Om oss

Samordningsförbundet gör det möjligt för myndigheter att samverka kring personer som behöver olika slags stöd för att kunna börja arbeta eller studera, genom insatser som kompletterar myndigheternas ordinarie sådana. Vår verksamhet utgår ifrån lagen om finansiell samverkan, den s.k. Finsamlagen, från 2003. Sedan dess har det bildats samordningsförbund i hela landet. Förbundet bildades den 1 juni 2017 och är ett av åtta i Stockholms län.

Läs mer om finansiell samverkan, Finsam

Kansliet finns i Sollentuna. Kontaktuppgifter hittar du här.

Läs mer i vårt informationsblad. Printa gärna ut det och ge till andra!

Den här modellen beskriver hur Samordningsförbundet arbetar.


Vår ordförande

Mattias Askerson

Mejla till Mattias Askerson

Styrelsen

Förbundets styrelse består av representanter från samtliga medlemsparter: förtroendevalda eller tjänstemän. Ordförande är Mattias Askerson (M) som även är ordförande i Sigtuna kommuns utbildnings- och arbetsmarknadsnämd.

Styrelseförteckning  med kontaktuppgifter till alla ledamöter och ersättare: