På gång

Förbundet anordnar frukostmöten, seminarier, workshops m.m. för medarbetare, förtroendevalda och samverkanspartners  i syfte att alla som är involverade i förbundets verksamhet ska vara välinformerade och få möjlighet till kompetens-utveckling, dialog och kontakter. 

Du anmäler dig via formuläret t.h. i spalten.
Läs om hur vi behandlar de uppgifter du lämnar här

Kommande frukostmöten

12 mars kl. 8-10.30 i Sollentuna kommunhus, plan 13, Sollentunasalen Tema: Socialt företagande skapar jobb & nya affärer
Inbjudan

16 maj kl. 8-10.30 
Information om plats och tema kommer senare.

Förbundschef Kirsi Poikolainen (t v) med de tre medverkande 4/5: Marve Diop, Nina Mautner Granath och Lidija Kolouh Söderlund.

Mötesteman 2018:

14/2: Föreläsning med Selene Cortes: "Man dör inte av stress, man slutar bara leva"
4/12: Förbundets nya insats för unga
9/10: Natur och trädgård stärker och rehabiliterar inför arbetslivet. 
4/5: Unga med psykisk ohälsa.
 

Kompetensutveckling

Vi erbjuder kontinuerligt tillfällen till kompetensutveckling kring angelägna ämnen, i form av workshops inom våra insatser, seminarier eller liknande. 

Medarbetare från olika myndigheter får då möjlighet att tillsammans fördjupa kunskaperna, utbyta erfarenheter och knyta nya kontakter.