Insats för unga

En ny insats startade i december 2018, riktad till unga som varken arbetar eller studerar och behöver mer stöd än de kan få genom ordinarie insatser.

Tanken är att ta hjälp av målgruppen när det gäller att hitta ett lämpligt namn på insatsen. 

Förbundets finansiering gör det möjligt för myndigheterna att tillsammans ge det samordnade stöd och den vägledning som behövs för att ungdomarna på kort eller längre sikt ska kunna komma in på arbetsmarknaden och försörja sig själva.

Det kommer att skapas en gemensam mötesplats med central placering i Upplands Väsby. Där ska olika myndigheter finnas tillgängliga för att erbjuda studie- och yrkesvägledning, kuratorstöd, hälsovägledning med mera. Där ska också finnas mentorskaps- och näringslivskompetens och även uppsökande verksamhet kommer att bedrivas.

Tina Claesson, samordnare
Tel. 070-198 08 67, 08-518 088 67 

Kartläggningar bakom insatsen

Kartläggningar gjordes i de tre kommunerna som utgångspunkt för insatsen. Läs dem här