Resursteamen och projekt MIA Vidare

MIA Vidare är en samverkan mellan åtta samordningsförbund i Stockholms län.
MIA Vidare drivs av Samordningsförbunden Östra Södertörn, Huddinge Botkyrka Salem, Roslagen, Stockholm, Sollentuna Upplands Väsby Sigtuna, Sundbyberg, Södertälje och VärNa. Samordningsförbundet Östra Södertörn är projektägare. Europeiska Socialfonden bidrar med 78 miljoner kronor och förbunden medfinansierar med lika mycket.
 
Genom en kraftsamling med samordningsförbundens parter Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, tjugo kommuner och Region Stockholm utvecklar projekt Mia Vidare metoder och arbetssätt och stärker samverkan i regionen. Med samordningsförbunden som bas använder vi våra gemensamma finansiella muskler och växlar upp detta med delfinansiering från Europeiska Socialfonden.
Vårt mål är att ingen ska hamna mellan stolarna i sina kontakter med myndigheterna. Vår målgrupp är personer mellan 16 och 64 år. Deltagarna har ofta en komplex situation och behöver ett samordnat stöd för att bli självförsörjande.
 
Vi arbetar också med samverkansteam, där representanter från alla fyra parter ingår. De genomför tillsammans en kartläggning av deltagarnas ärende med myndigheternas gemensamma kompetens. Vi prövar metoder och arbetssätt, samlar in en mängd information och belyser allt som skaver i samverkan mellan myndigheterna. Vi lyfter avvikelser och guldkorn. Tack vare ett starkt engagemang från styrgrupper, projektledningen, medarbetarna och från deltagarna tror vi oss kunna flytta berg, När människor får makt i sina liv börjar de engagera sig i samhället. Det är bra för demokratin.

Resursteamen bildades under 2018 i våra tre kommuner, ett i varje och utifrån lokala behov och förutsättningar. I teamen samverkar handläggare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen och vården.

Syftet med dessa samarbetsplattformar är att kunna ge vägledning till personer som har behov av samordnat stöd från flera myndigheter. Personerna kan ha ”ramlat mellan myndigheternas stolar” – eller riskera att hamna där – då deras behov av rehabilitering inte kan tillgodoses inom ordinarie verksamheter.

Genom att jobba i ett myndighetsövergripande team får man en optimal överblick över samtliga insatser som kan vara aktuella och hur de kan kombineras för att göra en anställning, egenföretagade eller studier möjliga – på kort eller längre sikt.
Att samverka på det här sättet har visat sig ge mycket goda resultat i många kommuner.  
 


Har du deltagare att föreslå?  

Mia Vidare tar emot förslag på personer som kan komma ifråga för vägledning i Resursteamen. Du som är handläggare eller kontaktperson på någon av de samverkande myndigheterna kan lämna in en intresseanmälan tillsammans med den person det gäller. Här nedan finns mer information samt blanketter. 

 

Intresseanmälan för deltagare i MIA Vidare

Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna
 

Information

Kristina Rahbari, Projektledare
Tel. 08-579 215 35
Besöksadress: Norra Malmvägen 143 Sollentuna
 

Anahita Javani,
Försäkringsutredare 
Försäkringskassan
Tel. 010-116 47 25
 

Maria Anger,
Handläggare Arbetsförmedlingen
Tel. 010-487 48 98
 

Lilian Khader,
Socialsekreterare Upplands Väsby
Tel. 073-910 44 95
 

Karoline Saga,
Socialsekreterare Sollentuna
Tel. 08-579 211 19

Sobiha Buamar,
Socialsekreterare/Case Manager Sigtuna
Tel. 08-591 26 931
 

Anna Östman,
Coach/Case Manager Sollentuna
Tel. 08-579 226 96
 

Ewa Vilhelmsson,
Coach/Case Manager Upplands Väsby
Tel. 08-590 970 67

Planeringsdag för MIA Vidare
Fredagen den 12 juni startade arbetet i Samordningsförbundets delprojekt av MIA Vidare med en planeringsdag i gröngräset hos det sociala företaget Livskraft vid Edsvikskyrkan i Sollentuna. Alla medarbetare i projektet diskuterade det kommande projektet tillsammans med projektledaren Kristina Rahbari.