HOPPET

HOPPETs lokaler invigdes den 22 maj - läs mer här.  

HOPPET riktar sig till unga mellan 16 och 29 år som inte arbetar eller studerar och är i behov av samordnat stöd till följd av till exempel psykisk ohälsa. Insatsen ger möjlighet till stöd, vägledning och hjälp med exempelvis myndighetskontakter. En bra start kan vara att komma till HOPPETs lokaler för att ta en fika och ta del av vilka aktiviteter vi kan erbjuda.

Målet är arbete eller studier, men för att nå dit kan det krävas många små stegförflyttningar som leder till ett självständigare liv och ökat självförtroende.

Förbundets finansiering gör det möjligt för myndigheterna att tillsammans ge det samordnade stöd och den vägledning som behövs för att de unga på kort eller längre sikt ska kunna komma in på arbetsmarknaden och försörja sig själva.

Mötesplats på Runbyvägen i Upplands Väsby

Unga välkomnas till HOPPETs mötesplats på Runbyvägen 11, Upplands Väsby. 
Se karta
Öppettider drop-in fram till augusti: Måndag: 14-16 Tisdag: 14-16 Torsdag: 15-18
Fredag: 13-15
OBS! Drop-in stängt 5:e, 7:e och 8:e november på grund av personalutbildning!!

I HOPPETs lokaler kommer handläggare från olika myndigheter att finnas tillgängliga för att erbjuda studie- och yrkesvägledning, kuratorstöd, hälsovägledning med mera. Där ska också finnas mentorskaps- och näringslivskompetens och även uppsökande verksamhet kommer att bedrivas. HOPPET anordnar också temainriktade träffar, inspirationstillfällen och seminarier.

HOPPET på Instagram: hoppet_suvs

Tina Claesson, samordnare
Tel. 070-198 08 67, 08-518 088 67 

Fredrik Bernhardtz Sinkkonen coach/vägledare
Tel. 070-198 08 46, 08-518 088 46

Alissa Part, peer support
070-198 08 64, 08-518 088 64

Kartläggning bakom insatsen

En kartläggning gjordes i de tre kommunerna som utgångspunkt för insatsen. Läs den här

HOPPET invigdes den 22 maj.
HOPPET invigdes den 22 maj.

Samverkan mellan myndigheter

Flera myndigheter samverkar i insatsen, som startade i december 2018: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Stockholm (vården) och kommunerna Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna. 

HOPPET ger utrymme för skapande och kreativitet - dikt och dekor till invigningen.
HOPPET ger utrymme för skapande och kreativitet - dikt och dekor till invigningen.