
Samordningsförbundet Södertälje
23-27/11 Föreläsningar och webbinarier ”vecka fri från våld”  
Samordningsförbundet Sundbyberg

2020 > 09

Vill du veta vad som händer hos Arbetsförmedlingen och vad som planeras framåt? Kom och lyssna på representanter som berättar om nuläget och om planerna framåt.
 
Tid och plats
Datum: onsdagen den 21 oktober 2020
Tid: mötet pågår mellan 8.30-9.30. Frågestund 9.30-9.45. Länken öppnas kl. 8.15
Plats: digitalt, länk skickas några dagar innan mötet till de som anmält sig
Anmälan: senast fredagen den 16 oktober via länk
 
Medverkande är Amer Baalbaki, regional samverkanssamordnare i Stockholm och Robert Flognfeldt, verksamhetsanalytiker, Sektionschef Christer Rindensbacher kommer att finnas tillgänglig för lokala frågor
Webbinariet är ett samarrangemang mellan tre Samordningsförbund i Norra Stockholm: Roslagen, Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna och Sundbybergs stad.  Välkommen att delta i Samordningsförbundens webbinarium! Lär dig och ställ dina frågor!
 
Varmt välkommen!

Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna deltog nyligen tillsammans med fem andra Samordningsförbund i Stockholms län i en bilaga om psykisk hälsa. Syftet med deltagandet i bilagan var att synliggöra och uppmärksamma samordningsförbunden och dess möjligheter att bidra till positiv samhällsutveckling. Den del som handlar om Samordningsförbunden har rubriken ”Samordningsförbunden möjliggör individanpassad och gränsöverskridande satsningar”.
 
En del av bilagan är en artikel om en av HOPPET:s deltagare, Jamie. I artikeln berättar Jamie om sitt deltagande i den öppna mötesplatsen Hoppet i Upplands Väsby. Ett deltagande som blev en början på en ny framtid med praktik och folkhögskolestudier. Via Hoppet fick Jamie hjälp att hitta sin inre motivation och staka ut sin egen framtid. Framtidsdrömmen är att bli fotograf eller karaktärsdesigner i spelbranschen. 

Den 16 september hölls höstens första digitala frukostmöte med temat ”Hur arbetar vi idag med de som är sjukskrivna utan sjukpenning?” Webbinariet var en uppföljning av det projekt, SAMRE, som Samordningsförbundet bedrev mellan 2017-2019.
 
Mötets inleddes av Samordningsförbundets ordförande Mattias Askerson som hälsade alla välkomna. Två av projektmedarbetarna i SAMRE-projektet Anita Javani från Försäkringskassan och Annika Holmberg från Sollentuna kommun informerade sedan om SAMRE-projektet och hur arbetet fortsatt efter det.
 
SAMRE-projektet var framförallt en strukturell insats som bland annat tog fram nya arbetssätt kring gruppen sjukskrivna utan sjukpenning. Projektet har också skapat större förståelse mellan de olika medlemsparterna och deras olika uppdrag. Inte minst handlar det om kvaliteten på läkarintyg. SAMRE-projektet avslutades vid senaste årsskifte. Slutrapporten från projektet och övrig dokumentation finns på Samordningsförbundets hemsida. I samband med att insatsen avslutades tecknades en överenskommelse mellan medlemsparterna om hur det nya arbetssättet ska implementeras och följas upp.
 
Kommunerna arbetar efter SAMRE modellen, men det är ett arbete som behöver hållas levande och fortsätta. Den pågående Coronapandemin har också påverkat möjligheten att arbeta med målgruppen. Det finns också ett nätverk för de som arbetar med målgruppen hos de olika medlemsparterna.
 
Samordningsförbundet har i nuläget bokat in ytterligare två digitala frukostmöten under hösten dels den 21 oktober om arbetsförmedlingen och dels den 25 november om arbetsintegrerade sociala företag.

Den rådande Coronapandemin har medfört att många aktiviteter har ställts om till digitala möten. Det gäller även de frukostmöten och seminarier som samordningsförbunden arrangerar.
 
Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna genomförde sitt första digitala frukostmöte i juni och under hösten planeras för fler. I nuläget är två webbinarier planerade under hösten. Dels den 16 september om ”Hur arbetar vi idag med de som är sjukskrivna utan sjukpenning?” dels den 21 oktober ”Aktuellt inom Arbetsförmedlingen”.
 
De flesta samordningsförbund i Stockholms län genomför under hösten webbinarier kring intressanta ämnen. Det går bra att anmäla sig till dem även för de som inte är aktiva inom just det förbundet. Hur du anmäler dig framgår på respektive förbunds hemsida.
 
 
11/9 ”Kunskapsdialog – steg 1: MUCF och Unga som varken arbetar eller studerar”
Samordningsförbundet Södertälje
15/9 ”MIA vidare Roslagen”
Samordningsförbundet Roslagen
17/9 ”Boendestöd och personligt ombud”
Samordningsförbundet HBS
18/9 ”Konsekvenser av Corona – hur har krisen påverkat samordningsförbundets målgrupper?”
Samordningsförbundet Östra Södertörn
22/9 ”Individuell Placement and support (IPS)- stöd ut i arbete för personer med psykisk ohälsa”
Samordningsförbundet HBS
1/10 ” Webbinarium med Arbetsförmedlingen”   
Samordningsförbundet Södertälje
7/10 ”Arbetsintegrerande sociala företag”
Samordningsförbundet Roslagen
8/10 ” Medborgare som medskapare- så utvecklar vi samverkan inom offentlig verksamhet”
Samordningsförbundet HBS                       
14/10 ”Att förstå sin egen utsatthet  - stöd för professionella i människovårdande yrken – Jakob Carlander föreläsare”
Samordningsförbundet Sundbyberg
23/10 ”Rasism och diskriminering på arbetsmarknaden, hur lyfter vi blicken och hjälps åt att göra rätt? Kitimbwa Sabuni (Vidga Normen)”
Samordningsförbundet Östra Södertörn
4/11 ”Webbinarium med Försäkringskassan”
Samordningsförbundet Södertälje
17/11 ”Webbinarium: med Psykiatrin”
Samordningsförbundet Södertälje
23-27/11 Föreläsningar och webbinarier ”vecka fri från våld”  
Samordningsförbundet Sundbyberg

-

Mediakontakt

Kipa Poikolainen, tel. 073-915 17 89.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Fyll i och skicka! Vi sprider inte dina uppgifter vidare till andra. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter här. Vill du avsluta prenumerationen? Kontakta förbundet! 

Nyhetsbrev