På gång

Förbundet anordnar frukostmöten, seminarier, workshops m.m. för medarbetare, förtroendevalda och samverkanspartners  i syfte att alla som är involverade i förbundets verksamhet ska vara välinformerade och få möjlighet till kompetens-utveckling, dialog och kontakter. 

Du anmäler dig via formuläret.
Läs om hur vi behandlar de uppgifter du lämnar till oss här

Kommande frukostmöten

5/2: ”Vi gör det tillsammans” – Brukarinflytande, medverkan och delaktighet Inbjudan

Kompetensutveckling

Vi erbjuder kontinuerligt tillfällen till kompetensutveckling kring angelägna ämnen, i form av workshops inom våra insatser, seminarier eller liknande. 

Medarbetare från olika myndigheter får då möjlighet att tillsammans fördjupa kunskaperna, utbyta erfarenheter och knyta nya kontakter. 

Samordningsförbundets ordförande Henrik Tureson tillsammans med Selene Cortes, som medverkade 14/2.
Samordningsförbundets ordförande Henrik Tureson tillsammans med Selene Cortes, som medverkade 14/2.

Tidigare mötesteman

12.11: Resultat från arbetet med sjukskrivna utan
sjukpenning.
17.10: Etableringslyftet – en väg till arbete för nyanlända kvinnor. Insatskatalogen presenteras också. Sollentuna kommunhus, plan
16.9: Hjärngym, hälsoteam och stöd till personer med psykisk ohälsa. Messingen, Upplands Väsby.
16/5: Tema: ”Nu bollas jag inte längre runt” – om myndigheternas samverkan i Resursteamen
12/3:  Socialt företagande skapar jobb och nya affärer
14/2: Föreläsning med Selene Cortes: "Man dör inte av stress, man slutar bara leva"
4/12: Förbundets nya insats för unga
9/10: Natur och trädgård stärker och rehabiliterar inför arbetslivet.