SAMRE - samordnad rehabilitering

SAMRE har pågått sedan hösten 2017 och avslutas i december 2019. Redan från start har direktimplementering stått i fokus. Metodutveckling har skett parallellt och på flera plan samtidigt, så att rutiner och arbetsverktyg redan används i ordinarie verksamhet när projektet avslutas.

Målgruppen är sjukskrivna personer utan sjukpenning (SGI=0) som uppbär försörjningsstöd hos kommunen. Detta är en grupp som tidigare inte kunnat få rehabilitering på samma sätt som personer som uppbär sjukpenning.

Erfarenheten har visat att det ofta behövs stöd från fler myndigheter än en för att rehabiliteringen ska leda framåt. Därför startades samverkansprojektet SAMRE.
Inledningsvis gjordes en kartläggning av målgruppen, som visade att det handlade om totalt 216 personer i våra tre kommuner. Den finns sammanfattad i en rapport.
   

Nya arbetsverktyg som SAMRE tagit fram

SAMRE-modellen är ett praktiskt arbetsverktyg för medarbetare som tydliggör arbetssättet kring målgruppen.
Syftet är: Rätt person med Rätt underlag till Rätt myndighet.

Modellen har prövats och utvärderats under projektets gång bl.a. i tre workshops och har visat sig fungera bra. Åtagandet att arbeta utifrån SAMRE-modellen och hålla den och modellens bilaga uppdaterad, ingår i en skriftlig lokal överenskommelse som medlemsparterna tecknat.

Man har även sammanställt en lista med kontaktvägar för anställda hos medlemsparterna. 
 

Arbetsverktyg

Workshop kring sjukskrivna utan sjukpenning (SGI=0), 8 och 10 oktober

SAMRE-projektet har arrangerat två uppskattade workshops hos psykiatriska mottagningen i Sollentuna. Alla medlemsparter var inbjudna och såväl chefer som medarbetare deltog engagerat.
 
Först bjöds på en summering av SAMRE-projektet och vad som händer framåt. Sedan var det grupparbeten runt verkliga cases. Man diskuterade var i SAMRE-modellen olika personas befann sig och hur man ska komma vidare. Allt utifrån de olika roller och åtaganden man har hos medlemsparterna.

Exempel på diskussioner under dessa workshops var: 

  • Var det ofta tar ”stopp” i ärendena och vad som konkret kan göras för att komma vidare
  • Varför det är viktigt att aktivitetsförmågan framgår av läkarintyget och hur man gör om informationen saknas
  • Vad som krävs för Samordnad rehabilitering hos Försäkringskassan; ”nålsögat”
  • Skillnader i bedömningen av socialmedicinska skäl till nedsatt arbetsförmåga