SAMRE - samordnad rehabilitering

SAMRE erbjuder sjukskrivna utan sjukpenning en möjlighet till samordnad rehabilitering, genom att myndigheterna samtidigt utvecklar en modell för samordnat stöd. Personer som inte får sjukpenning har tidigare inte kunnat få rehabilitering på samma sätt som personer som uppbär sjukpenning.

Erfarenheten har visat att det ofta behövs stöd från fler myndigheter än en för att rehabiliteringen ska leda framåt. Diskussioner började därför föras om hur ett sådant samarbete skulle kunna utformas, och efter det att förbundet bildades 2017 blev en samverkansinsats möjlig att genomföra och finansiera. 

Inledningsvis gjordes en kartläggning av målgruppen, som visade att det handlade om totalt 266 personer i våra tre kommuner. Den finns sammanfattad i en rapport

Försäkringskassan, Region Stockholm, kommunerna och Arbetsförmedlingen utvecklar nu den nya modellen, med målet att de gemensamma arbetssätten på sikt ska kunna implementeras i ordinarie verksamheter. I maj 2019 prövades modellen under tre workshops och visade sig fungera bra. 

Elsa Lundqvist, projektledare
Tel. 08-590 970 56.
Besöksadress: Anton Tamms väg 1, entréplanet, Upplands Väsby.

Jobbar du inom vården?

Vårdens medverkan är särskilt viktig i SAMRE, då de medicinska underlag som läkarna skriver har stor betydelse för hur rehabiliteringen ska läggas upp.

Vi har tagit fram ett särskilt faktablad till vården där du kan läsa mer!