Om oss

Samordningsförbundet gör det möjligt för myndigheter att samverka kring personer som behöver olika slags stöd för att kunna börja arbeta eller studera, genom insatser som kompletterar myndigheternas ordinarie sådana. Vår verksamhet utgår ifrån lagen om finansiell samverkan, den s.k. Finsamlagen, från 2003. Sedan dess har det bildats samordningsförbund i hela landet. Förbundet bildades den 1 juni 2017 och är ett av åtta i Stockholms län.

Kansliet finns i Sollentuna. Kontaktuppgifter hittar du här.

Läs mer i vårt informationsblad. Printa gärna ut det och ge till andra!

Den här modellen beskriver hur Samordningsförbundet arbetar.

Läs mer om finansiell samverkan, Finsam

Vår ordförande

Henrik Thureson.

Mejla Henrik Thureson

Styrelsen

Förbundets styrelse består av represen-tanter från samtliga medlemsmyndig-heter: förtroendevalda eller tjänste-män. Ordförande är Henrik Thureson (L) som även är ordförande i Sollentuna kommuns kompetens- och arbetsmarknadsnämnd .

Styrelseförteckning  med kontaktupp- gifter till alla ledamöter och ersättare: