Resursteam

Resursteam bildades under 2018 i våra tre kommuner, ett i varje och utifrån lokala behov och förutsättningar. I teamen samverkar handläggare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen och vården.

Syftet med dessa samarbetsplattformar är att kunna ge vägledning till personer som har behov av samordnat stöd från flera myndigheter. Personerna kan ha ”ramlat mellan myndigheternas stolar” – eller riskera att hamna där – då deras behov av rehabilitering inte kan tillgodoses inom ordinarie verksamheter.

Genom att jobba i ett myndighetsövergripande team får man en optimal överblick över samtliga insatser som kan vara aktuella och hur de kan kombineras för att göra en anställning, egenföretagade eller studier möjliga – på kort eller längre sikt.

Att samverka på det här sättet har visat sig ge mycket goda resultat i många kommuner. Förbundet gör samverkan möjlig genom att finansiera en koordinator som håller ihop arbetet och utvecklingen av gemensamma arbetssätt. 

Maria Anger, koordinator
Tel. 010-487 48 98 (växel 0771-60 00 00) 
Besöksadress: Tingsvägen 17, Sollentuna

Har du deltagare att föreslå?  

Resursteamens koordinator Maria Anger tar emot förslag på personer som kan komma ifråga för vägledning i Resursteamen. Du som är handläggare eller kontaktperson på någon av de samverkande myndigheterna kan lämna in en intresseanmälan tillsammans med den person det gäller. Här nedan finns mer information samt blanketter. 

Myndighetssamverkan med deltagaren i centrum

Vid förbundets frukostmöte i maj 2019 illustrerades arbetssättet genom dramaturgi - ett uppskattat inslag!

Huvudrollen – en deltagare – spelades av Maria Öhman, i keps. Övriga medverkande, som representerade olika myndigheter: från vänster Lilian Khader, Maria Anger, Johanna Thunholm, Mari Ganson och Anahita Javani.